Rynek

Rynek mieszkaniowy - lipiec 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Inwestorzy indywidualni uzyskali w lipcu 2016r. mniej pozwoleń na budowę mieszkań o 2,6% niż w lipcu 2015r. ale narastająco od początku roku wynik jest lepszy o 9,5% r/r. Spadła w lipcu również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 6,7% ale i tu wynik siedmiu miesięcy br. jest lepszy o 4,9% r/r.  Jedynie w kategorii mieszkań oddanych do użytku spadek występuje zarówno w lipcu o 20,8% r/r jak i narastająco od początku roku – 6,7% r/r. Porównując wyniki inwestorów indywidualnych na przestrzeni ostatnich 10 lat, w kategorii pozwoleń na budowę są one lepsze o blisko 1% od średniej w tym okresie, w kategorii rozpoczętych budów nadal gorsze o blisko 5% od średniej jak i w kategorii mieszkań oddanych do użytku również gorsze o blisko 5%.

 

Porównując wyniki do roku poprzedniego, deweloperzy uzyskali o 7,3% więcej pozwoleń na budowę mieszkań a narastająco wzrost był jeszcze większy – 12,4%. W lipcu rozpoczęli budowę 6480 mieszkań, o 2,7 mniej r/r ale narastająco widać poprawę do roku poprzedniego o 4,8%. Dobra koniunktura trwa już trzeci roku, stąd wynikają wysokie wzrosty mieszkań oddawanych do użytku, narastająco po 7 miesiącach wzrost 40,9% r/r.  

Odniesienie wyników br. do średniej z 10 ostatnich lat potwierdza dobrą passę deweloperów. Narastająco po 7 miesiącach 2016r. uzyskali oni więcej pozwoleń na budowę mieszkań o 29,2% , rozpoczęli budowę mieszkań – wzrost do średniej o 41,1%, oraz oddali do użytku o 39,6% więcej mieszkań od średniego poziomu w analizowanym okresie.

 

Chociaż wyniki pozostałych inwestorów znacząco odbiegają od średniej 10-letniej na niekorzyść bieżących wyników, to aktywność tych inwestorów w roku 2016 w porównaniu do roku poprzedniego wskazuje znaczące wzrosty. Pozwolenia wzrosły o 92,9% r/r , rozpoczęte mieszkania o 78,9 r/r a mieszkania oddane do użytku o 18,3% r/r.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I - VII. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015     17 405       15 230    12 886 2015 103 835 95 540 76 852
2016     18 339      15 031    12 195   2016 116 475 101 336 85 968
2016/2015 5,4% -1,3% -5,4% 2016/2015 12,2% 6,1% 11,9%

 

Mieszkania indywidualne
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2016r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I - VII. 2016r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 9 483 8 233 7 313 2015 51 004 47 053 45 855
2016 9 236 7 682 5 789 2016 55 846 49 337 42 794
2016/2015 -2,6% -6,7% -20,8% 2016/2015 9,5% 4,9%       -6,7%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I - VII. 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 7 838 6 658 4 943 2015 51 300 46 883 28 839
2016 8 410 6 480 5 848 2016 57 675 49 129 40 622
2016/2015 7,3% -2,7% 18,3% 2016/2015 12,4% 4,8% 40,9%

 

Mieszkania pozostałe
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I - VII. 2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 38 249 406 2015 836 773 1 423
2016 436 265 314 2016 2 236 1 185 1 292
2016/2015 1047,4% 6,4% -22,7% 2016/2015 167,5% 53,3% -9,2%

 

Mieszkania spółdzielcze
lipiec styczeń - lipiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w lipcu 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I - VII. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 46 90 224 2015 695 831 735
2016 257 604 244 2016 718 1 685 1 260
2016/2015 458,7% 571,1% 8,9% 2016/2015 3,3% 102,8% 71,4%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475                     
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8% 9,7% 13,0% 10,3% 13,5% 12,2%          
2016/śr -4,2% 13,2% 10,3% 11,3% 8,7% 11,1% 10,7%          

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448    19 212    27 970    36 467    46 610    55 846             
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2% 9,1% 10,4% 10,8% 12,3% 9,5%          
2016/śr 1,5% 3,7% 0,6% 1,3% -0,5% 1,4% 0,9%          

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173    21 426    31 065    38 716    49 265    57 675             
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8% 5,9% 13,0% 8,1% 13,4% 12,4%          
2016/śr -5,4% 25,6% 27,4% 30,2% 26,9% 30,5% 29,2%          

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych  [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159    1 545    1 942    2 087    2 261    2 954             
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2% 154,1% 72,6% 57,7% 56,3% 92,9%          
2016/śr -53,9% -7,5% -34,0% -40,9% -47,6% -51,1% -43,9%          

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336          
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7% 7,9% 10,5% 4,3% 7,5% 6,1%          
2016/średnia 15,3% 31,9% 21,2% 20,7% 12,2% 13,2% 11,4%          

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337          
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5% 12,2% 11,0% 7,8% 7,3% 4,9%          
2016/średnia 13,7% 35,4% 16,3% 6,6% -0,7% -2,5% -4,7%          

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332    16 480    27 368    33 440    42 649    49 129             
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4% 0,5% 7,1% -1,2% 6,0% 4,8%          
2016/średnia 25,3% 33,0% 32,7% 45,2% 36,4% 43,0% 41,1%          

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze , których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze , których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843    1 129    1 563    1 751    2 001    2 870             
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4% 115,0% 105,1% 90,3% 58,2% 78,9%          
2016/średnia -44,0% -1,1% -26,7% -31,2% -41,6% -46,3% -34,2%          

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 85 968          
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0% 18,1% 21,4% 18,1% 15,3% 11,9%          
2016/średnia -2,5% 8,3% 12,0% 16,0% 16,5% 16,5% 13,5%          

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406    18 922    25 190    30 680    37 005    42 794             
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1% -3,9% -4,8% -4,8% -4,0% -6,7%          
2016/średnia -15,4% -3,3% 2,1% 4,0% 4,7% 7,2% 4,7%          

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773    17 322    24 420    29 627    34 774    40 622             
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6% 54,9% 68,5% 55,1% 45,5% 40,9%          
2016/średnia 32,4% 42,0% 41,4% 48,2% 48,5% 44,3% 39,6%          

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880    1 198    1 548    1 764    1 994    2 552             
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5% 45,6% 31,7% 44,8% 30,5% 18,3%          
2016/średnia -56,6% -56,1% -55,1% -54,7% -56,1% -57,4% -55,7%          

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze