Rynek

Tradycyjna technologia murowania w budownictwie mieszkaniowym

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Tradycyjna technologia murowa wciąż dominuje w budownictwie mieszkaniowym, choć niektórzy sygnalizują jej schyłek. Sprawdzamy twarde dane statystyczne. Jaki jest udział budynków w technologii tradycyjnej na budowach budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Jak długo trwają takie budowy.

 

Budynki mieszkalne w technologii tradycyjnej udoskonalonej

 

Tradycyjna technologia na budowach domów jednorodzinnych obecna jest niezmiennie od lat, na budowach budynków wielorodzinnych upowszechniła się po transformacji ustrojowej (po 1989r.) . Jak każda technologia ma swoje zalety i wady. Jest dobrze odbierana przez nabywców mieszkań. Wielka płyta wciąż kojarzy się z PRL.

W statystyce Głównego Urzędu Statystycznego można znaleźć informacje o konstrukcji budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w danym okresie. GUS wyodrębnia budynki w technologii:

  • tradycyjnej udoskonalonej,
  • wielkopłytowej,
  • wielkoblokowej,
  • monolitycznej,
  • konstrukcji drewnianych,
  • inne.

 

Technologia tradycyjna udoskonalona – definicja GUS

Metoda wznoszenia budynku mieszkalnego, w której konstrukcją nośną są ściany wykonane z cegły, bloczków lub pustaków o ciężarze i wymiarach umożliwiających ich ręczne wbudowywanie.

 

O zakwalifikowaniu budynku do danej technologii decyduje przeważający typ konstrukcji zastosowany w budynku i nie wyklucza zastosowania w mniejszym stopniu  innych technologii.

Technologia tradycyjna (murowa) może być skutecznie łączona z innymi technologiami: monolityczną i prefabrykowaną.

 

W roku 2019 oddano do użytku 84,3 tys. budynków zrealizowanych w technologii tradycyjnej udoskonalonej, o 7,9% więcej niż w roku poprzednim, w tym 65,6 tys. wybudowali inwestorzy indywidualni, a 18,7 tys. pozostali inwestorzy (głównie deweloperzy). Zdecydowana przewaga liczebna budynków oddanych przez inwestorów indywidualnych nie dziwi, są to głownie budynki jednorodzinne, co potwierdza wskaźnik liczby mieszkań na jeden budynek utrzymujący się od kilkunastu lat na poziomie 1 – 1,1.

Mamy informację, że w roku 2019 w budynkach w technologii tradycyjnej oddano do użytku 163,3 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 4,6% r/r., a to wynik gorszy od ogólnego wskaźnika wzrostu mieszkań oddanych dla Polski, który wyniósł 12% r/r.

Wskazuje to na wyższy wzrost oddanych mieszkań wybudowanych w innych technologiach (monolitycznej, wielkopłytowej, konstrukcji drewnianych).

Na wykresie poniżej widoczny jest w 2018r. i 2019r. wzrost liczby mieszkań oddanych przez pozostałych inwestorów i spadek tych oddanych przez inwestorów indywidualnych. Należy pamiętać, o zmianach w statystyce od 2018r. mieszkania budowane przez inwestorów indywidualnych z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem ujmowane są razem, a inwestorom indywidualnym przypisywane są wyłącznie mieszkania realizowane na użytek własny inwestora.

W przeciętnym budynku zrealizowanym w technologii tradycyjnej w roku 2018 było 6 mieszkań, a w 2019 - 5,2 mieszkania, to istotny spadek w stosunku do lat poprzednich, to również może być efekt zmian w statystyce, o których była mowa wcześniej. Jeśli nawet pominiemy ostatnie dwa lata to spadek liczby mieszkań przypadających na jeden budynek w technologii tradycyjnej jest zauważalny, w roku 2004 wynosił 16,2 mieszkania na budynek a w latach 2015 -2017 w przedziale 8,4 do 8,7..

 

Liczba budynków mieszkalnych w technologii tradycyjnej udoskonalanej

Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych w technologii tradycyjnej udoskonalanej

 

Liczba mieszkań w budynkach zrealizowanych w technologii tradycyjnej udoskonalanej

Liczba mieszkań w budynkach zrealizowanych w technologii tradycyjnej udoskonalanej

 

Liczba mieszkań w budynku w technologii tradycyjnej udoskonalonej [mieszkanie/budynek]

Liczba mieszkań w budynku wybudowanym w technologii tradycyjnej udoskonalonej

 

 

Pogłoski o zmierzchu technologii tradycyjnej przesadzone

 

Dane statystyczne za ostatnie dwa lata pokazują wzrost powyżej przeciętnej liczby budynków zrealizowanych w technologii monolitycznej i w wielkiej płycie. O tym czy to jest trend, który wpłynie na zmiany w sposobie budowania mieszkań w naszym kraju zdecydują następne lata. W tej chwili takie stwierdzenie byłoby przedwczesne.

Budynki mieszkalne nadal w większości realizowane są w tradycyjnej technologii murowej. Budynki jednorodzinne w znikomej ilości budowane są w innych technologiach, a jeżeli już to w technologii konstrukcji drewnianych. W 2019r.najmniejszy udział technologii tradycyjnej w budynkach jednorodzinnych zanotowano w województwie śląskim na poziomie 97,9%, a najwyższy w województwie lubuskim – 99,7%.

Trochę inaczej wygląda sytuacja na budowach wielorodzinnych, tu w 2019r. udział technologii tradycyjnej w województwie lubuskim wyniósł 100%, ale w województwie świętokrzyskim zaledwie 24,3%. Rok wcześniej w 2018r. w województwie świętokrzyski 69% oddanych do użytku budynków wielorodzinnych było wybudowanych w technologii tradycyjnej murowej. Najmniejszy udział takich budynków w 2018r. zanotowano w województwie mazowieckim – 59,7%. Taka sytuacja, ze stosunkowo wysokim udziałem innych technologii na budowach budynków wielorodzinnych jest widoczna w ostatnich dwóch latach, wcześniej nawet budynki wielorodzinne w 90% i więcej były realizowane w przeważającym stopniu w technologii tradycyjnej murowej.

 

 

Udział budynków oddanych w 2018r. w technologii tradycyjnej murowej Udział budynków oddanych w 2019r. w technologii tradycyjnej murowej
Udział budynków oddanych w 2018r. w technologii tradycyjnej murowej Udział budynków oddanych w 2019r. w technologii tradycyjnej murowej

 

 

Szybkość budowy mieszkań w technologii tradycyjnej murowej

 

Dostępne dane statystyczne pokazują, że inwestorzy indywidualni przeciętny budynek realizowali w ciągu 53,9 miesięcy (te oddane do użytku w 2019r. ). Widoczny jest systematyczny spadek czasu realizacji, budynki oddawane w latach 2005 -2007 wymagały ponad 70 miesięcy na ich wybudowanie i oddanie do użytku, a te oddane w 2003 prawie aż 85 miesięcy.

Proces budowy inwestorów indywidualnych nadal jest ponad dwukrotnie dłuży niż inwestorów pozostałych. Deweloperzy, bo to główna grupa wśród inwestorów pozostałych, potrzebują ok. 21 miesięcy na wybudowanie i oddanie do użytku budynku o konstrukcji tradycyjnej murowej. Firmy wykonawcze dobrze znają tę technologię, a czas realizacji budynku o konstrukcji tradycyjnej jest krótszy niż tych realizowanych w konstrukcji monolitycznej czy w wielkiej płycie. Czas realizacji budynków oddanych w 2019r. przez pozostałych inwestorów był dłuższy o dwa miesiące od tych zrealizowanych w czterech poprzednich latach.

 

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach – technologia tradycyjna udoskonalona

Przeciętny czas trwania budowy w miesiącach budynków w technologii tradycyjnej

 

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia użytkowa mieszkań realizowanych przez inwestorów indywidualnych, którzy głownie budują budynki jednorodzinne, kształtuje się na poziomie ok. 140 m2 na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Widoczna zmiana między rokiem 2017 a 2018 jest prawdopodobnie efektem zmian w statystyce. Spadek powierzchni w latach 2015 – 2017 świadczy o wzroście zaangażowania inwestorów indywidualnych w budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem, a wzrost w roku 2018 jest efektem wyeliminowania takich budów i przesunięcia ich do pozostałych inwestorów.

Metraż mieszkań na sprzedaż i wynajem w budynkach wybudowanych w technologii tradycyjnej wynosi ok. 60 m2, to więcej niż mieszkań w budynkach monolitycznych czy w wielkiej płycie.

 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w budynkach zrealizowanych w technologii tradycyjnej [m2]

Powierzchnia użytkowa mieszkania w budynkach zrealizowanych w technologii tradycyjnej

 


Zródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?