Rynek

Rynek mieszkaniowy - lipiec 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Lipiec był czwartym miesiącem z rzędu spadku liczba mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

Pozwolenia na budowę mieszkań 2018r.

W bieżącym roku tylko w styczniu i marcu pozwoleń było więcej niż w 2017r. co pozwoliło zamknąć pierwszy kwartał 10,8% r/r. powyżej wyników ubiegłorocznych. Od kwietnia obserwujemy spadek pozwoleń na budowę w każdym miesiącu od 5 do 9% r/r.  Po siedmiu miesiącach nadwyżka pozwoleń stopniała i zrównała się niemal z rokiem poprzednim. Inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 151 596 mieszkań, tylko o 530 mieszkań więcej niż w roku 2017 w analogicznym okresie.

Kto stoi za spadkiem liczby pozwoleń w ostatnich miesiącach?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa w bieżącym roku po zimnach w statystyce GUS.

Wiadomo, że spółdzielnie uzyskały w ciągu 7 miesięcy br. pozwolenia na budowę  1 078 mieszkań, o 39 mieszkań więcej niż w 2017r.

W grupie pozostałych inwestorów obserwujemy spadek pozwoleń o 604 mieszkania, przy ich łącznej liczbie 2 217 mieszkań w 2018r. Można by przypisać  odpowiedzialność za spadek liczby pozwoleń tej grupie inwestorów. Pozostali inwestorzy to zaledwie 1,5% rynku mieszkaniowego, czy tak mała grupa może mieć wpływ na kształtowanie całego rynku?

Od stycznia 2018r. GUS cześć mieszkań realizowanych przez inwestorów indywidualnych nie na własne potrzeby przesunął do kategorii mieszkań na sprzedaż i wynajem. Skoro nie da się bezpośrednio porównać wyników dla mieszkań indywidualnych i mieszkań na sprzedaż i wynajem, można sprawdzić jak kształtują się wyniki tych dwóch kategorii jako całość.

Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że wyniki całego rynku są analogiczne. Tu także obserwujemy spadek w każdym miesiącu pozwoleń na budowę od kwietnia br.  Co prawda w lipcu był niższy (-0,9% r/r,) niż odnotowany dla całego rynku (-4,8% r/r.), ale już w maju i czerwcu sytuacja była odwrotna.

Po siedmiu miesiącach 2018r. inwestorzy indywidualni i deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 148 301 mieszkań, o 0,7% więcej niż w poprzednim roku.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań uzyskane przez inwestorów indywidualnych i deweloperów łącznie

Pozwolenia na budowę mieszkań uzyskane na mieszkania indywidualne oraz mieszkania na sprzedaż i wynajem łącznie

 

Liczba rozpoczętych budów mieszkań w 2018r.

W ciągu 7 miesięcy 2018r. inwestorzy rozpoczęli budowę 132 566 mieszkań, o 8 247 szt. więcej  niż w roku poprzednim – wzrost 6,6% r/r. 

Wzrost zanotowały spółdzielnie o 30,7% r/r. , inwestorzy zakwalifikowani do pozostałych (społeczne czynszowe, zakładowe, komunalne) o 28,1% r/r. jak też inwestorzy indywidualni i deweloperzy łącznie o 6,2%  r/r. tj. o 7 488 mieszkań.  Inwestorzy indywidualni i deweloperzy rozpoczęli w bieżącym roku budowę 129 217 mieszkań.

W poszczególnych miesiącach dynamika wzrostu była wyraźnie lepsza na początku roku z wyjątkiem marca, ale kwiecień z zapasem odrobił te straty. Od maja widoczne spowolnienie. Wyniki maja i czerwca były gorsze od ubiegłorocznych. Lipiec na plusie, ale jak widać na poniższym wykresie inwestorzy indywidualni i deweloperzy rozpoczęli budowę łącznie 18 103 mieszkań, o 0,6% więcej niż w lipcu 2017r.  przy wyniku dla całego rynku 3,4% r/r.

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęli inwestorzy indywidualni i deweloperzy łącznie

Rozpoczęte budowy mieszkań  indywidualnych oraz mieszkań na sprzedaż i wynajem łącznie

 

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2018r.

W roku 2018 oddano do użytku już 98 469 mieszkań, o 3,0% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego, wzrost o 2849 mieszkań.

Przyrost zawdzięczamy głównie liczbie mieszkań na sprzedaż i wynajem oddanych do użytku, wzrost o 4,7% r/r.( 2613 mieszkań), w następnej kolejności mieszkania indywidualne – wzrost o 0,9% r/r. (349 mieszkania) i spółdzielnie – wzrost o 18,5% r/r. (169 mieszkań). W kategorii mieszkań pozostałych oddano do użytku 1207 mieszkań co oznacza spadek o 18,9% r/r. (-282 mieszkania).

W zakresie mieszkań oddanych do użytku dane z roku ubiegłego zostały skorygowane przez GUS i są porównywalne z bieżącymi z roku 2018.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem

lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 20 649 18 283 17 334 2017 151 066 124 319 95 620
2018 19 658 18 900 15 252 2018 151 596 132 566 98 469
2018/2017 -4,8% 3,4% -12,0% 2018/2017 0,4% 6,6% 3,0%

 

Mieszkania indywidualne

lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 674 8 821 5 534 2017 67 015 58 762 38 124
2018 8 750 8 587 5 518 2018 55 258 53 338 38 473
2018/2017 -18,0% -2,7% -0,3% 2018/2017 -17,5% -9,2% 0,9%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 9 049 9 181 10 856 2017 80 191 62 967 55 095
2018 10 788 9 516 9 549 2018 93 043 75 879 57 708
2018/2017 19,2% 3,6% -12,0% 2018/2017 16,0% 20,5% 4,7%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 756 130 834 2017 2 821 1 379 1 489
2018 68 439 111 2018 2 217 1 766 1 207
2018/2017 -91,0% 237,7% -86,7% 2018/2017 -21,4% 28,1% -18,9%

 

Mieszkania spółdzielcze

lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 170 151 110 2017 1 039 1 211 912
2018 52 358 74 2018 1 078 1 583 1 081
2018/2017 -69,4% 137,1% -32,7% 2018/2017 3,8% 30,7% 18,5%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 131 938 151 596          
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,2% 0,4%          
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,0% 38,4%          

 

 

Mieszkania rozpoczęte

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666 132 566          
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2% 6,6%          
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6% 38,7%          

 

 

Mieszkania oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 57 984 69 942 83 217 98 469          
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 11,9% 6,9% 6,3% 3,0%          
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 22,6% 21,9% 22,0% 20,8%          

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?