Rynek

Rynek mieszkaniowy - listopad 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W listopadzie spadła liczba mieszkań rozpoczętych przez deweloperów w stosunku do listopada ubiegłego roku o 1084 szt. co spowodowało zniwelowanie całej nadwyżki liczonej narastająco od początku roku. W ciągu 11 miesięcy tego roku rozpoczęto budowę 78109 mieszkań na sprzedaż i wynajem – spadek 0,2% r/r.  Sadek ten nadrabiają inwestorzy indywidualni, tu ciągle obserwujemy wzrosty, w listopadzie + 558 mieszkań rozpoczętych r/r , a narastająco od początku roku 4154 szt.

Więcej budują spółdzielnie i pozostali inwestorzy, łącznie 1720 mieszkań od początku roku.
Wyrównała się proporcja mieszkań indywidualnych i na sprzedaż i wynajem, które w strukturze stanowią teraz 48 – 49% i to niezależnie od kategorii, zarówno wśród mieszkań oddanych jak też rozpoczętych i pozwoleń na budowę. Resztę ok. 3% stanowią mieszkania spółdzielcze i pozostałe.

 

Nadwyżka uzyskanych pozwoleń na budowę mieszkań nad mieszkaniami rozpoczętymi przez inwestorów indywidualnych wynosi w tym roku 11216 szt. jest to poziom nie notowany od 8 lat. Jeszcze większa nadwyżka pozwoleń nad rozpoczętymi mieszkaniami występuje dla mieszkań na sprzedaż i wynajem – 15944 szt. , podobny poziom był w roku 2011 a w latach 2007 -2008 nadwyżka była co najmniej dwukrotnie wyższa od obecnego poziomu.

 

Przybywa mieszkań oddawanych do użytku, głównie za sprawą deweloperów. Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w listopadzie o blisko 10% mieszkań więcej niż w 2015r. ale po 11 miesiącach ich liczba jest mniejsza o 2060 szt.

 

Potencjał rynku szacowany w oparciu o pozwolenia na budowę w skali 12 miesięcy wskazuje na pozytywny trend dla mieszkań indywidualnych.  Potencjał rynku dla mieszkań na sprzedaż i wynajem może wskazywać na osiągnięcie swojego maksimum w tym cyklu koniunktury.
Pomimo dobrych wyników w segmencie mieszkań spółdzielczych i realizowanych przez pozostałych inwestorów to mieszkania te łącznie w strukturze stanowią 3 – 4% i ich wpływ na cały rynek jest niewielki.   

 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I – XI. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 13 876 13 504 13 736 2015 171 407 156 025 130 032
2016 15 971 13 076 16 535 2016 190 034 161 732 143 316
2016/2015 15,1% -3,2% 20,4% 2016/2015 10,9% 3,7% 10,2%

 

Mieszkania indywidualne
listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2016r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I – XI. 2016r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 6 172 5 047 6 741 2015 80 708 74 964 71 175
2016 7 840 5 605 7 400 2016 90 334 79 118 69 115
2016/2015 27,0% 11,1% 9,8% 2016/2015 11,9% 5,5%       -2,9%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I – XI. 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 7 502 8 201 6 523 2015 87 312 78 276 54 425
2016 7 800 7 117 8 401 2016 94 053 78 109 68 932
2016/2015 4,0% -13,2% 28,8% 2016/2015 7,7% -0,2% 26,7%

 

Mieszkania pozostałe
listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I – XI. 2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 106 150 258 2015 2 083 1 682 2 837
2016 152 202 542 2016 4 124 2 451 3 036
2016/2015 43,4% 34,7% 110,1% 2016/2015 98,0% 45,7% 7,0%

 

Mieszkania spółdzielcze
listopad styczeń - listopad
Wyniki rynku mieszkaniowego w listopadzie 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I – XI. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 96 106 214 2015 1 304 1 103 1 595
2016 179 152 192 2016 1 523 2 054 2 233
2016/2015 86,5% 43,4% -10,3% 2016/2015 16,8% 86,2% 40,0%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034     
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8% 9,7% 13,0% 10,3% 13,5% 12,2% 13,7% 11,8% 10,5% 10,9%  
2016/śr -4,2% 13,2% 10,3% 11,3% 8,7% 11,1% 10,7% 11,7% 11,3% 12,2% 12,7%  

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448    19 212    27 970    36 467    46 610    55 846    64 831    74 227    82 494    90 334  
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2% 9,1% 10,4% 10,8% 12,3% 9,5% 10,1% 10,9% 10,9% 11,9%  
2016/śr 1,5% 3,7% 0,6% 1,3% -0,5% 1,4% 0,9% 1,7% 2,9% 3,4% 4,9%  

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173    21 426    31 065    38 716    49 265    57 675    67 329    75 729    86 253    94 053  
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8% 5,9% 13,0% 8,1% 13,4% 12,4% 15,0% 10,2% 8,1% 7,7%  
2016/śr -5,4% 25,6% 27,4% 30,2% 26,9% 30,5% 29,2% 30,3% 27,2% 28,1% 27,5%  

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159    1 545    1 942    2 087    2 261    2 954    3 443    4 393    5 316    5 647  
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2% 154,1% 72,6% 57,7% 56,3% 92,9% 83,9% 78,7% 66,9% 66,7%  
2016/śr -53,9% -7,5% -34,0% -40,9% -47,6% -51,1% -43,9% -42,6% -37,5% -33,9% -35,1  

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732  
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7% 7,9% 10,5% 4,3% 7,5% 6,1% 6,2% 3,9% 4,3% 3,7%  
2016/średnia 15,3% 31,9% 21,2% 20,7% 12,2% 13,2% 11,4% 11,4% 10,0% 10,2% 10,7%  

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118  
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5% 12,2% 11,0% 7,8% 7,3% 4,9% 5,4% 6,2% 5,1% 5,5%  
2016/średnia 13,7% 35,4% 16,3% 6,6% -0,7% -2,5% -4,7% -3,8% -2,4% -2,3% -0,9%  

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332    16 480    27 368    33 440    42 649    49 129    56 486    63 099    70 992    78 109  
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4% 0,5% 7,1% -1,2% 6,0% 4,8% 4,8% 0,5% 1,3% -0,2%  
2016/średnia 25,3% 33,0% 32,7% 45,2% 36,4% 43,0% 41,1% 40,7% 35,8% 34,3% 33,2%  

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843    1 129    1 563    1 751    2 001    2 870    3 003    3 238    4 151    4 505  
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4% 115,0% 105,1% 90,3% 58,2% 78,9% 74,3% 35,3% 64,1% 61,8%  
2016/średnia -44,0% -1,1% -26,7% -31,2% -41,6% -46,3% -34,2% -40,5% -46,8% -40,2% -40,7%  

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 85 968 98 250 112 337 127 034 143 316  
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0% 18,1% 21,4% 18,1% 15,3% 11,9% 11,6% 10,9% 9,2% 10,2%  
2016/średnia -2,5% 8,3% 12,0% 16,0% 16,5% 16,5% 13,5% 13,5% 14,8% 13,1% 14,3%  

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406    18 922    25 190    30 680    37 005    42 794    48 996    55 400    61 937    69 115  
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1% -3,9% -4,8% -4,8% -4,0% -6,7% -5,3% -4,1% -3,9% -2,9%  
2016/średnia -15,4% -3,3% 2,1% 4,0% 4,7% 7,2% 4,7% 5,3% 6,3% 5,0% 5,5%  

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773    17 322    24 420    29 627    34 774    40 622    46 109    53 379    60 565    68 932  
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6% 54,9% 68,5% 55,1% 45,5% 40,9% 37,2% 32,2% 26,4% 26,7%  
2016/średnia 32,4% 42,0% 41,4% 48,2% 48,5% 44,3% 39,6% 38,8% 40,5% 36,7% 38,7%  

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880    1 198    1 548    1 764    1 994    2 552    3 145    3 558    4 532    5 269  
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5% 45,6% 31,7% 44,8% 30,5% 18,3% 16,1% 12,3% 14,4% 18,9%  
2016/średnia -56,6% -56,1% -55,1% -54,7% -56,1% -57,4% -55,7% -53,7% -54,0% -49,5% -48,2%  

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze