Rynek

Rynek mieszkaniowy - styczeń 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Opublikowane przez GUS dane o rynku mieszkaniowym w styczniu 2017r. pokazują poziomy nie notowane dla tego miesiąca w analizowanym okresie czyli od 2005r.

Inwestorzy uzyskali 15.086 pozwoleń na budowę mieszkań, o 47,8% więcej niż w roku ubiegłym. Wzrost r/r  uzyskany przez inwestorów indywidulanych to 28,6% a deweloperów aż 69,7%.

Jeszcze wyższą dynamikę wzrostu wykazują mieszkania, których budowę rozpoczęto w styczniu br. – ogółem wynosi ona 55%, w tym liczba rozpoczętych mieszkań indywidulanych wzrosła r/r o 20,7% a mieszkań na sprzedaż i wynajem o 79,7%.


O ile zmiany dynamiki liczby rozpoczętych budów na początku roku można tłumaczyć względami pogodowymi to w stosunku do dynamiki uzyskanych pozwoleń nie ma to już zastosowania. Trudno prognozować jaki będzie rok na podstawie wyników stycznia. Poziom pozwoleń i budów rozpoczętych w styczniu br. jest wyjątkowy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ale pamiętajmy o tym że styczeń jest też najgorszym miesiącem w roku i uzyskany poziom nie przekracza średniej miesięcznej dla całego roku. Zwykle luty był lepszy od stycznia nawet 50% i więcej. Jak będzie w tym roku przekonamy się za miesiąc.


W styczniu br. oddano do użytku 14.376 mieszkań, o 12,5% więcej niż w styczniu 2016r. w tym 6.819 mieszkań indywidulanych – wzrost o 10,7% r/r oraz 7.204 mieszkań na sprzedaż i wynajem – wzrost o 18,4% r/r.  Osiągnięty poziom, choć lepszy niż w roku poprzednim nie był wyjątkowy na tle lat ubiegłych.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

  

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
styczeń
Wyniki rynku mieszkaniowego w styczniu 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane
2016  10 204 7 229 12 776
2017 15 086 11 208 14 376
2017/2016 47,8% 55,0% 12,5%

 

Mieszkania indywidualne
styczeń
Wyniki rynku mieszkaniowego w styczniu 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane
2016 5 250 2 922 6 162
2017 6 754 3 528 6 819
2017/2016 28,6% 20,7% 10,7%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
styczeń
Wyniki rynku mieszkaniowego w styczniu 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane
2016 4 725 4 058 6 087
2017 8 020 7 294 7 204
2017/2016 69,7% 79,7% 18,4%

 

Mieszkania pozostałe
styczeń
Wyniki rynku mieszkaniowego w styczniu 2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane
2016 64 23 174
2017 187 299 143
2017/2016 192,2% 1200,0% -17,8%

 

Mieszkania spółdzielcze
styczeń
Wyniki rynku mieszkaniowego w styczniu 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane
2016 165 226 353
2017 125 87 210
2017/2016 -24,2% -61,5% -40,5%

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
CENY MIESZKAŃ w POLSCE

Warto śledzić zmiany poziomu cen mieszkań, bo pokazują sytuację na rynku mieszkaniowym. Pamiętamy gwałtowny wzrost cen mieszkań w roku 2007 a następnie ich spadek. Na niektórych rynkach ceny mieszkań dopiero w 2019r. osiągnęły ten poziom i to w cenach nominalnych bez uwzględnienia inflacji czy wzrostu wynagrodzeń.

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?