Rynek

Rynek mieszkaniowy - październik 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Aby sprawdzić jak wyniki 10 miesięcy bieżącego roku wyglądają na tle ostatnich dziesięciu lat można je zestawić z wartością średnią liczby mieszkań (styczeń – październik)  jaką inwestorzy uzyskiwali w tym czasie, z różnicą wyników bieżących do tej średniej oraz wskazaniem wyniku najlepszego i najgorszego w tym okresie.

 

Dla inwestorów budujących mieszkania na sprzedaż i wynajem (głównie deweloperów) bieżący rok jest rekordowy zarówno pod względem pozwoleń na budowę, liczby rozpoczętych budów czy mieszkań oddanych do użytku.
Liczba mieszkań, na które uzyskali w 2017r. pozwolenia na budowę była ponad dwukrotnie wyższa od roku 2013, w którym było to 46 672 mieszkania. To samo dotyczy liczby mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli – w 2009r. było to 35 260 mieszkań, a w roku bieżącym 87 311. W zakresie mieszkań oddanych do użytku ta rozpiętość jeszcze nie jest tak duża, ale to tylko kwestia czasu. To pokazuje jak wielkim wahaniom podlega ten segment rynku mieszkaniowego.

 

Wyniki inwestorów indywidualnych są lepsze od średniej 10-letniej, ale nie przekroczyły poziomu maksimum, który dla pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów został osiągnięty w roku 2008, a dla mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2013.

Największa rozpiętość pomiędzy wartością minimalną a maksymalną w ostatnich 10 latach dla pozwoleń dla budowę osiągnęła poziom 50%, dla mieszkań, których budowę rozpoczęto 35% a dla mieszkań oddanych do użytku zaledwie 17%.. To świadczy o tym, że jest to najbardziej stabilny segment rynku mieszkaniowego, który podlegał najmniejszym wahaniom w ostatniej 10-latce.

 

Inwestorzy pozostali (realizujący mieszkania komunalne, zakładowe, społeczne czynszowe) oraz spółdzielnie lata świetności mają już za sobą. We wszystkich kategoriach osiągnięte w bieżącym roku wyniki odbiegają na minus od średniej z ostatnich 10 lat.  Zwraca uwagę rozpiętość pomiędzy najlepszymi a najgorszymi wynikami osiąganymi przez spółdzielnie – różnica jest ponad 5-krotna.

Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń – październik

 

I –X 2017r.

średnia
10-letnia

różnica
2017r. - średnia

minimum
z 10 lat

maksimum
z 10 lat

wsk. rozpiętości max-min

POZWOLENIA NA BUDOWĘ MIESZKAŃ

indywidualne

97 966

81 532

16 434

65 613
(2014r.)

98 251
(2008r.)

1,5

na sprzedaż i wynajem

109 715

69 950

39 765

46 672
(2013r.)

109 715
(2017r.)

2,35

pozostałe

4 321

4 348

- 27

1890
(2014r.)

9 222
(2008r.)

4,88

spółdzielcze

1 216

2 946

- 1 730

942
(2013r.)

4 907
(2008r.)

5,21

MIESZKANIA KTÓRYCH, BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

indywidualne

84 820

76 427

8 393

65 355
(2013r.)

88 140
(2008r.)

1,35

na sprzedaż i wynajem

87 311

55 819

31 492

35 260
(2009r.)

87 311
(2017r.)

2,48

pozostałe

2 680

3 217

- 537

1 532
(2015r.)

5 202
(2008r.)

3,40

spółdzielcze

2 314

2 867

- 553

997
(2015r.)

5 193
(2008r.)

5,21

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

indywidualne

66 070

60 723

5 347

56 683
(2010r.)

66 597
(2013r.)

1,17

na sprzedaż i wynajem

68 910

47 688

21 222

36 270
(2011r.)

68 910
(2017r.)

1,90

pozostałe

2 572

4 080

- 1 508

2 542
(2016r.)

5 999
(2009r.)

2,36

spółdzielcze

1 872

3 866

- 1 994

1 381
(2008r.)

7 271
(2015r.)

5,27

 

Szczegółowe wyniki października i narastająco od początku roku w zestawieniu z rokiem poprzednim prezentuję poniżej na wykresach.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

   

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 19 714 15 567 16 620 2016 174 063 148 656 128 637
2017 22 689 16 275 15 555 2017 213 218 177 125 139 424
2017/2016 15,1% 4,5% -6,4% 2017/2016 22,5% 19,2% 8,4%

 

Mieszkania indywidualne
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 267 6 761 7 179 2016 82 494 73 513 62 316
2017 10 782 8 094 6 837 2017 97 966 84 820 66 070
2017/2016 30,4% 19,7% -4,8% 2017/2016 18,8% 15,4% 6,0%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 10 524 7 893 8 296 2016 86 253 70 992 61 627
2017 11 499 7 755 7 925 2017 109 715 87 311 68 910
2017/2016 9,3% -1,7% -4,5% 2017/2016 27,2% 23,0% 11,8%

 

Mieszkania pozostałe
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 603 742 762 2016 3 972 2 249 2 542
2017 407 320 459 2017 4 321 2 680 2 572
2017/2016 -32,5% -56,9% -39,8% 2017/2016 8,8% 19,2% 1,2%

 

Mieszkania spółdzielcze
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - październik 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 320 171 383 2016 1 344 1 902 2 152
2017 1 106 334 2017 1 216 2 314 1 872
2017/2016 -99,7% -38,0% -12,8% 2017/2016 -9,5% 21,7% -13,0%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218               
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8% 38,0% 32,9% 29,7% 24,8% 23,4% 22,5%    
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6% 46,3% 43,8% 39,8% 35,8% 34,1% 34,3%    

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796 46 126 56 341 67 015 77 101 87 184 97 966    
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4% 26,5% 20,9% 20,0% 18,9% 17,5% 18,8%    
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7% 23,0% 20,0% 18,4% 18,3% 18,2% 20,2%    

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351 58 034 71 142 80 191 87 741 98 216 109 715    
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2% 49,9% 44,4% 39,0% 30,3% 29,7% 27,2%    
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5% 81,8% 79,5% 71,6% 62,2% 58,3% 56,8%    

 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych

Pozwolenia na budowę mieszkań spółdzielczych i pozostałych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655 2 293 2 499 2 934 3 860 4 337 5 129 5 537    
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1% 19,7% 29,8% 30,7% 26,0% 16,8% 4,2%    
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8% -29,3% -28,4% -18,1% -19,0% -18,8% -24,1%    

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125    
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 157 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9% 21,7% 22,9% 22,7% 22,4% 20,9% 19,2%    
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7% 31,4% 34,5% 32,7% 32,7% 29,6% 28,1%    

 

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134 39 955 49 941 58 762 68 165 76 726 84 820    
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8% 19,1% 19,9% 19,1% 17,5% 14,9% 15,4%    
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3% 15,3% 14,6% 11,7% 11,2% 10,4% 11,0%    

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158 41 834 53 786 62 967 72 297 79 556 87 311    
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8% 25,1% 26,1% 28,2% 28,0% 26,1% 23,0%    
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6% 58,4% 67,8% 69,1% 68,9% 61,3% 56,4%    

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554 1 883 2 309 2 590 3 400 4 568 4 994    
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6% 7,5% 15,4% -9,8% 13,2% 41,1% 20,3%    
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1% -28,5% -28,4% -31,8% -21,8% -13,8% -17,9%    

 

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 355 26 899 40 587 51 853 65 499 78 379 93 530 108 902 123 869 139 424    
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 20,2% 7,5% 8,5% 1,4% 5,6% 6,3% 8,0% 9,6% 10,6% 8,4%    
2017/średnia 15,0% 13,3% 18,1% 13,5% 18,6% 19,4% 19,3% 21,5% 22,1% 19,8%    

 

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 324   13 648  20 616 26 488 33 130 39 416 45 781 52 485 59 233 66 070    
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 18,9% 10,0% 9,0% 5,2% 8,0% 6,6% 6,4% 7,3% 7,4% 6,0%    
2017/średnia -0,8% 3,8% 8,3% 6,1% 9,8% 10,7% 8,7% 9,6% 10,3% 8,8%    

 

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 643   12 443   18 959 24 283 31 080 37 505 45 298 53 241 60 985 68 910    
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 25,6% 5,9% 9,5% -0,5% 4,9% 7,9% 10,2% 12,6% 14,4% 11,8%    
2017/średnia 55,2% 39,6% 45,0% 36,7% 43,9% 44,3% 44,7% 48,7% 49,1% 44,5%    

 

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku

 

Mieszkania spółdzielcze i pozostałe oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  388   808 1 012 1 082 1 289 1 458 2 451 3 176 3 651 4 444    
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -26,2% -7,7% -15,2% -29,9% -26,4% -26,4% -1,5% 1,0% 2,9% -5,3%    
2017/średnia -62,9% -52,0% -54,8% -63,4% -62,9% -64,1% -51,0% -46,5% -46,4% -44,1%    

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?