Rynek

Rynek mieszkaniowy - sierpień 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W sierpniu inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 19128 mieszkań, o 3671 szt. więcej niż rok wcześniej (23,7% r/r). Za 2/3 tego wzrostu odpowiadają deweloperzy. Narastająco od początku roku uzyskano pozwolenia na budowę 135603 mieszkań, więcej o 16311 szt. niż w 8 miesiącach 2015r. (13,7% r/r).  Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę mieszkań – 64831 szt. , deweloperzy – 67329 szt.  a pozostali inwestorzy - 3443szt.

 

Rozpoczęto budowę 16185 mieszkań w sierpniu i 117521 mieszkań od początku roku. Wynik sierpnia br. był lepszy od sierpnia roku poprzedniego o 1026 mieszkań (wzrost 6,8% r/r), a narastająco wzrost do roku 2015 wynosi 6822  mieszkań. W tym okresie inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 58032 mieszkań, więcej o 2968 szt. a deweloperzy – 56486 mieszkań, wzrost do roku poprzedniego o 2574 szt.

 

W sierpniu inwestorzy oddali do użytku 12282 mieszkań ogółem, 1067 więcej niż rok wcześniej. Liczba oddanych do użytku mieszkań w 2016r. (8 miesięcy) wynosi 98250 mieszkań, w tym oddane przez inwestorów indywidualnych – 48996 mieszkań (spadek o 2755 szt. mieszkań), przez deweloperów – 46109 mieszkań (wzrost o 12503 szt. tj. o 37,2% r/r).

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I - VIII. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015     15 457      15 159    11 215 2015 119 292 110 699 88 067
2016    19 128     16 185    12 282 2016 135 603 117 521 98 250
2016/2015 23,7% 6,8% 9,5% 2016/2015 13,7% 6,2% 11,6%

 

Mieszkania indywidualne
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2016r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I - VIII. 2016r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 7 868 8 011 5 896 2015 58 872 55 064 51 751
2016 8 985 8 695 6 202 2016 64 831 58 032 48 996
2016/2015 14,2% 8,5% 5,2% 2016/2015 10,1% 5,4%       -5,3%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I - VIII. 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 7 248 7 029 4 767 2015 58 548 53 912 33 606
2016 9 654 7 357 5 487 2016 67 329 56 486 46 109
2016/2015 33,2% 4,7% 15,1% 2016/2015 15,0% 4,8% 37,2%

 

Mieszkania pozostałe
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I - VIII. 2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 184 79 212 2015 1 020 852 1 635
2016 216 87 252 2016 2 452 1 272 1 544
2016/2015 17,4% 10,1% 18,9% 2016/2015 140,4% 49,3% -5,6%

 

Mieszkania spółdzielcze
sierpień styczeń - sierpień
Wyniki rynku mieszkaniowego w sierpniu 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I - VIII. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 157 40 340 2015 852 871 1 075
2016 273 46 341 2016 991 1 731 1 601
2016/2015 73,9% 15,0% 0,3% 2016/2015 16,3% 98,7% 48,9%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603                   
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8% 9,7% 13,0% 10,3% 13,5% 12,2% 13,7%        
2016/śr -4,2% 13,2% 10,3% 11,3% 8,7% 11,1% 10,7% 11,7%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448    19 212    27 970    36 467    46 610    55 846    64 831           
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2% 9,1% 10,4% 10,8% 12,3% 9,5% 10,1%        
2016/śr 1,5% 3,7% 0,6% 1,3% -0,5% 1,4% 0,9% 1,7%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173    21 426    31 065    38 716    49 265    57 675    67 329           
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8% 5,9% 13,0% 8,1% 13,4% 12,4% 15,0%        
2016/śr -5,4% 25,6% 27,4% 30,2% 26,9% 30,5% 29,2% 30,3%        

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159    1 545    1 942    2 087    2 261    2 954    3 443           
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2% 154,1% 72,6% 57,7% 56,3% 92,9% 83,9%        
2016/śr -53,9% -7,5% -34,0% -40,9% -47,6% -51,1% -43,9% -42,6%        

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521        
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7% 7,9% 10,5% 4,3% 7,5% 6,1% 6,2%        
2016/średnia 15,3% 31,9% 21,2% 20,7% 12,2% 13,2% 11,4% 11,4%        

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032        
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5% 12,2% 11,0% 7,8% 7,3% 4,9% 5,4%        
2016/średnia 13,7% 35,4% 16,3% 6,6% -0,7% -2,5% -4,7% -3,8%        

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332    16 480    27 368    33 440    42 649    49 129    56 486           
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4% 0,5% 7,1% -1,2% 6,0% 4,8% 4,8%        
2016/średnia 25,3% 33,0% 32,7% 45,2% 36,4% 43,0% 41,1% 40,7%        

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843    1 129    1 563    1 751    2 001    2 870    3 003           
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4% 115,0% 105,1% 90,3% 58,2% 78,9% 74,3%        
2016/średnia -44,0% -1,1% -26,7% -31,2% -41,6% -46,3% -34,2% -40,5%        

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 85 968 98 250        
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0% 18,1% 21,4% 18,1% 15,3% 11,9% 11,6%        
2016/średnia -2,5% 8,3% 12,0% 16,0% 16,5% 16,5% 13,5% 13,5%        

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406    18 922    25 190    30 680    37 005    42 794    48 996           
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1% -3,9% -4,8% -4,8% -4,0% -6,7% -5,3%        
2016/średnia -15,4% -3,3% 2,1% 4,0% 4,7% 7,2% 4,7% 5,3%        

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773    17 322    24 420    29 627    34 774    40 622    46 109           
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6% 54,9% 68,5% 55,1% 45,5% 40,9% 37,2%        
2016/średnia 32,4% 42,0% 41,4% 48,2% 48,5% 44,3% 39,6% 38,8%        

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880    1 198    1 548    1 764    1 994    2 552    3 145           
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5% 45,6% 31,7% 44,8% 30,5% 18,3% 16,1%        
2016/średnia -56,6% -56,1% -55,1% -54,7% -56,1% -57,4% -55,7% -53,7%        

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze