Rynek

Rynek mieszkaniowy - wrzesień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

GUS opublikował wstępne dane rynku mieszkaniowego we wrześniu i po trzech kwartałach 2017r.
Optymizm inwestorów nie opuszcza.  Wyniki września są lepsze od ubiegłorocznych niemal w każdej kategorii z wyjątkiem:

  • liczby mieszkań rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych (spadek 1,8% r/r)
  • liczby mieszkań, na które pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę (spadek 22,6% r/r)

 

Po dziewięciu miesiącach br. jedynie spółdzielnie oddały mniej mieszkań do użytkowania niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w każdej innej kategorii jest lepiej niż w roku 2016. Tego chyba nikt się nie spodziewał.

 

Proponuję przyjrzeć się jak wyglądał trzeci kwartał.

 

Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 30843 mieszkań (wynik nie notowany od 9 lat), o 84 szt. mniej niż w drugim kwartale br. i 3226 więcej niż w III kw. 2016r. (+11,7% r/r).

Rozpoczęli budowę 26785 mieszkań (poniżej poziomu z lat 2007-2011), wynik gorszy od II kwartału br. o 3281 szt..
W ostatnich trzech latach inwestorzy indywidualni rozpoczynali budowę podobnej liczby mieszkań zarówno
w II jak i w  III kw.

W III kw. inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 19817 mieszkań i był to najlepszy wynik dla tego kwartału w analizowanych okresie (od 2005r.). Trzeci kwartał jest tradycyjnie lepszy od drugiego, tak też było w bieżącym roku (+5,4% kw./kw.).

 

W trzecim kwartale deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 27074 mieszkań, tak jak w przypadku inwestorów indywidualnych najlepszy wynik dla tego kwartału od roku 2008. Był to jednocześnie  najgorszy kwartał w bieżącym roku, gorszy od drugiego o 10903 mieszkania, od pierwszego kw. o 6091 szt.
Rozpoczęli budowę 25770 mieszkań i jest to najlepszy wynik III. kw. w analizowanym okresie i trzeci wynik wśród wszystkich kwartalnych wyników. Lepiej było tylko w drugim kwartale 2017r. i 2016r.

Również liczba oddanych do użytkowania mieszkań przez deweloperów w III. kw. – 23480 mieszkań – to najlepszy wynik dla tego kwartału i drugi w kolejności wynik w historii. Większą liczbę mieszkań oddano tylko w IV. kw. ubiegłego roku.
W czwartym kwartale zwykle oddawanych jest najwięcej mieszkań.

 

Wszyscy pozostali inwestorzy (spółdzielnie, TBS, przedsiębiorstwa…) w III kw. 2017r. uzyskali pozwolenia na budowę 2195 mieszkań, ostatni raz tak dobry wynik wystąpił w 2009r. uwzględniając wszystkie kwartały.

Rozpoczęli budowę podobnej liczby mieszkań – 2259 szt. – wynik prawie dwukrotnie lepszy od poprzednich kwartałów br., nie notowany od 6 lat oraz oddali do użytkowania 2193 mieszkania. 

 

 

Spis treści 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego
  4. Wyniki kwartalne

  

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 18 746 15 568 12 665 2016 154 349 133 089 112 017
2017 21 350 16 988 14 967 2017 190 529 160 850 123 869
2017/2016 13,9% 9,1% 18,2% 2017/2016 23,4% 20,9% 10,6%

 

Mieszkania indywidualne
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 9 396 8 720 6 225 2016 74 227 66 752 55 137
2017 10 083 8 561 6 748 2017 87 184 76 726 59 233
2017/2016 7,3% -1,8% 8,4% 2017/2016 17,5% 14,9% 7,4%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 400 6 613 6 037 2016 75 729 63 099 53 331
2017 10 475 7 259 7 744 2017 98 216 79 556 60 985
2017/2016 24,7% 9,8% 28,3% 2017/2016 29,7% 26,1% 14,4%

 

Mieszkania pozostałe
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 917 235 206 2016 3 369 1 507 1 780
2017 710 601 265 2017 3 914 2 360 2 113
2017/2016 -22,6% 155,7% 28,6% 2017/2016 16,2% 56,6% 18,7%

 

Mieszkania spółdzielcze
wrzesień styczeń - wrzesień
Wyniki rynku mieszkaniowego we wrześniu 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - wrzesień 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 33 - 197 2016 1 024 1 731 1 769
2017 82 567 210 2017 1 215 2 208 1 538
2017/2016 148,5% x 6,6% 2017/2016 18,7% 27,6% -13,1%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529                 
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8% 38,0% 32,9% 29,7% 24,8% 23,4%      
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6% 46,3% 43,8% 39,8% 35,8% 34,1%      

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796 46 126 56 341 67 015 77 101 87 184      
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4% 26,5% 20,9% 20,0% 18,9% 17,5%      
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7% 23,0% 20,0% 18,4% 18,3% 18,2%      

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351 58 034 71 142 80 191 87 741 98 216      
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2% 49,9% 44,4% 39,0% 30,3% 29,7%      
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5% 81,8% 79,5% 71,6% 62,2% 58,3%      

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655 2 293 2 499 2 934 3 860 4 337 5 129      
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1% 19,7% 29,8% 30,7% 26,0% 16,8%      
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8% -29,3% -28,4% -18,1% -19,0% -18,8%      

 

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850      
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 157 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9% 21,7% 22,9% 22,7% 22,4% 20,9%      
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7% 31,4% 34,5% 32,7% 32,7% 29,6%      

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134 39 955 49 941 58 762 68 165 76 726      
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8% 19,1% 19,9% 19,1% 17,5% 14,9%      
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3% 15,3% 14,6% 11,7% 11,2% 10,4%      

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158 41 834 53 786 62 967 72 297 79 556      
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8% 25,1% 26,1% 28,2% 28,0% 26,1%      
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6% 58,4% 67,8% 69,1% 68,9% 61,3%      

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554 1 883 2 309 2 590 3 400 4 568      
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6% 7,5% 15,4% -9,8% 13,2% 41,1%      
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1% -28,5% -28,4% -31,8% -21,8% -13,8%      

 

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 355 26 899 40 587 51 853 65 499 78 379 93 530 108 902 123 869      
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 20,2% 7,5% 8,5% 1,4% 5,6% 6,3% 8,0% 9,6% 10,6%      
2017/średnia 15,0% 13,3% 18,1% 13,5% 18,6% 19,4% 19,3% 21,5% 22,1%      

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 324   13 648  20 616 26 488 33 130 39 416 45 781 52 485 59 233      
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 18,9% 10,0% 9,0% 5,2% 8,0% 6,6% 6,4% 7,3% 7,4%      
2017/średnia -0,8% 3,8% 8,3% 6,1% 9,8% 10,7% 8,7% 9,6% 10,3%      

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 643   12 443   18 959 24 283 31 080 37 505 45 298 53 241 60 985      
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 25,6% 5,9% 9,5% -0,5% 4,9% 7,9% 10,2% 12,6% 14,4%      
2017/średnia 55,2% 39,6% 45,0% 36,7% 43,9% 44,3% 44,7% 48,7% 49,1%      

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  388   808 1 012 1 082 1 289 1 458 2 451 3 176 3 651      
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -26,2% -7,7% -15,2% -29,9% -26,4% -26,4% -1,5% 1,0% 2,9%      
2017/średnia -62,9% -52,0% -54,8% -63,4% -62,9% -64,1% -51,0% -46,5% -46,4%      

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 


Wyniki kwartalne
 

MIESZKANIA  OGÓŁEM - wyniki kwartalne [szt.]