Rynek

Rynek mieszkaniowy - maj 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki rynku mieszkaniowego w maju 2018r. gorsze od ubiegłorocznych. Wygląda na to, że w majowy długi weekend w bieżącym roku świętowaliśmy dłużej albo to zapowiedź wyhamowania na rynku.

 

Wyniki rynku mieszkaniowego w maju

 

Inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 22 tys. mieszkań, o 1216 mniej niż przed rokiem w tym samym miesiącu, co stanowi spadek o 5,2% r/r.  Rozpoczęto budowę 20 536 mieszkań, o 1290 mieszkań mniej –  spadek o 5,9% r/r. Również mniej mieszkań oddano do użytku – niecałe 12 tys. szt. o 1683 mniej  - spadek o 12,3% r/r.

To wyniki rynku mieszkaniowego ogółem dla wszystkich grup inwestorów, które można bezpośrednio porównywać ze sobą. Wyniki inwestorów indywidualnych i deweloperów ze względu na wprowadzone przez GUS od nowego roku zmiany w statystyce można porównywać w zakresie mieszkań oddanych do użytku gdzie GUS dokonał korekt danych ubiegłorocznych, a wyniki uzyskanych pozwoleń i rozpoczętych budów można jedynie szacować.

Wpływ na zmniejszenie liczby mieszkań ogółem oddanych do użytku w maju mieli głownie deweloperzy, którzy oddali do użytku 6 727 mieszkań o 17,9% mniej niż rok wcześniej w maju. Spadek dotyczył również mieszkań oddanych przez inwestorów indywidualnych (4 914 mieszkań) – spadek o 6,2% r/r. 
Spółdzielnie i pozostali inwestorzy oddali więcej mieszkań w maju br. ale ich łączna liczba to zaledwie 317 szt.  przy 207 mieszkaniach w 2017r. – czyli wzrost ponad 50% r/r.

Spadek liczby pozwoleń na budowę uzyskanych przez inwestorów indywidulanych przekroczył szacowany wpływ korekt statystycznych i można przyjąć że wyniósł 5 – 6% r/r. Natomiast w zakresie mieszkań, których budowę inwestorzy indywidualni rozpoczęli, spadek był niższy niż oszacowana korekta na poziomie ok. 18%, czyli można przyjąć, że faktycznie przy porównywalnych danych mielibyśmy wzrost na poziomie ok. 5% r/r.

Pozwolenia na budowę uzyskane przez deweloperów wzrosły w maju o 11,2% r/r. ale zmiany w statystyce zwiększają ich liczbę o ok. 14%  czyli w odniesieniu do porównywalnych danych z roku ubiegłego mamy spadek rzędu 3 % r/r.  Liczba mieszkań rozpoczętych nawet z doliczonymi mieszkaniami na sprzedaż i wynajem realizowanymi przez inwestorów indywidulanych jest mniejsza niż w roku 2017 co oznacza że realny spadek można szacować na ok. 15% r/r.


 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Po pięciu miesiącach 2018r. widać, że wzrost liczby pozwoleń wyhamował. Nadwyżka pozwoleń już uzyskanych nad rozpoczynanymi budowami mieszkań jest na tyle duża, że krzywa mieszkań rozpoczętych wciąż pnie się w górę. Rośnie co oczywiste liczba mieszkań oddanych do użytku.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

maj styczeń - maj
Wyniki rynku mieszkaniowego w maju 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - maj 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 23 219 21 826 13 641 2017 106 659 83 672 65 440
2018 22 003 20 536 11 958 2018 109 478 91 438 69 942
2018/2017 -5,2% -5,9% -12,3% 2018/2017 2,6% 9,3% 6,9%

 

Mieszkania indywidualne

maj styczeń - maj
Wyniki rynku mieszkaniowego w maju 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - maj 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 11 330 10 821 5 238 2017 46 126 39 955 27 728
2018 8 711 9 390 4 914 2018 37 581 36 208 27 882
2018/2017 -23,1% -13,2% -6,2% 2018/2017 -18,5% -9,4% 0,6%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

maj styczeń - maj
Wyniki rynku mieszkaniowego w maju 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - maj 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 11 683 10 676 8 196 2017 58 034 41 834 36 423
2018 12 990 10 564 6 727 2018 69 216 53 437 40 227
2018/2017 11,2% -1,0% -17,9% 2018/2017 19,3% 27,7% 10,4%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

maj styczeń - maj
Wyniki rynku mieszkaniowego w maju 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - maj 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 173 173 38 2017 1 755 940 541
2018 71 309 123 2018 2 032 852 936
2018/2017 -59,0% 78,6% 223,7% 2018/2017 15,8% -9,4% 73,0%

 

Mieszkania spółdzielcze

maj styczeń - maj
Wyniki rynku mieszkaniowego w maju 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - maj 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 33 156 169 2017 744 943 748
2018 231 273 194 2018 649 941 897
2018/2017 600,0% 75,0% 14,8% 2018/2017 -12,8% -0,2% 19,9%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478              
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6%              
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8%              

 

 

Mieszkania rozpoczęte

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438              
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3%              
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3%              

 

 

Mieszkania oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 57 984 69 942              
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 11,9% 6,9%              
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 22,6% 21,9%              

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?