Rynek

Rynek mieszkaniowy - luty 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Mieszkania oddane do użytku styczeń - luty 2016r.

Mieszkania zrealizowane przez inwestorów indywidualnych stanowiły 49,5% wszystkich mieszkań oddanych do użytku, 47,0% mieszkań oddanych zostało przez inwestorów budujących na sprzedaż i wynajem a zaledwie 3,5% przez wszystkich pozostałych inwestorów, chociaż liczba oddanych przez nich mieszkań była aż o 78,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Deweloperzy oddali w ciągu dwóch miesięcy tego roku 11773 mieszkań - 50,6% więcej r/r, a inwestorzy indywidualni 12406 szt. - spadek o 4,1% r/r.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań styczeń - luty 2016r.

Udział pozwoleń uzyskanych przez deweloperów stanowił 51,1%, inwestorów indywidualnych 44,4% a pozostałych inwestorów 4,5%.

Pozwolenia uzyskane przez inwestorów indywidualnych wzrosły w tym okresie o 18,2% r/r do poziomu 11448 szt. - jest to najlepszy wynik od 5 lat.

O 9,8% r/r wzrosła liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia na budowę inwestorom budującym mieszkania na sprzedaż i wynajem. Rezultat o 25,6 % lepszy w stosunku do średniej arytmetycznej z ostatnich 10 lat.

Pozostali inwestorzy uzyskali pozwolenia na realizację 1159 mieszkań - ponad trzykrotny wzrost r/r.

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto styczeń - luty 2016r.

Niemal dokładnie połowę (50,1%) wszystkich mieszkań było rozpoczętych przez deweloperów.  Udział inwestorów indywidualnych wyniósł 45,4% a pozostałych inwestorów - 4,5%.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 8452 szt. mieszkań - wzrost 18,5% r/r, deweloperzy 9332 szt. - 3,4%, a pozostali inwestorzy 843 szt. - wzrost 341,4% r/r.

 

Potencjał rynku mieszkaniowego napawa optymizmem, pozwolenia na budowę nadal rosną, dawno nie notowany poziom rozpoczynanych budów chociaż za sprawą głównie inwestorów indywidualnych, deweloperzy poniżej wyników ubiegłego roku.

 

 

Spis treści 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015      11 476        9 745      9 493  2015 22 063 16 981 21 241
2016     15 576      11 398     12 283   2016 25 780 18 627 25 059
2016/2015 35,7% 17,0% 29,4% 2016/2015 16,8% 9,7% 18,0%

 

Mieszkania indywidualne
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2016r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2016r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 5 063 4 256 6 303 2015 9 684 7 134 12 930
2016 6 198 5 530 6 244 2016 11 448 8 452 12 406
2016/2015 22,4% 29,9% -0,9% 2016/2015 18,2% 18,5%       -4,1%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 6 158 5 412 2 950 2015 11 998 9 656 7 818
2016 8 448 5 274 5 686 2016 13 173 9 332 11 773
2016/2015 37,2% -2,5% 92,7% 2016/2015 9,8% -3,4% 50,6%

 

Mieszkania pozostałe
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 203 47 209 2015 289 79 412
2016 829 174 107 2016 893 197 281
2016/2015 308,4% 270,2% -48,8% 2016/2015 209% 149,4% -31,8%

 

Mieszkania spółdzielcze
luty styczeń - luty
Wyniki rynku mieszkaniowego w lutym 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I - II. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 52 30 31 2015 92 112 81
2016 101 420 246 2016 266 646 599
2016/2015 94,2% 1300% 693,5% 2016/2015 189,1% 476,8% 639,5%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780                               
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8%                    
2016/śr -4,2% 13,2%                    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448                       
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2%                    
2016/śr 1,5% 3,7%                    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173                       
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8%                    
2016/śr -5,4% 25,6%                    

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159                       
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2%                    
2016/śr -53,9% -7,5%                    

 

Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627                    
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7%                    
2016/średnia 15,3% 31,9%                    

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452                    
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5%                    
2016/średnia 13,7% 35,4%                    

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332                       
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4%                    
2016/średnia 25,3% 33,0%                    

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843                       
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4%                    
2016/średnia -44,0% -1,1%                    

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059                    
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0%                    
2016/średnia -2,5% 8,3%                    

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406                       
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1%                    
2016/średnia -15,4% -3,3%                    

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773                       
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6%                    
2016/średnia 32,4% 42,0%                    

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880                       
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5%                    
2016/średnia -56,6% -56,1%                    

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze