Rynek

Zanieczyszczenie środowiska jako wskaźnik jakości warunków mieszkaniowych

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Jak postrzegamy zanieczyszczenie środowiska w miejscu zamieszkania? Dla mieszkańców jakiego kraju jest to największy problem? Czy lokalizacja nieruchomości mieszkaniowej ma znaczenie? Wzrasta czy maleje odsetek osób narzekających na zanieczyszczenie środowiska?

Jednym ze wskaźników monitorujących jakość warunków mieszkaniowych, w jakich żyją Europejczycy publikowanym przez Eurostat jest odsetek osób w danym kraju narzekających na zanieczyszczenie środowiska. Jest to subiektywny wskaźnik, nie zawsze odzwierciedlający rzeczywisty poziom zanieczyszczenia, pokazuje raczej postrzeganie tego problemu przez mieszkańców.

 

Kto narzeka na zanieczyszczenie środowiska w Europie?

                                                                                                

Odsetek osób narzekających na zanieczyszczenie środowiska

Odsetek osób narzekających na zanieczyszczenie środowiska

W 2016r. 14% populacji EU-28 postrzegało obszar zamieszkiwania, jako dotknięty problemami wynikającymi z zanieczyszczenia środowiska.

 

Dla Polski odsetek osób narzekających na zanieczyszczenie środowiska wynosi 11,4% i jest niższy od średniej unijnej, co może dziwić np. w kontekście publikowanych w okresie zimowym alertów smogowych, które plasują nas w niechlubnej czołówce nie tylko europejskiej ale i światowej.

 

Problem zanieczyszczenia środowiska dotyka 30,3% Maltańczyków, 23,2% Niemców, 19,6 % Greków – to najwyższe wskaźniki.

 

Na drugim biegunie krajów o najniższym zanieczyszczeniu środowiska, a przynajmniej tak postrzegają to mieszkańcy tychże krajów, jest Irlandia 4,6%, Szwecja 6,3%, Norwegia 6,8% i Dania 6,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiek mieszkańca wpływa na ocenę zanieczyszczenia środowiska?

                                                                                               

Problemy zanieczyszczenia środowiska w zależności od wieku zgłaszającego

Problemy zanieczyszczenia środowiska w zależności od wieku zgłaszającego

Świadomość społeczna problemów wynikających z zanieczyszczenia środowiska może mieć wpływ na to, że osoby młodsze w wieku poniżej 65 lat częściej narzekają na zanieczyszczenie środowiska w swoim otoczeniu.

Średnia dla Unii Europejskiej to 18,1% osób poniżej 65 roku życia i 12,2% osób powyżej 65 lat dostrzega problemy wynikające z zanieczyszczenia środowiska.

Ta prawidłowość dotyczy większości krajów europejskich. 

Również w Polsce osoby poniżej 65 lat częściej zwracają uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska niż osoby starsze.

 

Są kraje gdzie różnica postrzegania tego zjawiska w zależności od wieku jest dwukrotna, np.  w Holandii na zanieczyszczenie środowiska narzeka 18,5% osób poniżej 65 lat i 9,6% osób powyżej 65 lat. Brytyjczycy różnią się jeszcze bardziej, problemy z zanieczyszczeniem środowiska zgłasza 15% osób poniżej 65 roku życia i tylko 5,5% osób starszych.

 

Starsi mieszkańcy czterech państw, odmiennie od pozostałych, częściej narzekają na zanieczyszczenie środowiska niż osoby młodsze poniżej 65 lat. Dotyczy to Luksemburga, Francji, Austrii i Słowacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodziny z dziećmi częściej narzekają na zanieczyszczenie środowiska

 

Problem zanieczyszczenia środowiska dla rodzin z dziećmi i rodzin bez dzieci

Problem zanieczyszczenia środowiska dla rodzin z dziećmi i rodzin bez dzieci

Średnia unijna wskazuje, że rodziny bez dzieci częściej zwracają uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska (14,2%)  niż rodziny z dziećmi na utrzymaniu (13,8%), różnica jest niewielka 0,4 pp.

 

Średnia nie oddaje różnic w poszczególnych krajach.

Spośród prezentowanych na wykresie krajów w 13 z nich w narzekaniach na zanieczyszczenie środowiska przeważają rodziny bez dzieci, a w 17 rodziny z dziećmi. 

 

Różnice w postrzeganiu tego problemu nie są znaczące i wahają się w granicach od 0,2 pp. w Polsce i Finlandii do 5,8 pp. na Litwie i 5,6 pp. w Bułgarii, w obu tych krajach to rodziny z dziećmi częściej zwracały uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem zanieczyszczenia środowiska a lokalizacja nieruchomości mieszkaniowej

 

Zgłaszane problemy z zanieczyszczeniem środowiska w zależności od lokalizacji zamieszkania

Zgłaszane problemy z zanieczyszczeniem środowiska w zależności od lokalizacji zamieszkania

Zgodnie z oczekiwaniami w zdecydowanej większości krajów to mieszkańcy większych miast najczęściej narzekają na problemy z zanieczyszczeniem środowiska, w drugiej kolejności mieszkańcy mniejszych miast i przedmieść dużych miast, a najmniej mieszkańcy wsi.

 

Średnia unijna wynosi:

- 18,9% mieszkańców dużych miast

- 12,8% mieszkańców miasteczek i przedmieść

- 8,1% mieszkańców wsi.

 

Najbardziej na zanieczyszczenie środowiska w miastach narzekają Niemcy 32,9%, Maltańczycy 31,7% i Grecy 29,9%, najmniej Norwegowie 4,9%, Irlandczycy 7,0% i Finowie 8,6%.

W narzekaniu na środowisko w miasteczkach i na przedmieściach przodują Grecy 20,8% i Niemcy 20,4%, najmniej uwag zgłaszają Litwini 0,7% i Irlandczycy 2,8%.

 

Mieszkańcy wsi w mniejszym stopniu uskarżają się na zanieczyszczenie środowiska, najwyższy odsetek występuje w Luksemburgu 14% i w Niemczech 13,1%, a najniższy w Irlandii 2,5% i Szwecji 3,1%.

Na Malcie problem dla mieszkańców wsi nie występuje, ale to wynika z faktu, że całe terytorium Malty zaliczone zostało jako obszar miejski.

 

Wśród europejskich państw zdarzają się wyjątki takie jak Norwegia, gdzie przy stosunkowo niskim odsetku zgłaszanych problemów z zanieczyszczeniem środowiska przodują mieszkańcy obszarów wiejskich. Na Cyprze problem z zanieczyszczeniem środowiska zgłasza ok. 9% mieszkańców bez względu na lokalizację.

Na Węgrzech i w Luksemburgu najbardziej wrażliwi na problem zanieczyszczenia są mieszkańcy mniejszych miast i przedmieść.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy problem z zanieczyszczeniem środowiska narasta?

 

Odpowiedz na to pytanie będzie różna dla poszczególnych państw.

Poniżej na wykresach pokazane są dane za lata 2005- 2016 dla Niemiec gdzie odsetek osób wskazujących zanieczyszczenie środowiska jako problem jest najwyższy w Europie, dla Irlandii gdzie jest to najmniejszy problem i dla Polski.

Trudno zaobserwować wyraźny trend rosnący czy malejący w każdej lokalizacji i w każdym z analizowanych krajów. 

W Polsce najwięcej osób mieszkających w dużych miastach zgłaszało problemy z zanieczyszczeniem środowiska w latach 2006 i 2007 – ok. 20%, w 2010r. odsetek takich osób spadł do 13,5%, w 2016r. wynosił 16,5%.

Mieszkańcy miasteczek i przedmieść dużych miast w Polsce mają mniejsze problemy z zanieczyszczeniem środowiska. W 2005r. dotykały one 13,3% mieszkańców, po czym odsetek ten spadł w latach 2008-2011  do ok. 8%, a następnie ponownie wzrósł i waha się wokół 12-13%.

Najmniej problemów z zanieczyszczeniem środowiska w Polsce odczuwają mieszkańcy wsi, odsetek osób zgłaszających takie problemy waha się ok. 6-7%.

 

Odsetek osób żyjących w miastach zgłaszających problemy z zanieczyszczeniem środowiska w wybranych krajach w latach 2005-2016

 

Odsetek osób żyjących w miastach zgłaszających problemy z zanieczyszczeniem środowiska w wybranych krajach w latach 2005-2016

 

Odsetek osób żyjących w miasteczkach i na przedmieściach zgłaszających problemy z zanieczyszczeniem środowiska w wybranych krajach w latach 2005-2016

Odsetek osób żyjących w miasteczkach i na przedmieściach zgłaszających problemy z zanieczyszczeniem środowiska w wybranych krajach w latach 2005-2016

 

Odsetek osób żyjących na wsi zgłaszających problemy z zanieczyszczeniem środowiska w wybranych krajach w latach 2005-2016

Odsetek osób żyjących na wsi zgłaszających problemy z zanieczyszczeniem środowiska w wybranych krajach w latach 2005-2016

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?