Rynek

Rynek mieszkaniowy - listopad 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w ciągu 11 miesięcy w bieżącym roku  jest już o blisko 5 tys. mieszkań wyższa od wyniku osiągniętego w całym ubiegłym roku. Takich wyników rynek mieszkaniowy nie osiąga ani w kategorii pozwoleń na budowę ani też mieszkań oddanych do użytku.

 

 

Rośnie liczba mieszkań oddanych do użytku

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-listopad 2018 r. oddano do użytkowania 163 845 mieszkań, to wynik lepszy od analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,5% i aż o 22% lepszy od średniej liczonej dla ostatnich 10 lat. Do powtórzenia wyniku rocznego z 2017r. brakuje 14,5 tys. mieszkań, tyle średnio miesięcznie oddawano do użytku w 2018r., a w grudniu oddawanych jest zwykle najwięcej mieszkań.

Inwestorzy indywidualni realizujący mieszkania na własne potrzeby oddali w bieżącym roku prawie 60 tys. mieszkań, o 722 szt. mniej niż w tym samym okresie w roku 2017. Więcej niż w roku ubiegłym oddano mieszkań na sprzedaż i wynajem – 98,2 tys. szt. (wzrost o 4,4% r/r., czyli 4138 mieszkań).

Więcej oddano również mieszkań spółdzielczych, społecznych czynszowych, zakładowych i komunalnych, w sumie było ich 5,7 tys. szt., o 657 szt. więcej niż w roku poprzednim.

 

 

Rekordowe tempo rozpoczynanych budów mieszkań

W listopadzie rozpoczęto budowę 16792 mieszkań, niemal powtarzając wyniki ubiegłoroczny (wzrost o 0,7% r/r.).  Narastająco po 11 miesiącach jest to już 210,8 tys. rozpoczętych budów mieszkań, to więcej niż w całym 2017r. a tempo wzrostu na poziomie 8,8% r/r. jest znacząco wyższe niż tempo wydawanych pozwoleń na budowę czy mieszkań oddanych do użytkowania.

Analizując wyniki poszczególnych form budownictwa warto pamiętać o zmianach w statystyce GUS. Od początku bieżącego roku do grupy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem doliczane są lokale i domy budowane przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wcześniej takie mieszkania były uwzględniane, jako wynik działalności inwestorów indywidualnych. GUS skorygował dane za rok ubiegły jedynie w odniesieniu do mieszkań oddanych do użytku.  

Inwestorzy indywidualni na użytek własny rozpoczęli budowę 82,4 tys. mieszkań. Na sprzedaż lub wynajem rozpoczęto budowę 123,7 tys. mieszkań. Ze względu na zmiany w statystyce nie można bezpośrednio odnieść tych wyników do wyników ubiegłego roku. Łącznie w tych dwóch kategoriach rozpoczęto budowę 206 tys. mieszkań to o ponad 6,1 tys. mieszkań więcej niż w całym 2017r.

Pozostali inwestorzy nie podążają za ogólnym trendem, rozpoczęli budowę 4,8 tys. mieszkań, to mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 870 szt.

 

 

Słabnie tempo wzrostu pozwoleń na budowę mieszkań

W całym 2018r. w porównaniu z rokiem ubiegłym słabnie tempo wzrostu liczby mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę bądź dokonali zgłoszenia z projektem budowlanym.

W okresie styczeń – listopad 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 237,7 tys. mieszkań, wzrost o 2,9% r/r.  Pomimo pewnego wyhamowania liczba pozwoleń jest rekordowa w analizowanym okresie (po 2000 roku), jest niemal dwukrotnie wyższa niż w roku 2013.

W kategorii mieszkań indywidualnych oraz mieszkań na sprzedaż lub wynajem inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę blisko 166 tys. mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie 3,6% r/r.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

   

Wyniki miesiąca

Mieszkania ogółem

listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - listopad 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 17 775 16 672 18 129 2017 230 993 193 797 159 772
2018 19 748 16 792 17 668 2018 237 747 210 816 163 845
2018/2017 11,1% 0,7% -2,5% 2018/2017 2,9% 8,8% 2,5%

 

Mieszkania indywidualne

listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-listopad 2018 - mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 8 717 5 747 6 090 2017 106 683 90 567 60 674
2018 6 469 5 383 5 716 2018 85 836 82 357 59 952
2018/2017 -25,8% -6,3% -6,1% 2018/2017 -19,5% -9,1% -1,2%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-listopad 2018 – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 8 330 10 244 11 480 2017 118 045 97 555 94 047
2018 13 101 11 093 10 932 2018 146 870 123 654 98 185
2018/2017 57,3% 8,3% -4,8% 2018/2017 24,4% 26,8% 4,4%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-listopad 2018  – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 518 485 432 2017 4 839 3 165 3 069
2018 143 80 670 2018 3 545 2 563 3 168
2018/2017 -72,4% -83,5% 55,1% 2018/2017 -26,7% -19,0% 3,2%

 

Mieszkania spółdzielcze

listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-listopad 2018 – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 210 196 127 2017 1 426 2 510 1 982
2018 35 236 350 2018 1 496 2 242 2 540
2018/2017 -83,3% 20,4% 175,6% 2018/2017 4,9% -10,7% 28,2%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 131 938 151 596 173 640 193 226 217 999 237 747  
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,2% 0,4% 2,6% 1,4% 2,2% 2,9%  
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,0% 38,4% 38,3% 35,2% 36,7% 37,8%  

 

 

Mieszkania rozpoczęte

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666 132 566 154 495 173 961 194 024 210 816  
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2% 6,6% 7,4% 8,2% 9,5% 8,8%  
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6% 38,7% 39,9% 37,9% 38,5% 39,3%  

 

 

Mieszkania oddane do użytku

 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 58 666 70 637 82 957 99 597 116 023 129 833 146 177 163 845  
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 13,3% 7,9% 6,0% 4,2% 5,5% 4,5% 3,2% 2,5%  
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 24,1% 23,1% 21,6% 22,1% 24,7% 23,5% 21,6% 22,0%  

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?