Rynek

Rynek mieszkaniowy - kwiecień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Kwiecień z wynikiem 22 924 mieszkania był najlepszym w historii miesiącem pod względem liczby mieszkań, których budowę inwestorzy rozpoczęli. To zasługa zarówno inwestorów indywidualnych jak i deweloperów.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań po czterech miesiącach 2018r.

 

Tempo wzrostu pozwoleń na budowę słabnie, po pierwszym kwartale wynosiło 10,8% r/r. po czterech miesiącach wynosi 4,8% r/r. Uwzględniając oszacowany wpływ zmian dokonanych przez GUS w prezentacji danych można przyjąć, że mieszkania na które inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę lub dokonali zgłoszenia w bieżącym roku kształtują się na poziomie roku ubiegłego. Czyli to deweloperzy przyczynili się do wzrostu pozwoleń na budowę w liczbie ok. 4 tys. mieszkań.

Spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały pozwolenia na budowę 418 mieszkań w ciągu czterech miesięcy 2018r. o 41,2% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pozostali inwestorzy planują budowę większej liczby mieszkań niż w roku 2017 – wzrost o 24,0% r/r. W sumie bilans pozwoleń na budowę uzyskanych przez spółdzielnie i pozostałych inwestorów po czterech miesiącach wynosi +68 mieszkań i nie wpływa w istotny sposób na wyniki całego rynku.

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w ciągu czterech miesięcy 2018r.

 

W kwietniu inwestorzy rozpoczęli budowę 22 924 mieszkań, to najlepszy miesięczny wynik w historii po 1989r., o 30% więcej niż w kwietniu 2017r. i 13,6% więcej niż w marcu br. Wpływ na to miała aktywność inwestorów indywidualnych, którzy rozpoczęli w kwietniu budowę 10 675 mieszkań,  to jest o 15,3% więcej niż w roku 2017, a wynik ubiegłoroczny należy skorygować o mieszkania na sprzedaż i wynajem budowane przez inwestorów indywidualnych przypisane przez GUS od stycznia br. do kategorii łącznej „mieszkania na sprzedaż i wynajem”. Po korekcie oszacowanej na ok. 18% wynik miesiąca byłby lepszy o ponad 30% r/r.

Deweloperzy - łącznie inwestorzy indywidualni prowadzący działalność gospodarczą i przedsiębiorcy w formie spółek prawa handlowego – rozpoczęli budowę 12 141 mieszkań w kwietniu br. o 52,4% więcej niż przed rokiem, ale po korekcie można oszacować, że wzrost znacząco przekroczył 30% r/r.

Z oszacowaniem korekt do wyników mieszkań indywidualnych oraz mieszkań na sprzedaż i wynajem można zapoznać się w raporcie „Rynek mieszkaniowy - luty 2018”.

Wbrew ogólnorynkowemu optymizmowi zarówno spółdzielnie jak i pozostali inwestorzy w kwietniu br. rozpoczęli budowę mniejszej liczby mieszkań niż w roku ubiegłym i to o ponad 70% r/r.

 

 

Mieszkania oddane do użytku styczeń - kwiecień 2018r.

 

W kwietniu oddano do użytku 13 187 mieszkań, o 17,1% więcej niż rok wcześniej, ale to mniej niż w kwietniu 2016r. Po czterech miesiącach br.  oddano do użytku 58 095 mieszkań – wzrost 12,0% r/r. Jest to też wynik lepszy od średniej 10-letniej o prawie 23%.

Dane o mieszkaniach oddanych do użytku w latach 2016 i 2017 zostały już przez GUS skorygowane.

Narastająco po czterech miesiącach inwestorzy indywidualni oddali na własne potrzeby 23 869 mieszkań, o 6,1% więcej r/r.  W tym samym czasie deweloperzy oddali do użytku 32 714 mieszkań – wzrost o 15,7% r/r.

Jeszcze wyższe tempo wzrostu mieszkań oddanych do użytku wykazały spółdzielnie + 21,4% r/r., a najwyższe pozostali inwestorzy bo aż +60,8% r/r. chociaż było to tylko 809 mieszkań.

 


Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

   

Wyniki miesiąca

Mieszkania ogółem

kwiecień styczeń - kwiecień
Wyniki rynku mieszkaniowego w kwietniu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - kwiecień 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 23 206 17 640 11 266 2017 83 440 61 846 51 853
2018 21 043 22 924 13 187 2018 87 475 70 902 58 095
2018/2017 -9,3% 30,0% 17,1% 2018/2017 4,8% 14,6% 12,0%

 

Mieszkania indywidualne

kwiecień styczeń - kwiecień
Wyniki rynku mieszkaniowego w kwietniu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - kwiecień 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 9 382 9 259 5 135 2017 34 796 29 134 22 500
2018 8 475 10 675 4 902 2018 28 870 26 818 23 869
2018/2017 -9,7% 15,3% -4,5% 2018/2017 -17,0% -7,9% 6,1%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

kwiecień styczeń - kwiecień
Wyniki rynku mieszkaniowego w kwietniu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - kwiecień 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 13 186 7 967 6 061 2017 46 351 31 158 28 271
2018 12 309 12 141 7 816 2018 56 226 42 873 32 714
2018/2017 -6,7% 52,4% 29,0% 2018/2017 21,3% 37,6% 15,7%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

kwiecień styczeń - kwiecień
Wyniki rynku mieszkaniowego w kwietniu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - kwiecień 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 432 186 60 2017 1 582 767 503
2018 148 46 257 2018 1 961 543 809
2018/2017 -65,7% -75,3% 328,3% 2018/2017 24,0% -29,2% 60,8%

 

Mieszkania spółdzielcze

kwiecień styczeń - kwiecień
Wyniki rynku mieszkaniowego w kwietniu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - kwiecień 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 206 228 10 2017 711 787 579
2018 111 62 212 2018 418 668 703
2018/2017 -46,1% -72,8% 2020,0% 2018/2017 -41,2% -15,1% 21,4%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475                
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8%                
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1%                

 

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902                
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6%                
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0%                

 

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 561 29 576 44 908 58 095                
2017 15 355 26 899 40 587 51 853 65 499 78 378 95 719 110 126 124 343 141 761 159 888 178 460
śr - 10 lat 13 872 24 536 35 718 47 283 57 380 68 209 81 554 93 066 105 158 120 240 134 323 152 268
2018/2017 -11,7% 10,0% 10,6% 12,0%                
2018/średnia -2,2% 20,5% 25,7% 22,9%                

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?