Rynek

Rynek mieszkaniowy - maj 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Po pięciu miesiącach bieżącego roku liczba mieszkań na budowę, których inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę przekroczyła 100 tys. szt. Poziom dotychczas nienotowany, dwukrotnie więcej niż np. w tym samym okresie w roku 2013 oraz aż 46,5% ponad średnią 10-letnią.

Na ten rekordowy wynik wpływa wyjątkowa aktywność deweloperów, którzy odpowiadają za 54,5% wszystkich uzyskanych pozwoleń. Pozwolenia uzyskane na budowę 58.216 mieszkań na sprzedaż i wynajem w tym roku to poziom dwukrotnie wyższy niż uzyskany w tym samy okresie w ubiegłym roku, a w porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat aż o 82,4% więcej.

Rośnie liczba pozwoleń uzyskiwanych przez inwestorów indywidualnych – 46.126 po pięciu miesiącach 2017r. - wzrost o 26,5% r/r. Wyraźnie widoczne ożywienie, uzyskany wynik lepszy od średniej 10-letniej o 23%.

 

Różnica pomiędzy liczbą pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych na sprzedaż i wynajem a mieszkaniami indywidualnymi wynosi ok. 12 tys. po 5 miesiącach br. Ta różnica w przypadku rozpoczynanych budów jest już znacznie mniejsza i wynosi ok 2 tys. - również na korzyść mieszkań na sprzedaż i wynajem.  

Po słabszych wynikach kwietnia (usprawiedliwionych po części okresem świątecznym) maj pokazał duże ożywienie. Ogółem rozpoczęto w maju budowę 21.826 mieszkań, wzrost o 56,2% r/r. – narastająco po 5 miesiącach
wzrost 21,7% r/r.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w maju budowę 10.821 mieszkań, o 40,2% więcej r/r. a narastająco wzrost wynosi 19,1% r/r.
Deweloperzy rozpoczęli w maju budowę zbliżonej do inwestorów indywidualnych liczby mieszkań  – 10.676 szt., jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego aż o 75,8%. Narastająco po 5 miesiącach rozpoczęto budowę 41.834 mieszkań na sprzedaż i wynajem, wzrost o 25,1% r/r.

 

Wśród mieszkań oddanych do użytku większy udział mają mieszkania indywidualne (51,6%). Ogółem oddano do użytku w br. 63.903 mieszkania, o 3% więcej niż w roku poprzednim w tym samym okresie.  Deweloperzy oddali do użytku w ciągu 5 miesięcy br. niemal tyle samo mieszkań, co w roku ubiegłym a inwestorzy indywidualni o 7,6% więcej r/r.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
maj styczeń - maj
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 16 293 13 977 10 907 2016 77 270 68 739 62 041
2017 23 401 21 826 12 725 2017 106 841 83 672 63 903
2017/2016 43,6% 56,2% 16,7% 2017/2016 38,3% 21,7% 3,0%

 

Mieszkania indywidualne
maj styczeń - maj
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 497 7 717 5 490 2016 36 467 33 548 30 666
2017 11 330 10 821 6 319 2017 46 126 39 955 32 994
2017/2016 33,3% 40,2% 15,1% 2017/2016 26,5% 19,1% 7,6%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
maj styczeń - maj
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 7 651 6 072 5 208 2016 38 716 33 440 29 623
2017 11 865 10 676 6 256 2017 58 216 41 834 29 658
2017/2016 55,1% 75,8% 20,1% 2017/2016 50,4% 25,1% 0,1%

 

Mieszkania pozostałe
maj styczeń - maj
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 107 136 60 2016 1 628 781 797
2017 173 173 60 2017 1 755 940 537
2017/2016 61,7% 27,2% 0,0% 2017/2016 7,8% 20,4% -32,6%

 

Mieszkania spółdzielcze
maj styczeń - maj
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 38 52 149 2016 459 970 955
2017 33 156 90 2017 744 943 714
2017/2016 -13,2% 200,0% -39,6% 2017/2016 62,1% -2,8% -25,2%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 841                         
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8% 38,3%              
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6% 46,5%              

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796 46 126              
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4% 26,5%              
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7% 23,0%              

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351 58 216              
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2% 50,4%              
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5% 82,4%              

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312 602   1 655 2 293 2 499              
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1% 19,7%              
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8% -29,3%              

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672              
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9% 21,7%              
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7% 31,4%              

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134 39 955              
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8% 19,1%              
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3% 15,3%              

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158 41 834              
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8% 25,1%              
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6% 58,4%              

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554 1 883              
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6% 7,5%              
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1% -28,5%              

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 355 26 899 40 587 51 178 63 903              
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 20,2% 7,5% 8,5% 0,1% 3,0%              
2017/średnia 15,0% 13,3% 18,1% 12,1% 15,7%              

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 324   13 648  20 616 26 675 32 994              
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 18,9% 10,0% 9,0% 6,0% 7,6%              
2017/średnia -0,8% 3,8% 8,3% 6,9% 9,4%              

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 643   12 443   18 959 23 402 29 658              
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 25,6% 5,9% 9,5% -4,1% 0,1%              
2017/średnia 55,2% 39,6% 45,0% 31,8% 37,3%              

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  388   808 1 012 1 101 1 251              
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -26,2% -7,7% -15,2% -28,6% -28,6%              
2017/średnia -62,9% -52,0% -54,8% -62,7% -64,0%              

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?