Rynek

Rynek mieszkaniowy - marzec 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki rynku mieszkaniowego w pierwszym kwartale 2018r. rekordowe na tle poprzednich lat. Pomimo zakończenia programu wsparcia zakupu mieszkań MdM (mieszkanie dla młodych) deweloperzy realizujący mieszkania na sprzedaż i wynajem nie zwalniają tempa.

 

Rynek mieszkaniowy ogółem – najlepszy pierwszy kwartał

 

W marcu najwyższe tempo wzrostu w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego wystąpiło w kategorii mieszkań oddanych do użytku i wyniosło 12 % r/r. Inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 25 573 mieszkań (wzrost 11,3% r/r.) . W kategorii mieszkań, których budowę rozpoczęto mamy spadek -4,3% r/r.

Po trzech miesiącach wyniki rynku mieszkaniowego są lepsze od ubiegłorocznych. W niemal równym stopniu wzrosła liczba mieszkań, na które inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę jak mieszkań oddanych do użytku, odpowiednio 10,8% r/r. i 10,6% r/r. W niewiele niższym tempie rośnie liczba mieszkań rozpoczynanych – 8,5% r/r.

Pierwszy kwartał w bieżącym roku jest najlepszy po transformacji pod względem osiągniętych wyników. 

 

Średnio w pierwszym kwartale w ostatniej dziesięciolatce inwestorzy uzyskiwali:

  • pozwolenia na budowę ok. 41 tys. mieszkań – wynik 2018r. jest lepszy o 63,1%,
  • liczba mieszkań rozpoczętych ok. 31,5 tys. – wynik 2018r. +52,2%,
  • liczba mieszkań oddanych do użytku ok. 35,7 tys. – wynik 2018r. +25,7%.

 

Aktywność inwestorów indywidualnych – marzec 2018

 

Aby ocenić wyniki uzyskane przez inwestorów indywidualnych w bieżącym roku należy najpierw oszacować wpływ mieszkań na sprzedaż i wynajem realizowanych przez tych właśnie inwestorów, ponieważ tę kategorie GUS w bieżącym roku przypisuje do „mieszkań na sprzedaż i wynajem”.

Taki szacunek został przeprowadzony i zamieszkony w raporcie „Rynek mieszkaniowy - luty 2018”.

Jeżeli inwestorzy indywidualni wzorem ostatnich lat w 18% angażują się w budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem taki spadek w roku 2018r. można uznać za utrzymanie poziomu roku poprzedniego i z taką sytuacja mamy doczyniania w pierwszym kwartale br. w zakresie pozwoleń na budowę i liczby mieszkań rozpoczętych.

Mieszkania oddane do użytku wzrosły o 9,2% r/r. – jest to wynik porównywalny. GUS skorygował dane za lata 2016 i 2017.

 

 

Wyniki pozostałych inwestorów (deweloperów, TBS, spółdzielni…)

 

 Zmiany w statystyce wpływają również na wyniki mieszkań na sprzedaż i wynajem. Tu na podstawie szacunków można przyjąć, jako neutralny 14% wzrost pozwoleń lub rozpoczętych budów.

Poziom wzrostów po trzech miesiącach 2018r. dalece przewyższa ten poziom, co świadczy, że rekordowe wyniki pierwszego kwartału zawdzięczamy właśnie deweloperom.

Spółdzielnie, których wyniki nie wymagają żadnej korekty, jedynie w kategorii mieszkań rozpoczętych zanotowali wzrost do roku poprzedniego w I kwartale +8,4% r/r., pozwolenia spadły aż o 39,2%, a liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 13,7% r/r.

Pozostali inwestorzy przyspieszyli – liczba mieszkań, na które uzyskali pozwolenia na budowę wzrosła o 57,7% r/r., a mieszkań oddanych do użytku o 24,6% r/r., ale już liczba mieszkań rozpoczętych spadła o 14,5R r/r.

 


Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

   

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - marzec  2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 22 970 21 090 13 688 2017 60 234 44 206 40 587
2018 25 573 20 178 15 332 2018 66 766 47 978 44 908
2018/2017 11,3% -4,3% 12,0% 2018/2017 10,8% 8,5% 10,6%

 

 

Mieszkania indywidualne

marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - marzec 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 079 11 235 5 967 2017 25 414 19 875 17 365
2018 8 126 7 998 6 421 2018 20 683 16 143 18 967
2018/2017 -19,4% -28,8% 7,6% 2018/2017 -18,6% -18,8% 9,2%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - marzec 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 11 838 9 314 7 517 2017 33 165 23 191 22 210
2018 16 687 11 609 8 513 2018 43 963 30 732 24 898
2018/2017 41,0% 24,6% 13,2% 2018/2017 32,6% 32,5% 12,1%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

 

Mieszkania pozostałe

marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - marzec 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 776 258 118 2017 1 150 581 443
2018 682 220 258 2018 1 813 497 552
2018/2017 -12,1% -14,7% 118,6% 2018/2017 57,7% -14,5% 24,6%

 

 

Mieszkania spółdzielcze

marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - marzec 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 277 283 86 2017 505 559 569
2018 78 351 140 2018 307 606 491
2018/2017 -71,8% 24,0% 62,8% 2018/2017 -39,2% 8,4% -13,7%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 766                  
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 11,2% 10,8%                  
2018/śr 87,9% 67,9% 63,1%                  

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978                  
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5%                  
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2%                  

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 561 29 576 44 908                  
2017 15 355 26 899 40 587 51 853 65 499 78 378 95 719 110 126 124 343 141 761 159 888 178 460
śr - 10 lat 13 872 24 536 35 718 47 283 57 380 68 209 81 554 93 066 105 158 120 240 134 323 152 268
2018/2017 -11,7% 10,0% 10,6%                  
2018/średnia -2,2% 20,5% 25,7%                  

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?