Rynek

Rynek mieszkaniowy - sierpień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

GUS opublikował wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu i po ośmiu miesiącach 2017r.
Wynika z nich m.in. że o 21,6% spadła liczba uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań, jaką uzyskali deweloperzy w stosunku do sierpnia roku poprzedniego. Spadły również pozwolenia uzyskane w sierpniu przez spółdzielnie o 65,6% r/r.  We wszystkich pozostałych kategoriach, zarówno mieszkań, na które uzyskano pozwolenia na budowę, jak i mieszkań, których budowę rozpoczęto czy mieszkań oddanych do użytku sierpień br. był lepszy od swojego ubiegłorocznego poprzednika.

 

Jak wyglądają wyniki bieżącego roku na tle lat ubiegłych?

 

Pozwolenia uzyskane (wraz ze zgłoszeniami) na budowę mieszkań przez inwestorów indywidulanych w poszczególnych miesiącach były wyraźnie wyższe od wyników poprzednich lat, z wyjątkiem czerwca gdzie liczba uzyskanych pozwoleń niemal pokrywała się z liczbą pozwoleń uzyskanych w roku 2016. W styczniu i w maju liczba mieszkań, na którą inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę kształtowała się na poziome najlepszych wyników zanotowanych od roku 2005, a w lutym, marcu wyniki br. były najlepsze w analizowanym okresie.

Podobnie wygląda sytuacja w kategorii mieszkań, których budowę rozpoczęli inwestorzy indywidualni w bieżącym roku. Również i tu wyniki poszczególnych miesięcy są lepsze od uzyskiwanych w latach ubiegłych z wyjątkiem lutego, który był gorszy od poprzednika, ale wynikało to z warunków atmosferycznych i kwietnia – wynik podobny jak w roku 2016, co da się wyjaśnić przerwą świąteczną – wielkanocną.

Wykres prezentowany poniżej obrazujący liczbę mieszkań oddanych do użytkowania przez inwestorów indywidualnych w poszczególnych miesiącach pokazuje wyjątkowy brak zróżnicowania na tle pozostałych kategorii i na przestrzeni lat jak i pomiędzy miesiącami w roku. Widać, że w grudniu oddawanych jest najwięcej mieszkań do użytku, widoczne są też dwa wyraźne odstępstwa na przełomie roku 2008-2009 spowodowane zmianą przepisów prawnych, które spowodowały lawinowe zgłoszenia oddanych do użytku mieszkań.   Nadal mamy ok. 600 tys. mieszkań w budowie i w zdecydowanej większości są to mieszkania realizowane przez inwestorów indywidualnych.

 

Deweloperzy biją rekordy w bieżącym roku w kategorii mieszkań, na których budowę uzyskali pozwolenia. Widoczne jest to w wynikach poszczególnych miesięcy, w pierwszym półroczu 2017r. w każdym miesiącu uzyskany wynik był najlepszy w historii. Od lipca widoczna jest zmiana, uzyskane wyniki są gorsze a w sierpniu liczba pozwoleń spadła nawet poniżej wyników roku poprzedniego. Zobaczymy czy to tylko wakacyjna przerwa czy też ta tendencja się utrzyma.

Przerwy wakacyjnej nie widać w kategorii mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy. Wszystkie wakacyjne miesiące były zdecydowanie lepsze od wyników lat poprzednich a nawet najlepsze od 2005r. Z wyjątkiem kwietna, kiedy to rozpoczęto budowę mniejszej liczby mieszkań niż w latach poprzednich, wszystkie pozostałe miesiące bieżącego roku pokazują rekordowe wielkości.

Kolejny dobry rok dla deweloperów musi mieć odzwierciedlenie w liczbie oddanych do użytkowania mieszkań. Z wyjątkiem lutego i kwietnia w pozostałych miesiącach liczba mieszkań oddanych do użytku była wyższa od analogicznych wyników roku ubiegłego i lat poprzednich.

 

Spółdzielnie i pozostali inwestorzy realizują ok. 2% mieszkań budowanych w naszym kraju. Analiza potencjału dla tego segmentu rynku (na podstawie skumulowanej 12-miesięcznej liczby mieszkań, na które uzyskano pozwolenia na budowę) wykazuje odbicie i trend wzrostowy, ale ma on nieznaczny wpływ na udział tych inwestycji w całym rynku.

Wyniki uzyskiwane w poszczególnych miesiącach 2017r. przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów często lepsze od tych z roku 2016 pokazują też dystans do lat ubiegłych i poziom spadków. Szczegóły na wykresach poniżej.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 19 128 16 185 12 728 2016 135 603 117 521 99 352
2017 18 153 19 543 15 372 2017 169 219 143 862 108 902
2017/2016 -5,1% 20,7% 20,8% 2017/2016 24,8% 22,4% 9,6%

 

Mieszkania indywidualne
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 985 8 695 5 883 2016 64 831 58 032 48 912
2017 10 106 9 403 6 704 2017 77 121 68 165 52 485
2017/2016 12,5% 8,1% 14,0% 2017/2016 19,0% 17,5% 7,3%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 9 654 7 357 6 187 2016 67 329 56 486 47 294
2017 7 570 9 330 7 943 2017 87 761 72 297 53 241
2017/2016 -21,6% 26,8% 28,4% 2017/2016 30,3% 28,0% 12,6%

 

Mieszkania pozostałe
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 216 87 293 2016 2 452 1 272 1 574
2017 383 380 310 2017 3 204 1 759 1 848
2017/2016 77,3% 336,8% 5,8% 2017/2016 30,7% 38,3% 17,4%

 

Mieszkania spółdzielcze
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - sierpień 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 273 46 365 2016 991 1 731 1 572
2017 94 430 415 2017 1 133 1 641 1 328
2017/2016 -65,6% 834,8% 13,7% 2017/2016 14,3% -5,2% -15,5%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 219                   
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8% 38,0% 32,9% 29,7% 24,8%        
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6% 46,3% 43,8% 39,8% 35,8%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem wg. miesięcy [szt.]

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796 46 126 56 341 67 015 77 121        
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4% 26,5% 20,9% 20,0% 19,0%        
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7% 23,0% 20,0% 18,4% 18,3%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych wg. miesięcy [szt.]

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351 58 034 71 142 80 191 87 761        
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2% 49,9% 44,4% 39,0% 30,3%        
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5% 81,8% 79,5% 71,6% 62,3%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem wg. miesięcy [szt.]

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655 2 293 2 499 2 934 3 860 4 337        
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1% 19,7% 29,8% 30,7% 26,0%        
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8% -29,3% -28,4% -18,1% -19,0%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych wg. miesięcy [szt.]

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862        
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9% 21,7% 22,9% 22,7% 22,4%        
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7% 31,4% 34,5% 32,7% 32,7%        

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto wg miesięcy [szt.]

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134 39 955 49 941 58 762 68 165        
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8% 19,1% 19,9% 19,1% 17,5%        
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3% 15,3% 14,6% 11,7% 11,2%        

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto wg miesięcy [szt.]

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158 41 834 53 786 62 967 72 297        
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8% 25,1% 26,1% 28,2% 28,0%        
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6% 58,4% 67,8% 69,1% 68,9%        

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto wg miesięcy [szt.]

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554 1 883 2 309 2 590 3 400        
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6% 7,5% 15,4% -9,8% 13,2%        
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1% -28,5% -28,4% -31,8% -21,8%        

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto wg miesięcy [szt.]

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 355 26 899 40 587 51 853 65 499 78 379 93 530 108 902        
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 20,2% 7,5% 8,5% 1,4% 5,6% 6,3% 8,0% 9,6%        
2017/średnia 15,0% 13,3% 18,1% 13,5% 18,6% 19,4% 19,3% 21,5%        

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku wg. miesięcy [szt.

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 324   13 648  20 616 26 488 33 130 39 416 45 781 52 485        
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 18,9% 10,0% 9,0% 5,2% 8,0% 6,6% 6,4% 7,3%        
2017/średnia -0,8% 3,8% 8,3% 6,1% 9,8% 10,7% 8,7% 9,6%        

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku wg. miesięcy [szt

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 643   12 443   18 959 24 283 31 080 37 505 45 298 53 241        
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 25,6% 5,9% 9,5% -0,5% 4,9% 7,9% 10,2% 12,6%        
2017/średnia 55,2% 39,6% 45,0% 36,7% 43,9% 44,3% 44,7% 48,7%        

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku wg. miesięcy [szt

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  388   808 1 012 1 082 1 289 1 458 2 451 3 176        
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -26,2% -7,7% -15,2% -29,9% -26,4% -26,4% -1,5% 1,0%        
2017/średnia -62,9% -52,0% -54,8% -63,4% -62,9% -64,1% -51,0% -46,5%        

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku wg. miesięcy [szt

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe