Rynek

Rynek mieszkaniowy - wrzesień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

We wrześniu br. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 19,6 tys. mieszkań, to o ponad 1,7 tys. mniej niż we wrześniu 2017r. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko inwestorów indywidualnych i deweloperów spadek jest jeszcze większy i wynosi 1,8 tys. mieszkań.

 

Pozwolenia na budowę po III kw. 2018r.

Narastająco po 3 kw. 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę prawie 193,3 tys. mieszkań, przewaga nad rokiem poprzednim wyraźnie widoczna po pierwszym kwartale stopniała i na koniec września wynosi 1,4% r/r. Trzeci kwartał był nieco lepszy niż w roku 2017 (+ 2,0% r/r).

Inwestorzy indywidualni i deweloperzy łącznie uzyskali pozwolenia na budowę 188,8 tys. mieszkań w ciągu trzech kwartałów 2018r., co oznacza wzrost o 1,8% r/r (+ 3363 mieszkania).

Spółdzielnie i wszyscy pozostali inwestorzy uzyskali dotychczas pozwolenia na budowę 4 490 mieszkań, o 639 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jedynie pierwszy kwartał br. był lepszy od ubiegłorocznego (+ 465 mieszkań), w drugim spadek wyniósł 224 mieszkania, a w trzecim kwartale 880 mieszkań.

 

Rozpoczęte budowy mieszkań po III kw. 2018r.

Tempo wzrostu liczby mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli w 2018r.w stosunku do roku poprzedniego jest wyraźnie wyższe niż pozwoleń na budowę.

W ciągu trzech kw. 2018r. rozpoczęto budowę niemal 174 tys. mieszkań, to o ponad 13 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017 (8,2 % r/r). Niemal 40% z rozpoczętych mieszkań jest realizowanych przez inwestorów indywidualnych na własne potrzeby, 57,7% przez deweloperów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem, a tylko 2,4% przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów budujących m.in. mieszkania zakładowe i społeczne czynszowe.

 

Mieszkania oddane do użytku po III kw. 2018r.

Narastająco od początku roku inwestorzy oddali do użytkowania 129,7 tys. mieszkań, więcej o 5,4 tys. niż w roku poprzednim (4,4% r/r.) .  Przewaga wyniku osiągniętego w roku bieżącym nad wynikami z lat poprzednich jest widoczna po porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat, która jest niższa aż o 24,5 tys. mieszkań.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania w br.  48,6 tys. mieszkań, wynik zbliżony do roku ubiegłego (+0,2% r/r.).

Rośnie liczba mieszkań oddawanych przez deweloperów, na koniec września 77,4 tys. szt. o 7,5% więcej niż w analogicznym okresie roku 2017.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 21 350 16 988 14 210 2017 190 529 160 850 124 234
2018 19 613 19 466 14 870 2018 193 253 173 961 129 672
2018/2017 -8,1% 14,6% 4,6% 2018/2017 1,4% 8,2% 4,4%

 

Mieszkania indywidualne

wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 083 8 561 5 062 2017 87 184 76 726 48 511
2018 7 638 7 855 5 088 2018 71 228 69 468 48 619
2018/2017 -24,2% -8,2% 0,5% 2018/2017 -18,3% -9,5% 0,2%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 475 7 259 8 679 2017 98 216 79 556 72 041
2018 11 109 11 231 8 928 2018 117 535 100 344 77 423
2018/2017 6,1% 54,7% 2,9% 2018/2017 19,7% 26,1% 7,5%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 710 601 289 2017 3 914 2 360 2 145
2018 766 149 520 2018 3 142 2 209 2 007
2018/2017 7,9% -75,2% 79,9% 2018/2017 -19,7% -6,4% -6,4%

 

Mieszkania spółdzielcze

wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 82 567 180 2017 1 215 2 208 1 537
2018 100 231 334 2018 1 348 1 940 1 623
2018/2017 22,0% -59,3% 85,6% 2018/2017 10,9% -12,1% 5,6%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 131 938 151 596 173 640 193 253      
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,2% 0,4% 2,6% 1,4%      
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,0% 38,4% 38,3% 35,3%      

 

 

Mieszkania rozpoczęte

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666 132 566 154 495 173 961      
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2% 6,6% 7,4% 8,2%      
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6% 38,7% 39,9% 37,9%      

 

 

Mieszkania oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 58 666 70 637 82 957 98 209 114 802 129 672      
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 13,3% 7,9% 6,0% 2,7% 4,3% 4,4%      
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 24,1% 23,1% 21,6% 20,4% 23,4% 23,3%      

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?