Rynek

Rynek mieszkaniowy - luty 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W lutym inwestorzy zaskoczyli nas liczbą uzyskanych pozwoleń (bądź zgłoszeń z projektem budowlanym) na budowę mieszkań. Ogółem było to 22 178 szt. mieszkań, liczba dotychczas nie notowana w pierwszych miesiącach roku (zwykle słabszych pod tym względem). Wynik lutego był lepszy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 42,4%.
Wzrost dotyczy zarówno inwestorów indywidualnych jak i deweloperów.  Po dwóch miesiącach br. liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez inwestorów indywidualnych wzrosła do 15 335 szt. o 34,0% więcej niż w roku poprzednim. Deweloperzy uzyskali w tym samym czasie pozwolenia na budowę 21 327 mieszkań, wzrost o 61,9% r/r.  Warto podkreślić, że w lutym było to 13 307 mieszkań – co stanowi absolutny rekord – w analizowanym okresie w żadnym miesiącu nie zanotowano wyższej liczby pozwoleń uzyskanych przez deweloperów..
Pozostałym inwestorom (spółdzielniom, komunalnym, zakładowym …) optymizm się nie udzielił, tu obserwujemy spadki r/r.  Inwestorzy ci stanowią niecałe 2% w ogólnej liczbie uzyskanych pozwoleń.

 

Na tle pozwoleń na budowę, liczba rozpoczętych budów mieszkań nie wygląda aż tak optymistycznie, na co wpływ w pewnym stopniu miały niesprzyjające warunki pogodowe. Ogółem rozpoczęto budowę 11 908 mieszkań w lutym, wzrost o 4,5% r/r.  W tym inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 5 112 mieszkań, spadek o 7,6% r/r. Po dwóch miesiącach br. bilans jest jednak dodatni 2,2% wzrost do roku 2016r.
Deweloperzy rozpoczęli w lutym budowę 6 583 mieszkań, o 24,8% więcej r/r. a narastająco po dwóch miesiącach 13 877 mieszkań, aż o 48,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W br. spadła o ponad połowę liczba rozpoczynanych mieszkań przez spółdzielnie. Pozostali inwestorzy wykazali 64,0% wzrost r/r. ale rozpoczęli budowę tylko 323 mieszkań.

 

Narastająco od początku roku oddano do użytku 26 438 mieszkania, o 5,5% więcej r/r. W tym:

  • inwestorzy indywidualni 13 306 – wzrost 7,3% r/r
  • deweloperzy 12 333 – wzrost 4,8% r/r.
  • spółdzielnie 481 – spadek 19,7% r/r
  • pozostali inwestorzy 318 – wzrost 13,2% r/r.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

   

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016   15 576     11 398 12 283 2016 25 780 18 627 25 059
2017     22 178      11 908 12 062 2017 37 264 23 116 26 438
2017/2016 42,4% 4,5% -1,8% 2017/2016 44,5% 24,1% 5,5%

 

Mieszkania indywidualne
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 6 198 5 530 6 244 2016 11 448 8 452 12 406
2017 8 581 5 112 6 487 2017 15 335 8 640 13 306
2017/2016 38,4% -7,6% 3,9% 2017/2016 34,0% 2,2%       7,3%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 448 5 274 5 686 2016 13 173 9 332 11 773
2017 13 307 6 583 5 129 2017 21 327 13 877 12 333
2017/2016 57,5% 24,8% -9,8% 2017/2016 61,9% 48,7% 4,8%

 

Mieszkania pozostałe
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I - II.  2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 829 174 107 2016 893 197 281
2017 187 24 175 2017 374 323 318
2017/2016 -77,4% -86,2% 63,6% 2017/2016 -58,1% 64,0% 13,2%

 

Mieszkania spółdzielcze
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 101 420 246 2016 266 646 599
2017 103 189 271 2017 228 276 481
2017/2016 2,0% -55,0% 10,2% 2017/2016 -14,3% -57,3% -19,7%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15086 37 264                               
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5%                    
2017/śr 38,6% 57,4%                    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335                     
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0%                    
2017/śr 25,9% 34,4%                    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327                      
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9%                    
2017/śr 57,4% 91,9%                    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602                      
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1%                    
2017/śr -27,3% -47,6%                    

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116                    
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1%                    
2017/średnia 66,5% 50,8%                    

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640                    
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2%                    
2017/średnia 28,7% 27,1%                    

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877                    
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7%                    
2017/średnia 106,4% 80,5%                    

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599                     
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9%                    
2017/średnia -12,2% -28,3%                    

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 14 376 26 438                    
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 86 651 99 401 112 071 126 781 143 316 162 727
śr - 10 lat 13 356 23 739 34 359 45 674 55 248 65 657 78 421 89 650 101 424 116 172 129 793 147 732
2017/2016 12,5% 5,5%                    
2017/średnia 7,6% 11,4%                    

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 819   13 306                     
2016 6 162 12 406 18 922 25 190 30 680 37 005 43 052 48 938 55 165 61 715 69 115 78 093
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 046 24 959 30 169 35 613 42 107 47 902 53 709 60 663 67 410 76 720
2017/2016 10,7% 7,3%                    
2017/średnia -7,7% 1,2%                    

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 204   12 333                      
2016 6 087 11 773 17 322 24 420 29 627 34 774 41 099 47 305 53 345 60 531 68 932 78 462
śr - 10 lat 4 925 8 914 13 074 17 761 21 600 25 987 31 310 35 811 40 907 47 578 53 407 60 698
2017/2016 18,4% 4,8%                    
2017/średnia 46,3% 38,4%                    

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  353   799                     
2016 527 880 1 198 1 548 1 764 1 994 2 500 3 158 3 561 4 535 5 269 6 172
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 240 2 953 3 478  4 057 5 004 5 937 6 808 7 931 8 976 10 314
2017/2016 -33,0% -9,2%                    
2017/średnia -66,3% -52,5%                    

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe