Rynek

Rynek mieszkaniowy - październik 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Pozwolenia na budowę mieszkań styczeń - październik 2016r.

Dziesięć miesięcy br. przyniosło 16525 mieszkań więcej niż w tym samym okresie 2015r. na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę lub dokonali zgłoszenia z projektem budowlanym. Nadwyżkę zawdzięczamy w niemal 50% inwestorom indywidualnym, w 39% deweloperom oraz w 12% inwestorom pozostałym (bez spółdzielczych).  W ogólnej liczbie uzyskanych pozwoleń ciągle więcej jest tych uzyskanych na sprzedaż i wynajem – 86253 mieszkań przy 82494 indywidualnych.

 

Mieszkania oddane do użytku styczeń - październik 2016r.

Przyrost mieszkań oddanych do użytku w roku 2016 do poprzedniego nie jest tak wysoki – wynosi 10738 mieszkań. Z tego 12663 mieszkania więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oddali deweloperzy (więcej niż przyrost ogółem), a mieszkań indywidualnych było mniej o 2497 szt. Wyraźnie widoczny jest w bieżącym roku  wzrost mieszkań oddawanych na sprzedaż i wynajem przy jednoczesnym spadku mieszkań oddawanych przez inwestorów indywidualnych. W roku 2016 zmieniła się struktura mieszkań oddawanych, w poprzednich latach dominowały mieszkania indywidualne a w tej chwili proporcje się wyrównały w stosunku do mieszkań deweloperskich.

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto styczeń - październik 2016r.

Najmniejsza różnica na plus w stosunku do ubiegłego roku występuje wśród mieszkań rozpoczętych w br.  – było ich 6135 szt. Na ten wynik miał wpływ wzrost mieszkań rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych – 3596 czyli blisko 60% ogólnego wzrostu, w następnej kolejności mieszkania rozpoczęte przez deweloperów – 917 szt. Niemal taki sam wzrost był zanotowany przez spółdzielnie – 905 szt. Wzrosła również liczba rozpoczętych mieszkań pozostałych – 717 szt.
W okresie 10 miesięcy br. rozpoczęto budowę 148656 mieszkań, najwięcej było mieszkań indywidualnych 73513, a mieszkań na sprzedaż i wynajem 70992.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

  

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I - X. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015     19 433     14 462    14 965 2015 157 538 142 521 116 296
2016     19 714     15 567     14 697   2016 174 063 148 656 127 034
2016/2015 1,4% 7,6% -1,8% 2016/2015 10,5% 4,3% 9,2%

 

Mieszkania indywidualne
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2016r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I - X. 2016r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 7 605 7 049 6 636 2015 74 353 69 917 64 434
2016 8 267 6 761 6 537 2016 82 494 73 513 61 937
2016/2015 8,7% -4,1% -1,5% 2016/2015 10,9% 5,1%       -3,9%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I - X. 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 11 101 7 277 7 537 2015 79 818 70 075 47 902
2016 10 524 7 893 7 186 2016 86 253 70 992 60 565
2016/2015 -5,2% 8,5% -4,7% 2016/2015 8,1% 1,3% 26,4%

 

Mieszkania pozostałe
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I - X.  2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 552 64 606 2015 1 977 1 532 2 579
2016 603 742 702 2016 3 972 2 249 2 490
2016/2015 9,2% 1059,4% 15,8% 2016/2015 100,9% 46,8% -3,5%

 

Mieszkania spółdzielcze
październik styczeń - październik
Wyniki rynku mieszkaniowego w październiku 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I - X. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 175 72 186 2015 1 208 997 1 381
2016 320 171 272 2016 1 344 1 902 2 042
2016/2015 82,9% 137,5% 46,2% 2016/2015 11,3% 90,8% 47,9%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063               
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8% 9,7% 13,0% 10,3% 13,5% 12,2% 13,7% 11,8% 10,5%    
2016/śr -4,2% 13,2% 10,3% 11,3% 8,7% 11,1% 10,7% 11,7% 11,3% 12,2%    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448    19 212    27 970    36 467    46 610    55 846    64 831    74 227    82 494       
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2% 9,1% 10,4% 10,8% 12,3% 9,5% 10,1% 10,9% 10,9%    
2016/śr 1,5% 3,7% 0,6% 1,3% -0,5% 1,4% 0,9% 1,7% 2,9% 3,4%    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173    21 426    31 065    38 716    49 265    57 675    67 329    75 729    86 253       
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8% 5,9% 13,0% 8,1% 13,4% 12,4% 15,0% 10,2% 8,1%    
2016/śr -5,4% 25,6% 27,4% 30,2% 26,9% 30,5% 29,2% 30,3% 27,2% 28,1%    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159    1 545    1 942    2 087    2 261    2 954    3 443    4 393    5 316       
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2% 154,1% 72,6% 57,7% 56,3% 92,9% 83,9% 78,7% 66,9%    
2016/śr -53,9% -7,5% -34,0% -40,9% -47,6% -51,1% -43,9% -42,6% -37,5% -33,9%    

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656    
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7% 7,9% 10,5% 4,3% 7,5% 6,1% 6,2% 3,9% 4,3%    
2016/średnia 15,3% 31,9% 21,2% 20,7% 12,2% 13,2% 11,4% 11,4% 10,0% 10,2%    

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513    
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5% 12,2% 11,0% 7,8% 7,3% 4,9% 5,4% 6,2% 5,1%    
2016/średnia 13,7% 35,4% 16,3% 6,6% -0,7% -2,5% -4,7% -3,8% -2,4% -2,3%    

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332    16 480    27 368    33 440    42 649    49 129    56 486    63 099    70 992       
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4% 0,5% 7,1% -1,2% 6,0% 4,8% 4,8% 0,5% 1,3%    
2016/średnia 25,3% 33,0% 32,7% 45,2% 36,4% 43,0% 41,1% 40,7% 35,8% 34,3%    

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843    1 129    1 563    1 751    2 001    2 870    3 003    3 238    4 151       
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4% 115,0% 105,1% 90,3% 58,2% 78,9% 74,3% 35,3% 64,1%    
2016/średnia -44,0% -1,1% -26,7% -31,2% -41,6% -46,3% -34,2% -40,5% -46,8% -40,2%    

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 85 968 98 250 112 337 127 034    
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0% 18,1% 21,4% 18,1% 15,3% 11,9% 11,6% 10,9% 9,2%    
2016/średnia -2,5% 8,3% 12,0% 16,0% 16,5% 16,5% 13,5% 13,5% 14,8% 13,1%    

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406    18 922    25 190    30 680    37 005    42 794    48 996    55 400    61 937       
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1% -3,9% -4,8% -4,8% -4,0% -6,7% -5,3% -4,1% -3,9%    
2016/średnia -15,4% -3,3% 2,1% 4,0% 4,7% 7,2% 4,7% 5,3% 6,3% 5,0%    

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773    17 322    24 420    29 627    34 774    40 622    46 109    53 379    60 565       
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6% 54,9% 68,5% 55,1% 45,5% 40,9% 37,2% 32,2% 26,4%    
2016/średnia 32,4% 42,0% 41,4% 48,2% 48,5% 44,3% 39,6% 38,8% 40,5% 36,7%    

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880    1 198    1 548    1 764    1 994    2 552    3 145    3 558    4 532       
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5% 45,6% 31,7% 44,8% 30,5% 18,3% 16,1% 12,3% 14,4%    
2016/średnia -56,6% -56,1% -55,1% -54,7% -56,1% -57,4% -55,7% -53,7% -54,0% -49,5%    

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze