Rynek

Rynek mieszkaniowy - październik 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Październik nie przyniósł istotnych zmian na rynku mieszkaniowym, chociaż liczba mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli w tym miesiącu była aż o 23,3% wyższa niż w październiku poprzedniego roku, to nie odbiegała od wyników września i wcześniejszych miesięcy br.

 

Coraz więcej pytań o przyszłość rynku mieszkaniowego

Nowo opublikowane dane przez GUS informują o sytuacji na rynku mieszkaniowym w październiku i po 10 miesiącach 2018r. Wynika z nich, że inwestorzy uzyskali w br. pozwolenia na budowę 218 tys. mieszkań, to 2,2% więcej niż w roku poprzednim w tym samym czasie. Dynamika r/r oddawanych do użytku mieszkań jest wyższa i wynosi 3,1% przy ogólnej liczbie mieszkań oddanych na poziomie 146 tys. szt. Najszybciej w 2018r. w stosunku do roku poprzedniego rośnie liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w br. – 194 tys. mieszkań to o 9,5% więcej niż w roku 2017.

Szczegółowa analiza w bieżącym roku jest utrudniona ze względu na zmiany w statystyce, ale z pewnym przybliżeniem zakładając, że struktura mieszkań realizowanych przez inwestorów indywidualnych na własne potrzeby oraz na sprzedaż i wynajem nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego, można wskazać na niewielki spadek zainteresowania inwestorów indywidualnych w zakresie pozyskanych pozwoleń na budowę mieszkań na użytek własny inwestora przy jednoczesnym wzroście rozpoczętych budów takich mieszkań w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego.

Najwięcej pytań rodzi się, co do przyszłości rynku mieszkań na sprzedaż i wynajem. Po słabszym wyniku we wrześniu gdzie liczba pozwoleń na budowę spadła, październik przyniósł rekordową jak na ten miesiąc liczbę mieszkań na sprzedaż i wynajem, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę i niemal tak dobry jak najlepszy dotychczas wynik z marca br. 

Wyraźnie rośnie liczba rozpoczynanych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem. Inwestorzy rozpoczęli w 2018r. budowę 112 561 mieszkań to najlepszy wynik w analizowanym okresie.

Te dane należy skonfrontować z doniesieniami z rynku mówiącymi o rosnących cenach mieszkań oraz spadkiem tempa sprzedaży mieszkań na głównych rynkach (6 największych miast). Wzrost cen deweloperzy tłumaczą wzrostem cen materiałów budowlanych oraz wzrostem płac w powiązaniu z brakiem rąk do pracy, co może trochę dziwić biorą pod uwagę wciąż rosnącą liczbę rozpoczynanych budów. Kolejny kwartał z rzędu pojawiają się też informacje o mniejszej liczbie sprzedanych mieszkań niż w roku poprzednim w największych miastach, które są największym rynkiem zbytu dla mieszkań na sprzedaż i wynajem.  

 

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 22 689 16 275 17 409 2017 213 218 177 125 141 643
2018 24 773 20 063 16 344 2018 217 999 194 024 146 016
2018/2017 9,2% 23,3% -6,1% 2018/2017 2,2% 9,5% 3,1%

 

Mieszkania indywidualne

październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 782 8 094 6 073 2017 97 966 84 820 54 584
2018 8 172 7 506 6 006 2018 79 367 76 974 54 625
2018/2017 -24,2% -7,3% -1,1% 2018/2017 -19,0% -9,3% 0,1%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 11 499 7 755 10 526 2017 109 715 87 311 82 567
2018 16 228 12 217 9 464 2018 133 769 112 561 86 887
2018/2017 41,1% 57,5% -10,1% 2018/2017 21,9% 28,9% 5,2%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 407 320 492 2017 4 321 2 680 2 637
2018 260 274 442 2018 3 402 2 483 2 449
2018/2017 -36,1% -14,4% -10,2% 2018/2017 -21,3% -7,4% -7,1%

 

Mieszkania spółdzielcze

październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 1 106 318 2017 1 216 2 314 1 855
2018 113 66 432 2018 1 461 2 006 2 055
2018/2017 11200,0% -37,7% 35,8% 2018/2017 20,1% -13,3% 10,8%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 131 938 151 596 173 640 193 226 217 999    
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,2% 0,4% 2,6% 1,4% 2,2%    
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,0% 38,4% 38,3% 35,2% 36,7%    

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666 132 566 154 495 173 961 194 024    
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2% 6,6% 7,4% 8,2% 9,5%    
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6% 38,7% 39,9% 37,9% 38,5%    

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 58 666 70 637 82 957 98 209 114 802 129 672 146 016    
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 13,3% 7,9% 6,0% 2,7% 4,3% 4,4% 3,1%    
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 24,1% 23,1% 21,6% 20,4% 23,4% 23,3% 21,4%    

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?