Rynek

Rynek mieszkaniowy - kwiecień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Po wyjątkowo optymistycznych wynikach poprzednich miesięcy tego roku, zaskakiwać mogą informacje o spadkach w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto i mieszkaniach oddanych do użytku. W kwietniu liczba rozpoczętych budów mieszkań spadła o 2816 szt. w stosunku do kwietnia 2016r. ogółem. Spadek ten dotyczył przede wszystkim mieszkań na sprzedaż i wynajem (-2921 szt.). Spadła liczba mieszkań realizowanych przez pozostałych inwestorów (czyli mieszkań zakładowych, komunalnych, społecznych-czynszowych) ponad 1/3 ale w liczbach rzeczywistych oznacza to spadek o 105 mieszkań.
Inwestorzy indywidualni przekroczyli ubiegłoroczny poziom rozpoczętych budów o 125 mieszkań – wzrost o 1,4% r/r. Wyniki całego bieżącego roku są pozytywne – lepsze od ubiegłorocznych w każdej kategorii z wyjątkiem mieszkań spółdzielczych. Tu mamy 14,3% sadek, chociaż wyniki kwietnia były aż o blisko 60% lepsze r/r.

W kwietniu spadła w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego liczba mieszkań oddanych do użytku i to w każdej kategorii. Bilans po 4 miesiącach jest również ujemny, ale spadek jest niewielki 0,4% r/r wśród mieszkań ogółem.

 

Inwestorzy nadal nie zwolnili tempa pozyskiwanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań. W kwietniu zarówno inwestorzy indywidualni jak i deweloperzy i wszyscy pozostali inwestorzy przekroczyli poziom ubiegłoroczny. Liczba mieszkań, na które uzyskano pozwolenia na budowę wzrosła w kwietniu o 23,5% r/r. a narastająco po 4 miesiącach wzrost wynosi 36,8%  dla mieszkań ogółem, w tym w inwestycjach indywidualnych wzrost wyniósł 24,4% r/r. a  inwestycjach deweloperskich aż 49,2% r/r.

 

Pomimo przyhamowania tempa inwestycji rozpoczętych w kwietniu nie oznacza to, na razie zmian w generalnych pozytywnych trendach dla rynku mieszkaniowego.

 

 

Spis treści 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

  

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
kwiecień styczeń - kwiecień
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 18 794 20 456 13 711 2016 60 977 54 762 51 134
2017 23 206 17 640 10 591 2017 83 440 61 846 50 935
2017/2016 23,5% -13,8% -22,8% 2017/2016 36,8% 12,9% -0,4%

 

Mieszkania indywidualne
kwiecień styczeń - kwiecień
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 8 758 9 134 6 265 2016 27 970 25 831 25 176
2017 9 382 9 259 6 059 2017 34 796 29 134 26 435
2017/2016 7,1% 1,4% -3,3% 2017/2016 24,4% 12,8% 5,0%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
kwiecień styczeń - kwiecień
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 9 639 10 888 7 096 2016 31 065 27 368 24 415
2017 13 186 7 967 4 443 2017 46 351 31 158 23 397
2017/2016 36,8% -26,8% -37,4% 2017/2016 49,2% 13,8% -4,2%

 

Mieszkania pozostałe
kwiecień styczeń - kwiecień
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 372 291 173 2016 1 521 645 737
2017 432 186 34 2017 1 582 767 479
2017/2016 16,1% -36,1% -80,3% 2017/2016 4,0% 18,9% -35,0%

 

Mieszkania spółdzielcze
kwiecień styczeń - kwiecień
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 25 143 177 2016 421 918 806
2017 206 228 55 2017 711 787 624
2017/2016 724,0% 59,4% -68,9% 2017/2016 68,9% -14,3% -22,6%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440                           
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8%                
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6%                

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796                
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4%                
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7%                

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351                
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2%                
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5%                

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655 2 293                
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1%                
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8%                

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846                
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9%                
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7%                

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134                
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8%                
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3%                

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158                
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8%                
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6%                

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554                
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6%                
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1%                

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 14 376 26 438 40 344 50 935                
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 12,6% 5,6% 7,8% -0,4%                
2017/średnia 7,6% 11,4% 17,4% 11,5%                

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 819   13 306  20 376 26 435                
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 10,7% 7,3% 7,7% 5,0%                
2017/średnia -7,7% 1,2% 7,0% 5,9%                

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 204   12 333   18 954 23 397                
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 18,4% 5,0% 9,4% -4,2%                
2017/średnia 46,3% 38,4% 45,0% 31,7%                

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  353   799  1 014 1 103                
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -32,9% -8,7% -15,0% -28,5%                
2017/średnia -66,3% -52,5% -54,7% -62,6%                

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?