Rynek

Urlopy wypoczynkowe w Europie - w którym kraju pracownicy mogą liczyć na najdłuższy wypoczynek

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Sezon wakacyjny w pełni, pogoda dopisuje tylko czy mamy wystarczającą ilość dni urlopu. Gdzie w Europie są najdłuższe urlopy, a gdzie najkrótsze? Jak wypada Polska pod względem liczby dni urlopu w stosunku do innych krajów europejskich?

 

Eurostat przeprowadza badanie struktury zarobków co cztery lata (ostatnie takie badanie przeprowadzone zostało w 2014r.). W ramach tego badania zbierane są informacje o liczbie dni płatnego urlopu w ciągu roku w poszczególnych krajach Europejskich. Badaniem objęte są przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników (w niektórych krajach zbierane są informacje od firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników).

Badanie dotyczy łącznej liczby płatnych dni urlopu w roku, z wyłączeniem urlopu chorobowego i dni urzędowo wolnych od pracy. Dotyczy sumy rocznej wszystkich normalnie wynagradzanych dni urlopu, włącznie z tymi przyznanymi pracownikowi z powodu wieku, wykonywania specjalnych obowiązków, wysługi lat itp. Do celów porównawczych, każdy tydzień urlopu to pięć dni.

 

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w Polsce

 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy osobie zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin pracy przysługuje:

  • 20 dni urlopu płatnego – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu płatnego – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Do okresu zatrudnienia wliczany jest m.in. okres nauki oraz okresy poprzedniego zatrudnienia.

Kodeks pracy określa minimalny wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi, pracodawca może zwiększyć ten wymiar np. wybranej grupie pracowników bądź pojedynczym osobom.

Są też określone grupy pracowników uprzywilejowanych (w ramach umów zbiorowych), którzy mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

 

Urlopy w Europie – gdzie najdłuższe wakacje?

 

Na najdłuższe wakacje w Europie mogą liczyć pracownicy w Francji – średnio to 32 dni w roku i to przy najczęściej 35 godzinnym tygodniu pracy.  

Następna w kolejności jest Słowenia z 29 dniami płatnego urlopu w roku, Luksemburg – 28 dni urlopu, Węgry – 27 dni urlopu, Cypr – 27 dni urlopu.

Polska z 25 dniami płatnego urlopu mieści się w środku stawki krajów europejskich. Tyle samo wynosi średnia dla 28 państw Unii Europejskiej. Taką samą liczbę dni urlopu dysponują jeszcze Chorwaci, Czesi, Rumuni i Włosi.

Badanie Eurostatu wykazuje, że najniższy wymiar urlopu wynosi 18 dni w roku i dotyczy pracowników w Irlandii.  O jeden dzień więcej przysługuje zatrudnionym osobom w Holandii. Belgowie mają do dyspozycji 20 dni urlopu, Norwegowie - 21 dni urlopu. Na 22 dni urlopu płatnego mogą liczyć Duńczycy, Litwini i Szwajcarzy.

Zebrane dane pozwalają porównać średnia liczbę dni urlopu w wybranych sektorach gospodarki, m.in. w budownictwie. Jak wynika z poniższego wykresu w większości krajów europejskich budowlańcy mają mniej dni płatnego urlopu niż wynosi średnia dla całego kraju.  Może to wynikać ze struktury zatrudnienia, stażu pracy itd. Największa różnica na niekorzyść zatrudnionych w budownictwie dotyczy Słowenii, Bułgarii i Polski – wynosi 4 dni. O 3 dni krócej wypoczywają na urlopach budowlańcy w Czechach, Rumunii, Grecji, Słowacji, Francji i na Cyprze.  Średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej nie różni się dla budownictwa i wszystkich sektorów gospodarki. Taka sytuacja występuje jeszcze w Danii, Portugalii, Szwecji i w Luksemburgu.

Są też kraje gdzie sytuacja jest odwrotna i to w budownictwie urlop jest dłuższy od średniej dla całego kraju. Dotyczy to Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Austrii,  Belgii i Hiszpanii.

We wszystkich państwach europejskich wymiar urlopu jest zróżnicowany w zależności od stażu pracy. Pracownicy zatrudnieni najkrócej zwykle uzyskują mniej dni urlopu niż ich koledzy z dłuższym stażem pracy, choć zdarzają się wyjątki, które mogą wynikać z różnych względów np. uprzywilejowania osób młodocianych.

 

Średnia liczba dni urlopu wypoczynkowego w poszczególnych krajach europejskich

Liczba dni urlopu płatnego w Europie

 

Liczba dni urlopu w roku w zależności od stażu pracy w Europie

kraj

Staż pracy

poniżej roku

1 do 5

6 do 9

10 do 14

15 do 19

20 do 29

powyżej 30

Austria

26

22

23

23

24

27

29

Belgia

23

20

20

20

21

20

20

Bułgaria

26

23

25

27

32

35

34

Chorwacja

21

23

24

25

27

28

28

Cypr

30

24

26

30

30

32

28

Czechy

19

24

25

26

26

27

28

Dania

18

21

24

24

25

25

25

Estonia

19

22

23

23

23

25

26

Finlandia

7

26

27

29

29

30

30

Francja

22

28

31

33

35

36

38

Grecja

23

23

26

27

27

28

28

Hiszpania

22

22

23

24

24

25

24

Holandia

16

18

20

20

20

21

21

Irlandia

18

18

18

bd 

bd 

bd 

bd 

Litwa

24

20

21

23

26

28

27

Luksemburg

33

27

27

28

28

29

30

Łotwa

22

22

23

24

26

28

28

Malta

22

24

26

29

29

28

25

Niemcy

21

22

24

25

26

27

27

Norwegia

17

20

21

22

22

22

21

Polska

16

22

26

27

28

29

28

Portugalia

20

22

23

23

24

24

25

Rumunia

22

23

25

28

30

33

34

Słowacja

18

25

27

29

29

30

30

Słowenia

26

26

28

30

31

32

34

Szwajcaria

20

21

22

22

23

25

27

Szwecja

13

26

26

27

27

28

28

UE 28

24

23

25

27

27

28

29

Węgry

23

27

28

30

31

32

33

Wielka Brytania

34

24

26

27

27

28

28

Włochy

23

25

26

26

26

26

26

 


źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?