Rynek

Rynek mieszkaniowy - sierpień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wzmożony ruch na rynku mieszkaniowym w sierpniu pomimo sezonu wakacyjnego i powszechnych narzekań na brak rąk do pracy. Szczególnie widoczne jest to w segmencie mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych w większości przez deweloperów.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

W sierpniu inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 22 tys. mieszkań to o 21,9% więcej niż w tym samym miesiącu w roku poprzednim, ale sierpień 2017r. był jednym ze słabszych miesięcy pod względem liczby pozwoleń na budowę.

Narastająco od początku roku liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę urosła do 173 670 szt. , wzrost o 2,7% r/r. , to jednocześnie 38,3% więcej niż wynosi średnia dziesięcioletnia i najlepszy wynik w analizowanym okresie.

Inwestorzy indywidualni uzyskali dotychczas w 2018r.  pozwolenia na budowę 63 748 mieszkań, a deweloperzy 106 298 mieszkań, to o ponad 5 tys. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Rośnie liczba pozwoleń na budowę mieszkań spółdzielczych, po ośmiu miesiącach wynosi 1248  szt. mieszkań, wzrost o 10,2% r/r. Pozostali inwestorzy jednak nie są już tak aktywni, liczba pozwoleń spadła w stosunku do roku 2017 o 25,8% r/r.

 

 

Rozpoczęte budowy mieszkań

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu była zbliżona do liczby pozwoleń – prawie 22 tys. szt.  W ciągu ośmiu miesięcy inwestorzy rozpoczęli budowę 154,5 tys. mieszkań o 7,4% więcej niż w tym samym czasie w roku poprzednim. To liczba o 44 tys. mieszkań wyższa od średniej z ostatnich dziesięciu lat.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w sierpniu budowę  8275 mieszkań, to liczba zbliżona do danych z czerwca i lipca.

Wyraźne przyspieszenie widać w segmencie mieszkań na sprzedaż i wynajem. W sierpniu rozpoczęto budowę 13234 takich mieszkań, jest to najlepszy wynik w tym roku i najlepszy miesięczny wynik w analizowanym okresie po 2000r.

Rośnie liczba rozpoczynanych budów mieszkań przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów.

 

 

Mieszkania oddane do użytkowania

W bieżącym roku oddano już do użytkowania 114,8 tys. mieszkań, o 4,3% więcej niż w tym samym czasie w roku 2017. Wpływ na ten wynik mieli deweloperzy realizujący mieszkania na sprzedaż i wynajem, którzy oddali dotychczas 68495 mieszkań, o 4,8 tys. więcej niż w roku ubiegłym (wzrost o 8,1% r/r).

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 43531 mieszkań, utrzymując poziom z roku poprzedniego (wzrost o 0,2% r/r).

Spada liczba mieszkań oddawanych w 2018r. przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 18 113 19 543 14 404 2017 169 179 143 862 110 024
2018 22 074 21 929 16 593 2018 173 670 154 495 114 802
2018/2017 21,9% 12,2% 15,2% 2018/2017 2,7% 7,4% 4,3%

 

Mieszkania indywidualne

sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 086 9 403 5 325 2017 77 101 68 165 43 449
2018 8 490 8 275 5 307 2018 63 748 61 613 43 531
2018/2017 -15,8% -12,0% -0,3% 2018/2017 -17,3% -9,6% 0,2%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 7 550 9 330 8 267 2017 87 741 72 297 63 362
2018 13 255 13 234 10 801 2018 106 298 89 113 68 495
2018/2017 75,6% 41,8% 30,7% 2018/2017 21,1% 23,3% 8,1%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 383 380 367 2017 3 204 1 759 1 856
2018 159 294 277 2018 2 376 2 060 1 487
2018/2017 -58,5% -22,6% -24,5% 2018/2017 -25,8% 17,1% -19,9%

 

Mieszkania spółdzielcze

sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 94 430 445 2017 1 133 1 641 1 357
2018 170 126 208 2018 1 248 1 709 1 289
2018/2017 80,9% -70,7% -53,3% 2018/2017 10,2% 4,1% -5,0%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 131 938 151 596 173 670        
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,2% 0,4% 2,7%        
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,0% 38,4% 38,3%        

 

 

Mieszkania rozpoczęte

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666 132 566 154 495        
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2% 6,6% 7,4%        
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6% 38,7% 39,9%        

 

 

Mieszkania oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 58 666 70 637 82 957 98 209 114 802        
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 13,3% 7,9% 6,0% 2,7% 4,3%        
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 24,1% 23,1% 21,6% 20,4% 23,4%        

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?