Rynek

Rynek mieszkaniowy - marzec 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W I kwartale 2017r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 60234 mieszkań – więcej o prawie 10 tys. mieszkań niż w najlepszym dotychczas 2008r. Całą nadwyżkę można by przypisać deweloperom gdyby nie to, że również inwestorzy indywidualni pobili dotychczasowy rekord o 2 tys. mieszkań o tyle też spadła liczba pozwoleń uzyskanych przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów.  Deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 33165 mieszkań, więcej o 54,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i blisko 90% więcej niż średnia 10-letnia. Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 25414 mieszkań, o 1/3 więcej niż w roku ubiegłym.

 

Inwestorzy pobili dotychczasowy rekord roku 2008 w mieszkaniach, których budowę rozpoczęto o ponad 6 tys. mieszkań, z tego inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę  ponad 1000 mieszkań więcej, deweloperzy o 7000 więcej, spółdzielnie 1300 mniej a pozostali inwestorzy 700 mieszkań mniej.  
Inwestorzy indywidualni w pierwszym kwartale rozpoczęli budowę prawie 20 tys. mieszkań, wzrost o 19% r/r. i 29,8% więcej niż średnia 10-letnia dla tego okresu. Deweloperzy rozpoczęli budowę 23191 mieszkań – wzrost 40,7% r/r. i aż 72,0% ponad poziom średniej z ostatnich 10 lat.

 

Liczba mieszkań oddanych do użytku w I kw. była niemal równa liczbie rozpoczętych budów. W tej kategorii rekordowy wynik uzyskali jedynie deweloperzy, którzy dotychczasowy najlepszy wynik z roku 2009 pobili o niecały 1000 mieszkań oddanych.  Deweloperzy oddali do użytku blisko 19 tys. mieszkań, więcej niż rok wcześniej o 9,4% i aż o 45% więcej niż średnia 10-letnia. Liczba oddanych mieszkań przez inwestorów indywidualnych 20376 była wyższa od ubiegłego roku i od średniej, odpowiednio o 7,7% r/r. i 7,0% do średniej.

 

Optymizm na rynku mieszkaniowym z pewnością cieszy producentów materiałów budowlanych. Widać wyraźny trend wzrostowy w mieszkaniach indywidualnych, a to ten segment generuje największe zapotrzebowanie na materiały budowlane ścienne i podlega mniejszym wahaniom.

Hurraoptymizm wśród deweloperów może cieszyć i zastanawiać. Podstawą tak wzmożonej akcji inwestycyjnej jest z pewnością dobra sprzedaż mieszkań, ale też wszyscy zadają sobie pytanie jak długo to jeszcze potrwa?

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego w I kw.2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016   16 403     15 679 12 383 2016 42 183 34 306 37 442
2017     22 970      21 090 13 906 2017 60 234 44 206 40 344
2017/2016 40,0% 34,5% 12,3% 2017/2016 42,8% 28,9% 7,8%

 

Mieszkania indywidualne
marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego w I kw.2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 7 764 8 245 6 516 2016 19 212 16 697 18 922
2017 10 079 11 235 7 070 2017 25 414 19 875 20 376
2017/2016 29,8% 36,3% 8,5% 2017/2016 32,3% 19,0% 7,7%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego w I kw.2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 253 7 148 5 549 2016 21 426 16 480 17 322
2017 11 838 9 314 6 621 2017 33 165 23 191 18 954
2017/2016 43,4% 30,3% 19,3% 2017/2016 54,8% 40,7% 9,4%

 

Mieszkania pozostałe
marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego w I kw.2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 256 157 288 2016 1 149 354 569
2017 776 258 127 2017 1 150 581 445
2017/2016 203,1% 64,3% -55,9% 2017/2016 0,1% 64,1% -21,8%

 

Mieszkania spółdzielcze
marzec styczeń - marzec
Wyniki rynku mieszkaniowego w marcu 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego w I kw.2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 130 129 30 2016 396 775 629
2017 277 283 88 2017 505 559 569
2017/2016 113,1% 119,4% 193,3% 2017/2016 27,5% -27,9% -9,5%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15086 37 264 60 234                             
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8%                  
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9%                  

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414                  
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3%                  
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3%                  

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165                  
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8%                  
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8%                  

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655                  
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1%                  
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7%                  

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206                  
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9%                  
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2%                  

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875                  
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0%                  
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8%                  

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191                  
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7%                  
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0%                  

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140                  
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0%                  
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0%                  

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 14 376 26 438 40 344                  
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 86 651 99 401 112 071 126 781 143 316 162 727
śr - 10 lat 13 356 23 739 34 359 45 674 55 248 65 657 78 421 89 650 101 424 116 172 129 793 147 732
2017/2016 12,5% 5,5% 7,8%                  
2017/średnia 7,6% 11,4% 17,4%                  

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 819   13 306  20 376                  
2016 6 162 12 406 18 922 25 190 30 680 37 005 43 052 48 938 55 165 61 715 69 115 78 093
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 046 24 959 30 169 35 613 42 107 47 902 53 709 60 663 67 410 76 720
2017/2016 10,7% 7,3% 7,7%                  
2017/średnia -7,7% 1,2% 7,0%                  

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 204   12 333   18 954                  
2016 6 087 11 773 17 322 24 420 29 627 34 774 41 099 47 305 53 345 60 531 68 932 78 462
śr - 10 lat 4 925 8 914 13 074 17 761 21 600 25 987 31 310 35 811 40 907 47 578 53 407 60 698
2017/2016 18,4% 4,8% 9,4%                  
2017/średnia 46,3% 38,4% 45,0%                  

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  353   799  1 014                  
2016 527 880 1 198 1 548 1 764 1 994 2 500 3 158 3 561 4 535 5 269 6 172
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 240 2 953 3 478  4 057 5 004 5 937 6 808 7 931 8 976 10 314
2017/2016 -33,0% -9,2% -15,4%                  
2017/średnia -66,3% -52,5% -54,7%                  

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe