Rynek

Uzależnienie od importu energii w Polsce i w Europie

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Ponad połowa dostępnej energii brutto w Unii Europejskiej pochodzi z importu. Stopień uzależnienia od importu energii niektórych krajów sięga 90%, dla Polski zbliża się do 50%. Głównym importerem jest Rosja i to zarówno gazu ziemnego, ropy naftowej jak i stałych paliw kopalnych (węgla).

 

Według dany Eurostatu głównym źródłem energii importowanym do krajów Unii Europejskiej są produkty ropopochodne. W 2019r. stanowiły prawie 2/3 importowanej do UE energii. Produkty ropopochodne dominują w imporcie energii w niemal wszystkich krajach członkowskich UE, wyjątkiem są Węgry gdzie więcej importuje się gazu ziemnego. Państwa unijne są importerami także stałych paliw kopalnych (głównie węgla).

Cała produkcja energii jądrowej liczona jest jako produkcja krajowa, niezależnie od pochodzenia paliwa do rozszczepienia. W podobny sposób wszystkie odnawialne źródła energii i biopaliwa zaliczane są do produkcji krajowej, niezależnie od pochodzenia surowca (biomasy lub odpadów), z którego zostały wyprodukowane.

Poniżej na wykresach pokazano udział poszczególnych źródeł energii importowanych w krajach członkowskich UE.
Polska, pomimo iż jest największym producentem węgla w UE, to także węgiel stanowi najwyższy udział wśród importowanych źródeł energii – 15,9%. W 2019r. import stałych paliw kopalnych przewyższył eksport.

 

Struktura importowanych źródeł energii w Unii Europejskiej

Struktura importowanych źródeł energii w Unii Europejskiej

 

Produkcja, import i eksport wybranych źródeł energii w UE

Produkcja, import i eksport wybranych źródeł energii w UE

 

Produkcja, import i eksport podstawowych źródeł energii w Polsce

Produkcja, import i eksport podstawowych źródeł energii w Polsce

 

Udział produktów ropopochodnych w importowanej energii ogółem

Udział produktów ropopochodnych w importowanej energii ogółem

 

Udział gazu ziemnego w importowanej energii ogółem

Udział gazu ziemnego w importowanej energii ogółem

 

Udział stałych paliw kopalnych w importowanej energii ogółem

Udział stałych paliw kopalnych w importowanej energii ogółem

 

Jak bardzo zależni jesteśmy od energii produkowanej poza UE?

 

Ponad połowa dostępnej energii brutto w Unii Europejskiej pochodzi z importu, rodzi się więc pytanie, w jakim stopniu uzależnieni jesteśmy od dostaw energii produkowanej poza UE.

Eurostat monitoruje to zjawisko publikując, co roku wskaźnik uzależnienia od importu energii. Oblicza się go, jako udział importu netto (import – eksport) do krajowego zużycia energii brutto, czyli sumie wyprodukowanej energii i importu netto.

Wskaźnik uzależnienia od importu energii dla wszystkich 28 krajów UE w 2019r. wynosił 57,8%. W najwyższym stopniu uzależnione od importu energii są gospodarki takich krajów jak: Malta, Luksemburg i Cypr gdzie ponad 90% zapotrzebowania energetycznego zaspokaja import netto. Najmniej uzależniona od importu energii jest Estonia, import zaspokaja zaledwie 4,8% zapotrzebowania na energię w tym kraju.

 

Wskaźnik uzależnienia od importu energii dla Polski

 

Wskaźnik uzależnienia od importu energii dla Polski wyniósł w 2019r. 46,8%. W 2004r. wynosił 14,7% po czym systematycznie wzrastał do roku 2012, w którym to osiągnął poziom 31,6%, w latach 2013 – 2016 był nieco niższy, po czym od roku 2017 znowu rośnie zbliżając się do 50%.

Przeciętny wskaźnik dla UE w ciągu ostatnich 15 lat wzrósł o 7,5 pp (punkty procentowe) z 50,3% w roku 2004 do 57,8% w 2019r. W podobnym stopniu jak w Polsce wskaźnik uzależnienia od importu energii wzrósł w Holandii, Wielkiej Brytanii i na Litwie ok. 30 pp. Wyższy wzrost wystąpił jedynie w Dani, która do 2012r. miała nadwyżkę eksportu nad importem, od 2013 do 2017 uzależnienie od importu kształtowało się na poziomie ok. 12%, a w 2019r. wynosiło już 38,8%.

Wśród państw członkowskich UE są też takie, w których stopień uzależnienia od importu spadł. Irlandia, Estonia i Łotwa zmniejszyły uzależnienie od importu o ok. 25 pp w stosunku do poziomu z roku 2004. Spadek o ok. 10 pp uzyskały: Bułgaria, Portugalia i Finlandia.

 

Wskaźnik uzależnienia od importu energii w krajach UE [%]

Wskaźnik uzależnienia od importu energii w krajów UE

 

Skąd Europa importuje energię?

 

Rosja jest głównym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego i stałych paliw kopalnych dla Unii Europejskiej.

W 2019 roku ponad 25% importu ropy naftowej pochodziło z Rosji, 9,6% z Norwegii, 8,2% z Iraku, powyżej 7% z Nigerii i Arabii Saudyjskiej, 6,9% z USA, 6,7% z Kazachstanu i 5,8% z Libii, co łącznie daje ponad 77%.

Stałe paliwa kopalne (głownie węgiel) importowane do krajów Unii Europejskiej pochodzą z Rosji (40,6%), z USA (16,0%), Australii (11,8%), Kolumbii (7,8%) i w ramach UE z Polski (6,3%).

​​Prawie 35% importu gazu ziemnego do UE pochodziło z Rosji (34,7%), z Norwegii 19%, z Algierii 6,5% i z Kataru 6,2%.

 

Import gazu ziemnego, węgla i ropy naftowej do Unii Europejskiej [%]

Import gazu ziemnego, węgla i ropy naftowej do Unii Europejskiej

 


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?