Rynek

Rynek mieszkaniowy - lipiec 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia z projektem budowlanym

 

W ciągu 7 miesięcy tego roku, jak podaje GUS, inwestorzy otrzymali pozwolenia na budowę ponad 151 tys. mieszkań, w tym inwestorzy indywidualni 67 tys., deweloperzy 80,2 tys. a wszyscy pozostali inwestorzy (spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, inwestorzy realizujący mieszkania zakładowe i komunalne)  3860 szt. To aż o 34,6 tys. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, a w porównaniu do średniej z ostatnich 10 lat – więcej o 43 tys. mieszkań. To pokazuje jak wyjątkowy jest ten rok pod względem liczby uzyskiwanych pozwoleń. Doświadczenie ubiegłych lat wskazuje, że nie wszystkie zamienią się w zrealizowane mieszkania, ale niewątpliwie tak duża liczba pozwoleń świadczy o dużym optymizmie inwestorów. Prym wiodą deweloperzy, którzy uzyskali pozwolenia na budowę 80,2 tys. mieszkań (przy średniej dla tego okresu z 10 poprzednich lat na poziomie 46,7 tys. mieszkań). Inwestorzy indywidualni w strukturze uzyskiwanych pozwoleń stanowią 44,4% (jest to najniższy od wielu lat poziom) ale wynik jest również lepszy od ubiegłorocznego o 20% oraz o 18,4% lepszy od średniej 10-letniej.

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

 

Rozpoczęte budowy mieszkań nie nadążają za tempem wzrostu pozwoleń na budowę, ale ich liczba jest również rekordowa w bieżącym roku. Inwestorzy rozpoczęli budowę 124,3 tys. mieszkań, o prawie 23 tys. więcej niż w tym samy okresie roku poprzedniego. W strukturze rozpoczynanych budów dominują mieszkania na sprzedaż i wynajem realizowane przez deweloperów (50,6%), inwestorzy indywidualni realizują 47,3% a wszyscy pozostali inwestorzy 2,1%. Deweloperzy rozpoczęli budowę w ciągu 7 miesięcy 2017r. niemal 63 tys. mieszkań, o 13,8 tys. więcej niż w roku 2016 i aż o 25,7 tys. mieszkań więcej niż średnio rozpoczynali w tym samym okresie w ciągu poprzednich 10 lat. Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 58,8 tys. mieszkań, jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 9,4 tys. mieszkań i również przekracza poziom średniej 10-letniej o 6,1 tys. mieszkań. Wszyscy pozostali inwestorzy rozpoczęli budowę 2590 szt. mieszkań, jest to wynik poniżej średniej 10-letniej i poniżej wyniku ubiegłorocznego.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

 

Niema identyczną liczbę mieszkań oddali do użytkowania w bieżącym roku deweloperzy (45,2 tys.) jak i inwestorzy indywidualni (45,8 tys.). Wszyscy pozostali inwestorzy oddali do użytkowania dotychczas 2407 mieszkań, mniej o 81 szt. niż w roku ubiegłym i aż o 2596 mniej od średniej z 10 poprzednich lat, co świadczy o spadku zaangażowania w budowę nowych mieszkań tej grupy inwestorów. Deweloperzy oddali do użytku. dotychczas w 2017r  45,2 tys. mieszkań, o 4,1 tys. więcej niż w roku 2016 i o 13,9 tys. więcej niż średnio oddawali w tym samym okresie w ciągu poprzednich 10 lat. Inwestorzy indywidualni z wynikiem 45,8 tys. mieszkań oddanych, również przekroczyli poziom średniej 10-letniej o 3,7 tys. mieszkań a wynik ubiegłoroczny był gorszy o 2,8 tys. mieszkań.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipiec 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 18 339 15 031 12 883 2016 116 475 101 336 86 624
2017 20 649 18 283 15 151 2017 151 066 124 319 93 427
2017/2016 12,6% 21,6% 17,6% 2017/2016 29,7% 22,7% 7,9%

 

Mieszkania indywidualne
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipiec 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 9 236 7682 6 039 2016 55 846 49 337 43 029
2017 10 674 8 821 6 365 2017 67 015 58 762 45 804
2017/2016 15,6% 14,8% 5,4% 2017/2016 20,0% 19,1% 6,4%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipiec 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 410 6 480 6 338 2016 57 675 49 129 41 107
2017 9 049 9 181 7 793 2017 80 191 62 967 45 216
2017/2016 7,6% 41,7% 23,0% 2017/2016 39,0% 28,2% 10,0%

 

Mieszkania pozostałe
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipiec 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 436 265 315 2016 2 236 1 185 1 281
2017 756 130 883 2017 2 821 1 379 1 538
2017/2016 73,4% -50,9% 180,3% 2017/2016 26,2% 16,4% 20,1%

 

Mieszkania spółdzielcze
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipiec 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - lipiec 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 257 604 191 2016 718 1 685 1 207
2017 170 151 110 2017 1 039 1 211 869
2017/2016 -33,9% -75,0% -42,4% 2017/2016 44,7% -28,1% -28,0%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066                     
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8% 38,0% 32,9% 29,7%          
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6% 46,3% 43,8% 39,8%          

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796 46 126 56 341 67 015          
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4% 26,5% 20,9% 20,0%          
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7% 23,0% 20,0% 18,4%          

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351 58 034 71 142 80 191          
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2% 49,9% 44,4% 39,0%          
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5% 81,8% 79,5% 71,6%          

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655 2 293 2 499 2 934 3 860          
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1% 19,7% 29,8% 30,7%          
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8% -29,3% -28,4% -18,1%          

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319          
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9% 21,7% 22,9% 22,7%          
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7% 31,4% 34,5% 32,7%          

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134 39 955 49 941 58 762          
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8% 19,1% 19,9% 19,1%          
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3% 15,3% 14,6% 11,7%          

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158 41 834 53 786 62 967          
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8% 25,1% 26,1% 28,2%          
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6% 58,4% 67,8% 69,1%          

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554 1 883 2 309 2 590          
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6% 7,5% 15,4% -9,8%          
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1% -28,5% -28,4% -31,8%          

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 355 26 899 40 587 51 178 63 903 78 276 93 427          
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 20,2% 7,5% 8,5% 0,1% 3,0% 6,1% 7,9%          
2017/średnia 15,0% 13,3% 18,1% 12,1% 15,7% 19,2% 19,1%          

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 324   13 648  20 616 26 675 32 994 39 439 45 804          
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 18,9% 10,0% 9,0% 6,0% 7,6% 6,6% 6,4%          
2017/średnia -0,8% 3,8% 8,3% 6,9% 9,4% 10,7% 8,8%          

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 643   12 443   18 959 23 402 29 658 37 423 45 216          
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 25,6% 5,9% 9,5% -4,1% 0,1% 7,6% 10,0%          
2017/średnia 55,2% 39,6% 45,0% 31,8% 37,3% 44,0% 44,4%          

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  388   808 1 012 1 101 1 251 1 414 2 407          
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -26,2% -7,7% -15,2% -28,6% -28,6% -28,7% -3,3%          
2017/średnia -62,9% -52,0% -54,8% -62,7% -64,0% -65,1% -51,9%          

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ