Rynek

Rynek mieszkaniowy w woj. mazowieckim

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Od trzech lat obserwujemy w województwie mazowieckim wzrost na rynku mieszkaniowym.  To tu w 2016r. rozpoczęto budowę ponad 22% wszystkich mieszkań krajowych, a udział aglomeracji warszawskiej wyniósł 16,8%.  
Aglomeracja warszawska wpływa na wyniki całego województwa, jej udział w wynikach województwa wynosi odpowiednio:
-  w uzyskanych pozwoleniach na budowę mieszkań 72% w roku 2016 (64% w 2013r.)

-  mieszkaniach, których budowę rozpoczęto 76% w roku 2016 (64% w 2013r.)

-  mieszkaniach oddanych do użytkowania 74% w roku 2016 (65% w 2013r.)

Rynek warszawski podlega dużym wahaniom, z roku na rok obserwowane są kilkunastoprocentowe spadki oraz nawet ponad 50% wzrosty. Takie zjawisko nie występuje na pozostałym obszarze województwa, rynek jest bardziej stabilny i reaguje z pewnym opóźnieniem. Widoczne wysokie wzrosty rozpoczętych budów mieszkań w regionie warszawskim, nie miały miejsca na pozostałym obszarze województwa.  Dopiero w 2016r. wzrosła tu liczba pozwoleń na budowę mieszkań (+14,5% r/r) podczas gdy w aglomeracji warszawskiej w tej samej kategorii mamy spadek (-4,1% r/r).

 

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. mazowieckim i w aglomeracji warszawskiej

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. mazowieckim

Pozwolenia na budowę mieszkań w aglomeracji warszawskiej
woj. mazowieckie aglomeracja warszawska
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania w szt. 31217 35953 31340 26470 35578 41922 42140 17915 22872 20192 16947 25670 31529 30245
dynamika r/r   15,2% -12,8% -15,5% 34,4% 17,8% 0,5%   27,7% -11,7% -16,1% 51,5% 22,8% -4,1%

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim i w aglomeracji warszawskiej

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w aglomeracji warszawskiej
woj. mazowieckie aglomeracja warszawska
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania w szt. 31802 31856 27251 23821 33125 34964 38588 19884 19994 17797 15234 24327 25922 29304
dynamika r/r   0,2% -14,5% -12,6% 39,1% 5,6% 10,4%   0,6% -11,0% -14,4% 59,7% 6,6% 13,0%

 

Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim i w aglomeracji warszawskiej

Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim

Mieszkania oddane do użytku w aglomeracji warszawskiej
woj. mazowieckie aglomeracja warszawska
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania w szt. 28961 25505 30554 29342 30683 29095 36063 19556 17029 20590 19139 21103 19473 26706
dynamika r/r   -11,9% 19,8% -4,0% 4,6% -5,2% 23,9%   -12,9% 20,9% -7,0% 10,3% -7,7% 37,1%

 


Poniżej analiza rynku mieszkaniowego w woj. mazowieckim ze względu na lokalizację inwestycji. Do aglomeracji zaliczona została Warszawa wraz z przyległymi powiatami, które są naturalnym terenem takich inwestycji dla Warszawy. Pozostałe regiony zostały wyodrębnione na podstawie analizy charakteru regionu (powiatu) ze wzg. na liczbę mieszkańców, gęstości zaludnienia i stopnia urbanizacji. 

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. mazowieckim - struktura

 

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. mazowieckim - struktura
  mieszkania [szt] struktura [%]
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
aglomeracje. 25 670 31 529 30 245 72,2% 75,2% 71,8%
wielkomijski 855 1 531 1 151 2,4% 3,7% 2,7%
miejski 2 231 2 138 2 780 6,3% 5,1% 6,6%
wiejski 6 822 6 724 7 964 19,2% 16,0% 18,9%

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim - struktura

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim - struktura

  mieszkania [szt] struktura [%]
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
aglomeracje. 24 327 25 922 29 304 73,4% 74,1% 75,9%
wielkomijski 687 1 188 750 2,1% 3,4% 1,9%
miejski 2 127 1 691 2 074 6,4% 4,8% 5,4%
wiejski 5 984 6 163 6 460 18,1% 17,6% 16,7%

 

Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim - struktura

Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim - struktura

  mieszkania [szt] struktura [%]
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
aglomeracje. 21 103 19 473 26 706 68,8% 66,9% 74,1%
wielkomijski 896 778 976 2,9% 2,7% 2,7%
miejski 2 689 2 735 2 262 8,8% 9,4% 6,3%
wiejski 5 995 6 109 6 119 19,5% 21,0% 17,0%

 


W roku 2016 wśród mieszkań, których budowę rozpoczęto dominowały mieszkania na sprzedaż i wynajem realizowane głównie przez deweloperów (68%) oraz mieszkania realizowane przez inwestorów indywidualnych (31,5%). Udział wszystkich pozostałych inwestorów (spółdzielni, TBS, inwestorów budujących mieszkania komunalne i zakładowe) wyniósł zaledwie 0,4%.  Ta grupa inwestorów najwyższy udział osiągnęła w roku 2010 – 4,8%.

Ta struktura jest podobna zarówno w pozwoleniach na budowę jak i mieszkaniach oddanych do użytku. Dlatego w dalszej części koncentruję się na tych dwóch podstawowych kategoriach inwestorów.

 

Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim w 2016r.

Struktura mieszkań w woj. mazowieckim 2016r.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. mazowieckim - indywidualne i na sprzedaż

Pozwolenia na budowę mieszkań w aglomeracji warszawskiej - indywidualne i na sprzedaż

Pozwolenia na budowę mieszkań w woj. mazowieckim (bez aglomeracji warszawskiej)- indywidualne i na sprzedaż
aglomeracja warszawaska woj. mazowieckie (bez aglomeracji warszawskiej)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania indywidualne 5007 4634 4443 3660 3831 5038 5719 9631 9373 8232 7101 7224 7296 8654
dynamika r/r   -7,4% -4,1% -17,6% 4,7% 31,5% 13,5%   -2,7% -12,2% -13,7% 1,7% 1,0% 18,6%
mieszkania na sprzedaż i wynajem 12520 17379 15279 12841 21363 25884 24093 3293 3119 2709 1844 2414 2927 3061
dynamika r/r   38,8% -12,1% -16,0% 66,4% 21,2% -6,9%   -5,3% -13,1% -31,9% 30,9% 21,3% 4,6%

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim - indywidualne i na sprzedaż

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w aglomeracji warszawskiej - indywidualne i na sprzedaż

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim (bez aglomeracji warszawskiej) - indywidualne i na sprzedaż
aglomeracja warszawska woj. mazowieckie (bez aglomeracji warszawskiej)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania indywidualne 4345 4198 3578 3497 3848 3953 4796 9347 9381 7597 6850 6706 6764 7360
dynamika r/r   -3,4% -14,8% -2,3% 10,0% 2,7% 21,3%   0,4% -19,0% -9,8% -2,1% 0,9% 8,8%
mieszkania na sprzedaż i wynajem 14487 15312 13390 11666 20426 21969 24508 2083 2191 1696 1388 1852 2113 1751
dynamika r/r   5,7% -12,6% -12,9% 75,1% 7,6% 11,6%   5,2% -22,6% -18,2% 33,4% 14,1% -17,1%

 

Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim- indywidualne i na sprzedaż

Mieszkania oddane do użytku w aglomeracji warszawskiej - indywidualne i na sprzedaż

Mieszkania oddane do użytku w woj. mazowieckim (bez aglomeracji warszawskiej) - indywidualne i na sprzedaż
aglomeracja warszawska woj. mazowieckie (bez aglomeracji warszawskiej)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mieszkania indywidualne 5126 5777 4785 4971 4480 4672 4433 6210 6274 6973 7674 6799 7303 6943
dynamika r/r   12,7% -17,2% 3,9% -9,9% 4,3% -5,1%   1,0% 11,1% 10,1% -11,4% 7,4% -4,9%
mieszkania na sprzedaż i wynajem 13384 9984 14000 13191 14944 14120 21584 2248 1827 2458 2040 2226 2043 1760
dynamika r/r   -25,4% 40,2% -5,8% 13,3% -5,5% 52,9%   -18,7% 34,5% -17,0% 9,1% -8,2% -13,9%

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2016r. w aglomeracji warszawskiej

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2016r. w aglomeracji warszawskiej

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2016r. w woj. mazowieckim (bez aglomeracji warszawskiej)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2016r. w woj. mazowieckiego (bez aglomeracji warszawskiej)

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim - indywidualne i na sprzedaż

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w aglomeracji warszawskiej - indywidualne i na sprzedaż

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w woj. mazowieckim (bez aglomeracji warszawskiej)  - indywidualne i na sprzedaż
aglomeracja warszawska woj. mazowieckie (bez aglomeracji warszawskiej)

 

Mieszkania indywidualne w woj. mazowieckim

Mieszkania indywidualne w woj. mazowieckim

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
pozwolenia 14 638 14 007 12 675 10 761 11 055 12 334 14 373
dynamika r/r   -4,3% -9,5% -15,1% 2,7% 11,6% 16,5%
rozpoczęte 13 692 13 579 11 175 10 347 10 554 10 717 12 156
dynamika r/r   -0,8% -17,7% -7,4% 2,0% 1,5% 13,4%
oddane 11 336 12 051 11 758 12 645 11 279 11 975 11 376
dynamika r/r   6,3% -2,4% 7,5% -10,8% 6,2% -5,0%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem w woj. mazowieckim

Mieszkania na sprzedaż i wynajem w woj. mazowieckim

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
pozwolenia 15 813 20 498 17 988 14 685 23 777 28 811 27 154
dynamika r/r   29,6% -12,2% -18,4% 61,9% 21,2% -5,8%
rozpoczęte 16 570 17 503 15 086 13 054 22 278 24 082 26 259
dynamika r/r   5,6% -13,8% -13,5% 70,7% 8,1% 9,0%
oddane 15 632 11 811 16 458 15 231 17 170 16 163 23 344
dynamika r/r   -24,4% 39,3% -7,5% 12,7% -5,9% 44,4%

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?