Rynek

Rynek mieszkaniowy w woj. pomorskim

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

 

Pomorskie to trzecie po mazowieckim i wielkopolskim województwo pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań w I półroczu tego roku. To awans z pozycji 5 w roku 2016 i najlepsza pozycja w tej dziesięciolatce. 

W pierwszym półroczu rozpoczęto budowę 3,9 tys. mieszkań indywidualnych - o 25,9% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, oraz 6,9 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem – tu wzrost wynosi prawie 60% r/r. 

O wyjątkowej aktywności deweloperów na Pomorzu świadczy fakt, że w bieżącym roku  rozpoczęli oni budowę o blisko 2,6 tys. więcej mieszkań niż w I półroczu 2016r. Jest to najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, dzięki czemu pomorskie awansowało na drugą pozycję (po mazowieckim) pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem.

 

 

Jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym w województwie pomorskim?

 

W województwie pomorskim buduje się ok. 9% wszystkich krajowych mieszkań.

Udział ten w budownictwie indywidualnym wynosi ok. 6,5%, a w budownictwie komercyjnym ok. 11%.

Średniorocznie inwestorzy indywidualni rozpoczynają tu budowę ok. 5000 mieszkań, deweloperzy - ok. 7000, a pozostali inwestorzy zaledwie 400 mieszkań.

 

W pierwszym półroczy 2017r. udział woj. pomorskiego w krajowym rynku mieszkaniowym kształtuje się odpowiednio:

  • mieszkania ogółem – 9%
  • mieszkania indywidualne – 7,5%
  • mieszkania na sprzedaż i wynajem – 10,5%

 

W stosunku do najlepszych lat 2007 - 2008 potencjał budownictwa indywidualnego w woj. pomorskim zanotował blisko 30% spadek. Spadek został wyhamowany w 2015, inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę ponad 14% więcej mieszkań (r/r), w 2016r. wzrost wyniósł prawie 15% r/r. osiągając poziom 6,2 tys. mieszkań.

 

Liczba rozpoczynanych budów mieszkań komercyjnych spadła z poziomu 10 – 11 tys. szt. w latach 2006 -2007 do 5,4 tys. w roku 2012. Następne lata były już lepsze. W ubiegłym roku rozpoczęto budowę niemal 9 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem.

 

 

Udział aglomeracji trójmiejskiej jest znaczący dla całego województwa i wynosi w poszczególnych kategoriach mieszkań ogółem:

  • w uzyskanych pozwoleniach na budowę 68,8% w roku 2016 (68,2% w I pół. 2017r.)
  • mieszkaniach, których budowę rozpoczęto 71,8% w roku 2016 (75% w I pół. 2017r.)
  • mieszkaniach oddanych do użytkowania 69,9% w roku 2016 (71,4% w I pół. 2017r.)

 

Udział aglomeracji trójmiejskiej jest zróżnicowany w grupach inwestorskich, i tak inwestorzy indywidualni rozpoczęli w aglomeracji trójmiejskiej budowę 42,3% mieszkań w br., a deweloperzy niemal całą swoją aktywność skupiają właśnie w tym rejonie - 94,5% w br. W ubiegłych latach udział aglomeracji trójmiejskiej w wynikach całego województwa pomorskiego kształtował się w przedziale:

  • mieszkania indywidualne – 47,3% w 2016r. i 42% w 2014r.
  • mieszkania na sprzedaż i wynajem – 96,5% w 2009r. i 89% w 2011r.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. pomorskim i w aglomeracji trójmiejskiej

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. pomorskim

Pozwolenia na budowę mieszkań w aglomeracji trójmiejskiej
woj. pomorskie aglomeracja trójmiejska
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania w szt. 12553 13040 12974 10632 13532 15484 19606 7102 7669 8806 6786 8980 10061 13491
dynamika r/r -14,6% 3,9% -0,5% -18,1% 27,3% 14,4% 26,6% -20,9% 8,0% 14,8% -22,9% 32,3% 12,0% 34,1%

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. pomorskim i w aglomeracji trójmiejskiej

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. pomorskim

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w aglomeracji trójmiejskiej
woj. pomorskie aglomeracja trójmiejska
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania w szt. 13073 11610 11249 10187 11525 13925 15527 8909 8088 7670 7351 8054 10150 11141
dynamika r/r 10,7% -11,2% -3,1% -9,4% 13,1% 20,8% 11,5% 7,4% -9,2% -5,2% -4,2% 9,6% 26,0% 9,8%

 

Mieszkania oddane do użytku w woj. pomorskim i w aglomeracji trójmiejskiej

Mieszkania oddane do użytku w woj. pomorskim

Mieszkania oddane do użytku w aglomeracji trójmiejskiej
woj. pomorskie aglomeracja trójmiejska
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania w szt. 11815 11887 14194 11901 10891 13182 13155 8288 8432 10084 8376 7537 8998 9195
dynamika r/r -17,8% 0,6% 19,4% -16,2% -8,5% 21,0% -0,2% -13,3% 1,7% 19,6% -16,9% -10,0% 19,4% 2,2%

 


Struktura rynku mieszkaniowego w woj. pomorskim ze wzg. na lokalizację inwestycji

 

Poniżej analiza rynku mieszkaniowego w woj. pomorskim ze względu na lokalizację inwestycji. Regiony zostały wyodrębnione na podstawie analizy charakteru regionu (powiatu) ze wzg. na liczbę mieszkańców, gęstości zaludnienia i stopnia urbanizacji. 

Do aglomeracji trójmiejskiej zaliczone zostały nie tylko powiaty miejskie Gdańsk, Gdynia i Sopot, ale również powiaty przyległe, które stanowią naturalne obszary rozwoju tych miast.

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. pomorskim - struktura

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. pomorskim - struktura

  mieszkania [szt] struktura [%]
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
aglomeracje. 8 980 10 061 13 491 66,4% 65,0% 68,8%
wielkomijski 281 676 833 2,1% 4,4% 4,2%
miejski 2 541 3 163 3 564 18,8% 20,4% 18,2%
wiejski 1 730 1 584 1 718 12,8% 10,2% 8,8%

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. pomorskim - struktura

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. pomorskim - struktura

  mieszkania [szt] struktura [%]
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
aglomeracje. 8 054 10 150 11 141 69,9% 72,9% 71,8%
wielkomijski 321 399 668 2,8% 2,9% 4,3%
miejski 1 680 2 014 2 241 14,6% 14,5% 14,4%
wiejski 1 470 1 362 1 477 12,8% 9,8% 9,5%

 

Mieszkania oddane do użytku w woj. pomorskim - struktura

Mieszkania oddane do użytku w woj. pomorskim - struktura

  mieszkania [szt] struktura [%]
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
aglomeracje. 7 537 8 998 9 195 69,2% 68,3% 69,9%
wielkomijski 222 293 295 2,0% 2,2% 2,2%
miejski 1 993 2 484 2 369 18,3% 18,8% 18,0%
wiejski 1 139 1 407 1 296 10,5% 10,7% 9,9%

 

 

Struktura rynku mieszkaniowego w woj. pomorskim
Struktura pozwoleń na budowę mieszkań w woj. pomorskim w I pół.2017r. Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w woj. pomorskim w I pół.2017r.

 

 

Struktura rynku mieszkaniowego w woj. pomorskim