Rynek mieszkaniowy - grudzień 2018

Opublikowano: sty 2019
Przeczytaj cały raport

Wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r. przebiły ubiegłoroczne rekordy. Czy to ostatni tak dobry rok w mieszkaniówce? Wiele wskazuje, że tak.

 

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

Wyniki rynku mieszkaniowego w latach 2005 -2018

 

 

Rekordowe wyniki rynku mieszkaniowego w 2018r.

 

Rynek mieszkaniowy nie wzrastał w 2018r. w takim tempie jak w roku poprzednim, ale wciąż charakteryzował się dodatnią dynamiką. Najbardziej wzrosła w stosunku do roku ubiegłego liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 7,7% r/r. W 2018r. inwestorzy rozpoczęli budowę 221 907 mieszkań, o blisko 16 tys. mieszkań więcej niż w roku 2017, to zbliżona liczba do średniej miesięcznej rozpoczynanych mieszkań.

Według wstępnych danych GUS w 2018r. inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 257 072 mieszkań, o 6854 więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wyniósł 2,7% r/r. To piąty rok wzrostu pozwoleń na budowę, a do podwojenia wyniku z roku 2013 zabrakło zaledwie 20 tys. mieszkań.

 

W 2018r. oddano do użytkowania 184 783 mieszkania, o 3,6% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z 2017r. ich liczba wzrosła o 6 441 szt., ponad dwukrotnie mniej niż przyrosty w latach 2016 i 2017.

 

 

Aktywność na rynku mieszkaniowym inwestorów indywidualnych i deweloperów

 

Inwestorzy indywidualni w 2018r. uzyskali pozwolenia na budowę 91 485 mieszkań, rozpoczęli budowę 85 304 mieszkań oraz oddali do użytkowania 66 684 mieszkania.

Danych tych nie da się porównać z rokiem poprzednim ze względu na zmianę metodologii GUS, do której doszło na początku 2018 roku. W jej efekcie do danych dotyczących aktywności deweloperów dodano również informacje o domach i mieszkaniach budowanych przez osoby indywidualne. Ważna jest tu deklaracja, że mieszknia nie są budowane na własne potrzeby tylko na sprzedaż lub wynajem. Jedynie informacje o mieszkaniach oddanych do użytkowania zostały skorygowane za lata 2016 i 2017, a wiec można je porównać z wynikami 2018r. Liczba oddanych do użytkowania mieszkań indywidualnych była niższa w 2018r. niż w roku poprzednim o 1,4% r/r. i o 1,5% wyższa niż w roku 2016.

W 2018r. rozpoczęto budowę 131 627 mieszkań na sprzedaż i wynajem, a na 159 923 takich mieszkań uzyskano pozwolenia na budowę.  Deweloperzy oddali do użytkowania 111 550 mieszkań, o 6,5 tys. więcej niż w roku ubiegłym – wzrost o 6,2% r/r.

Aby odnieść wyniki do roku 2017 można je porównywać łącznie. Inwestorzy indywidualni oraz deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 251,4 tys. mieszkań łącznie, o 8 tys. więcej niż w roku 2017 (wzrost o 3,3% r/r). Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli (216,9 tys.) wzrosła o 17 tys. tj. o 8,5% r/r.

 

 

Inwestycje mieszkaniowe pozostałych inwestorów w 2018r.

 

Mieszkań spółdzielczych oddano do użytkowania 3 002 szt. , to wzrost aż o 29,9% w stosunku do roku poprzedniego. Ale rozpoczęto budowę 2 312 mieszkań (spadek o 15,8% r/r.), a jeszcze mniej jest w planach – uzyskano pozwolenia na budowę 1732 mieszkań (wzrost o 7,0% r/r.).

W pozostałych formach budownictwa (społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 3547 mieszkań, tj. o 6,0% więcej niż przed rokiem. Rozpoczęto budowę 2664 mieszkań – o 20,7% mniej niż w roku ubiegłym, uzyskano pozwolenia na budowę 3932 mieszkań (spadek o 24,5% r/r.).

 

 

Perspektywy rynku mieszkaniowego na rok 2019

 

Chociaż informacje publikowane przez GUS pokazują wzrosty zarówno w kategorii pozwoleń na budowę, mieszkań rozpoczynanych jak też mieszkań oddanych do użytkowania, jednak spadająca dynamika wzrostów sugeruje, że rok 2018 może być ostatnim rekordowym rokiem w bieżącym cyklu koniunkturalnym.

Niepokój mogą budzić informacje o wzroście cen mieszkań, które według deweloperów są efektem wzrostu kosztów budowy, wynikających z wzrostu cen materiałów budowlanych i wzrostu kosztów zatrudnienia przy braku rąk do pracy.

Firmy z branży deweloperskiej o profilu mieszkaniowym notowane na warszawskiej GWP podały informacje o spadku sprzedaży w 2018r. o 14,5% r/r., a wyniki czwartego kwartału były aż o blisko 30% gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.  Ostatnie dane banków pokazują też wyraźny spadek kredytów hipotecznych.

 

W kolejnych miesiącach 2019r. niezależnie od bieżącej koniunktury należy oczekiwać dalszych wzrostów liczby mieszkań oddanych do użytku. Statystyki w tej kategorii są efektem aktywności inwestorów sprzed około dwóch lata, a więc okresu odpowiadającego cyklowi inwestycyjnemu w budownictwie mieszkaniowym.

 

 

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami raportu oraz do korzystania z kreatora wykresów, gdzie udostępniamy pełną bazę danych statystycznych, co pozwoli uzupełnić informacje, których nie udało się Państwu znaleźć w poniższym raporcie.

 

 


poprzedni miesiąc    następny miesiąc