Rynek

Rynek mieszkaniowy - grudzień 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

GUS opublikował wstępne wyniki rynku mieszkaniowego za grudzień 2016, co umożliwia wstępne posumowanie całego roku.

Można uznać, że był to dobry rok dla budownictwa mieszkań indywidualnych. Wzrosła o 12,6% w stosunku do roku 2015, liczba uzyskanych pozwoleń na budowę, a osiągnięty poziom 98 571 mieszkań jest najwyższy od 2010r.  Uzyskany rezultat jest również lepszy od średniej z ostatnich 10 lat. W każdym kwartale 2016r. liczba uzyskanych pozwoleń  była wyższa od tych, jakie były notowane w dwóch poprzednich latach. Można wyraźnie zauważyć odwrócenie się tendencji spadkowych, jakie dominowały w latach 2008 – 2014.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 83 580 mieszkań o 4725 więcej niż w roku poprzednim co oznacza wzrost o 6% r/r. Porównując wyniki ubiegłoroczne do średniej widzimy wahania +/-  ale wynik całoroczny nieznacznie ale jednak pokonał barierę średniej z ostatnich 10 lat.  W każdym kwartale 2016r. rozpoczęto budowę większej liczby mieszkań niż w roku 2015. Liczba rozpoczynanych budów potwierdza tendencję wzrostową tego sektora.

Spadek o 2,1% r/r, do poziomu 78 093 mieszkań, nastąpił jedynie w kategorii mieszkań oddanych do użytku. Jest to wynik spadków rozpoczynanych budów w latach poprzednich oraz znacznie dłuższego cyklu budowy mieszkań indywidualnych (od rozpoczęcia do oddania mieszkania do użytku) niż w przypadku inwestycji deweloperskich.

Rok 2017 dla budownictwa mieszkań indywidualnych, zapowiada się dość optymistycznie. Wyraźnie wzrastają zarówno krzywa pozwoleń na budowę jak i w mniejszym stopniu krzywa rozpoczętych budów. To jest dobra prognoza wzrostu liczby rozpoczynanych budów w 2017 roku. W roku 2017 nie należy się jeszcze spodziewać wzrostu oddanych mieszkań – wynika to z długiego cyklu ich budowy.

 

Deweloperom nie udało się pokonać ubiegłorocznego rekordu liczby rozpoczętych budów mieszkań - chociaż zabrakło niewiele. W roku 2016 rozpoczęto budowę 85 497 mieszkań na sprzedaż i wynajem, o 1001 mniej niż w 2015r. (spadek 1,2% r/r/). Jest to bardzo dobry wynik, drugi w historii, a do tego o ponad 30% wyższy w stosunku do średniej dla ostatnich 10 lat. W poszczególnych kwartałach 2016r. liczba rozpoczętych budów była mniejsza niż w roku poprzednim z wyjątkiem drugiego kwartału gdzie liczba rozpoczętych budów mieszkań była najwyższa w historii.

Nadal rosła liczba mieszkań, na które deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę do poziomu 106 643 (o 9,7% więcej r/r). Tu ciągle nie udało się pokonać rekordu z roku 2007, ale również w tym zakresie jest to wynik lepszy o ponad 30% od średniej z ostatnich 10 lat.

W stosunku do roku poprzedniego widać wyraźny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku – łącznie oddano 78 462 mieszkania, o 25,7% więcej niż w 2015r.  Była to rekordowa liczba mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów w jednym roku.

Potencjał rynku mieszkań na sprzedaż i wynajem na 2017r. – po tak dobrych dwóch latach trudno oczekiwać dalszych wzrostów. Krzywa pozwoleń na budowę oscyluje wokół poziomu maksimum w tym cyklu, natomiast spada wyraźnie dynamika rozpoczynanych budów. Na razie nie ma na rynku nadpodaży mieszkań, deweloperzy znajdują nabywców na oddawane mieszkania, ale ryzyko z tym związane wzrasta.  W 2017 roku utrzyma się równie wysoka co w ostatnich dwóch latach, liczba oddawanych mieszkań. 

 

 

Spis treści

 1. Wyniki miesiąca
 2. Wyniki narastająco w skali roku
 3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I – XII. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015   17 415  12 378      17 679     2015 188 822 168 403 147 711
2016   21 531  12 200    19 411    2016 211 565 173 932 162 727
2016/2015 23,6% -1,4% 9,8% 2016/2015 12,0% 3,3% 10,2%

 

Mieszkania indywidualne
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2016r.. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I – XII. 2016r.. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 6 869 3 891 8 583 2015 87 577 78 855 79 758
2016 8 237 4 462 8 978 2016 98 571 83 580 78 093
2016/2015 19,9% 14,7% 4,6% 2016/2015 12,6% 6,0%       -2,1%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2016r.. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I – XII. 2016r.. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 9 936 8 222 7 995 2015 97 248 86 498 62 420
2016 12 590 7 388 9 530 2016 106 643 85 497 78 462
2016/2015 26,7% -10,1% 19,2% 2016/2015 9,7% -1,2% 25,7%

 

Mieszkania pozostałe
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I – XII. 2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 505 83 581 2015 2 588 1 765 3 418
2016 477 217 346 2016 4 601 2 668 3 382
2016/2015 -5,5% 161,4% -40,4% 2016/2015 77,8% 51,2% -1,1%

 

Mieszkania spółdzielcze
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I – XII. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 105 182 520 2015 1 409 1 285 2 115
2016 227 133 557 2016 1 750 2 187 2 790
2016/2015 116,2% -26,9% 7,1% 2016/2015 24,2% 70,2% 31,9%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8% 9,7% 13,0% 10,3% 13,5% 12,2% 13,7% 11,8% 10,5% 10,9% 12,0%
2016/śr -4,2% 13,2% 10,3% 11,3% 8,7% 11,1% 10,7% 11,7% 11,3% 12,2% 12,7% 15,4%

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448    19 212    27 970    36 467    46 610    55 846    64 831    74 227    82 494    90 334 98 571
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2% 9,1% 10,4% 10,8% 12,3% 9,5% 10,1% 10,9% 10,9% 11,9% 12,6%
2016/śr 1,5% 3,7% 0,6% 1,3% -0,5% 1,4% 0,9% 1,7% 2,9% 3,4% 4,9% 6,2%

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173    21 426    31 065    38 716    49 265    57 675    67 329    75 729    86 253    94 053 106 643
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8% 5,9% 13,0% 8,1% 13,4% 12,4% 15,0% 10,2% 8,1% 7,7% 9,7%
2016/śr -5,4% 25,6% 27,4% 30,2% 26,9% 30,5% 29,2% 30,3% 27,2% 28,1% 27,5% 31,7%

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159    1 545    1 942    2 087    2 261    2 954    3 443    4 393    5 316    5 647 6 351
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2% 154,1% 72,6% 57,7% 56,3% 92,9% 83,9% 78,7% 66,9% 66,7% 58,9%
2016/śr -53,9% -7,5% -34,0% -40,9% -47,6% -51,1% -43,9% -42,6% -37,5% -33,9% -35,1% -33,1%

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7% 7,9% 10,5% 4,3% 7,5% 6,1% 6,2% 3,9% 4,3% 3,7% 3,3%
2016/średnia 15,3% 31,9% 21,2% 20,7% 12,2% 13,2% 11,4% 11,4% 10,0% 10,2% 10,7% 12,5%

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5% 12,2% 11,0% 7,8% 7,3% 4,9% 5,4% 6,2% 5,1% 5,5% 6,0%
2016/średnia 13,7% 35,4% 16,3% 6,6% -0,7% -2,5% -4,7% -3,8% -2,4% -2,3% -0,9% 0,7%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332    16 480    27 368    33 440    42 649    49 129    56 486    63 099    70 992    78 109 85 497
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4% 0,5% 7,1% -1,2% 6,0% 4,8% 4,8% 0,5% 1,3% -0,2% -1,2%
2016/średnia 25,3% 33,0% 32,7% 45,2% 36,4% 43,0% 41,1% 40,7% 35,8% 34,3% 33,2% 34,5%

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843    1 129    1 563    1 751    2 001    2 870    3 003    3 238    4 151    4 505 4 855
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4% 115,0% 105,1% 90,3% 58,2% 78,9% 74,3% 35,3% 64,1% 61,8% 59,2%
2016/średnia -44,0% -1,1% -26,7% -31,2% -41,6% -46,3% -34,2% -40,5% -46,8% -40,2% -40,7% -40,1%

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773 86 651 99 401 112 071 126 781 143 316 162 727
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0% 18,1% 21,4% 18,1% 15,3% 12,8% 12,9% 10,6% 9,0% 10,2% 10,2%
2016/średnia -2,5% 8,3% 12,0% 16,0% 16,5% 16,5% 14,4% 14,8% 14,5% 12,9% 14,3% 13,8%

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406    18 922    25 190    30 680    37 005    43 052   48 938   55 165   61 715   69 115 78 093
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1% -3,9% -4,8% -4,8% -4,0% -6,1% -5,4% -4,6% -4,2% -2,9% -2,1%
2016/średnia -15,4% -3,3% 2,1% 4,0% 4,7% 7,2% 5,3% 5,2% 5,8% 4,6% 5,5% 4,6%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773    17 322    24 420    29 627    34 774    41 099   47 305   53 345   60 531   68 932 78 462
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6% 54,9% 68,5% 55,1% 45,5% 42,5% 40,8% 32,2% 26,4% 26,7% 25,7%
2016/średnia 32,4% 42,0% 41,4% 48,2% 48,5% 44,3% 41,2% 42,4% 40,4% 36,6% 38,7% 38,5%

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880    1 198    1 548    1 764    1 994    2 500  3 158  3 561   4 535   5 269 6 172
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5% 45,6% 31,7% 44,8% 30,5% 15,8% 16,5% 12,4% 14,5% 18,9% 11,5%
2016/średnia -56,6% -56,1% -55,1% -54,7% -56,1% -57,4% -56,6% -53,5% -54,0% -49,5% -48,2% -47,1%

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze