Rynek

Rynek mieszkaniowy - grudzień 2015

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

 

Według wstępnych danych GUS, w roku 2015 na realizację 188 822 mieszkań wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym tj. o 20,5% więcej niż w roku poprzednim, rozpoczęto budowę 168 403 mieszkań (wzrost 13,7% r/r) oraz oddano do użytku 147 711 mieszkań (wzrost 3,2% r/r).  Wzrosty odnotowano zarówno wśród mieszkań indywidualnych jak również mieszkań na sprzedaż i wynajem.

 

Pozwolenia na budowę mieszkań w roku 2015

Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań ogółem w roku 2015 była zbliżona do tej z roku 2011 i o ok. 20% niższa od liczby pozwoleń w latach 2007 i 2008.

Inwestorzy indywidualni uzyskali pozwolenia na budowę 87 577 mieszkań, jest to liczba wyższa niż w roku 2014 i 2013 ale ciągle jeszcze niższa od poziomu uzyskiwanego w latach 2007 – 2011.

Inwestorzy budujący mieszkania na sprzedaż i wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 97 248 mieszkań, był to wynik lepszy od uzyskanego w roku 2013 o blisko 74% i tylko o 17% gorszy od roku 2007 (pamiętajmy jednak że część pozwoleń uzyskanych w roku 2007 i następnym - rekordowe lata w tej kategorii – nigdy nie doczekały się realizacji).  

 

Mieszkania, których budowę rozpoczęto w 2015r.

Inwestorzy indywidualni rozpoczęli w roku 2015 budowę 78 855 mieszkań i jest to liczba o 5% niższa od średniej z 10 ostatnich lat.

Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby rozpoczętych budów mieszkań na sprzedaż i wynajem. Liczba rozpoczętych w tym systemie mieszkań jest aż o 36% wyższa od średniej liczonej dla 10 ostatnich lat.
W samym grudniu rozpoczęto budowę 8 222 mieszkań na sprzedaż i wynajem oraz 3 891 mieszkań indywidualnych i był to wynik najlepszy dla tego miesiąca na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

 

 


Spis treści

  1. Wyniki miesiąca

  2. Wyniki narastająco w skali roku

  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

  Wyniki miesiąca 

 

Mieszkania ogółem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2015r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego w I - XII. 2015r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2014      12 348           8 575         15 295    2014 156 752 148 122 143 166
2015      17 415         12 378         17 679    2015 188 822 168 403 147 711
2015/2014 41,0% 44,3% 15,6% 2015/2014 20,5% 13,7% 3,2%

 

Mieszkania indywidualne
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2015r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego w I - XII. 2015r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2014 5 491 2 955 8 168 2014 75 917 74 368 76 129
2015 6 869 3 891 8 583 2015 87 577 78 855 79 758
2015/2014 25,1% 31,7% 5,1% 2015/2014 15,4% 6,0%       4,8%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2015r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego w I - XII. 2015r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2014 6 800 5 400 6 262 2014 77 489 69 723 59 065
2015 9 936 8 222 7 995 2015 97 248 86 498 62 420
2015/2014 46,1% 52,3% 27,7% 2015/2014 25,5% 24,1% 5,7%

 

Mieszkania pozostałe
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2015r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego w I - XII. 2015r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2014 87 60 492 2014 1 995 2 669 4 482
2015 505 83 581 2015 2 588 1 765 3 418
2015/2014 480,5% 38,3% 18,1% 2015/2014 29,7% -33,9% -23,7%

 

Mieszkania spółdzielcze
grudzień styczeń - grudzień
Wyniki rynku mieszkaniowego w grudniu 2015r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego w I - XII. 2015r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2014 37 160 373 2014 1 351 1 362 3 490
2015 105 182 520 2015 1 409 1 285 2 115
2015/2014 183,8% 13,8% 39,4% 2015/2014 4,3% -5,7% -39,4%

 


 

Wyniki narastająco w skali roku


Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
2014 8 750 18 426 33 940 48 806 61 855 76 480 92 237 105 837 120 254 133 622 144 404 156 752
śr z 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2015/2014 21,0% 19,7% 13,3% 10,5% 13,2% 13,0% 12,6% 12,7% 14,8% 17,9% 18,7% 20,5%
2015/średnia -0,6% -3,1% 0,5% -1,5% -1,5% -2,1% -1,3% -1,7% -0,4% 1,5% 1,7% 3,0%

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 4 621 9 684 17 614 25 330 32 903 41 521 51 004 58 872 66 930 74 353 80 708 87 577
2014 4 231 8 979 15 279 22 169 29 491 36 810 44 814 51 896 58 937 65 613 70 426 75 917
śr z 10 lat 5 172 11 034 19 100 27 617 36 647 45 947 55 328 63 726 72 117 79 773 86 129 92 844
2015/2014 9,2% 7,9% 15,3% 14,3% 11,6% 12,8% 13,8% 13,4% 13,6% 13,3% 14,6% 15,4%
2015/średnia -10,6% -12,2% -7,8% -8,3% -10,2% -9,6% -7,8% -7,6% -7,2% -6,8% -6,3% -5,7%

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 5 840 11 998 20 226 27 490 35 824 43 462 51 300 58 548 68 717 79 818 87 312 97 248
2014 4 429 9 124 17 850 25 453 30 696 37 668 45 227 51 629 58 673 64 886 70 689 77 489
śr z 10 lat 4 994 10 486 16 816 23 868 30 511 37 754 44 637 51 673 59 554 67 315 73 775 80 987
2015/2014 31,9% 31,5% 13,3% 8,0% 16,7% 15,4% 13,4% 13,4% 17,1% 23,0% 23,5% 25,5%
2015/średnia 16,9% 14,4% 20,3% 15,2% 17,4% 15,1% 14,9% 13,3% 15,4% 18,6% 18,3% 20,1%

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 126 381 608 1 125 1 323 1 447 1 531 1 872 2 458 3 185 3 387 3 997
2014 90 323 811 1 184 1 668 2 020 2 196 2 312 2 644 3 133 3 222 3 346
śr z 10 lat 496 1 254 2 342 3 287 3 986 4 620 5 269 6 001 7 029 8 043 8 699 9 495
2015/2014 40,0% 18,0% -25,0% -5,0% -20,7% -28,4% -30,3% -19,0% -7,0% 1,7% 5,1% 19,5%
2015/średnia -74,6% -69,6% -74,0% -65,8% -66,8% -68,7% -70,9% -68,8% -65,0% -60,4% -61,1% -57,9%

 


Mieszkania rozpoczęte

 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
2014 6 473 16 504 32 232 45 131 58 722 72 253 85 506 99 499 114 569 129 020 139 547 148 122
śr z 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2015/2014 11,8% 2,9% -1,4% 9,8% 12,2% 11,2% 11,7% 11,3% 11,8% 10,5% 11,8% 13,7%
2015/średnia 15,4% 20,3% 12,3% 9,3% 7,5% 5,3% 5,1% 4,9% 5,8% 5,6% 6,8% 8,9%

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 2 878    7 134    14 887    23 265    31 119    38 820    47 053    55 064    62 868    69 917    74 964    78 855   
2014 2 739    6 834    15 869    23 483    30 926    38 502    46 309    53 757    61 105    67 286    71 413    74 368   
śr z 10 lat 2 570    6 243    14 353    24 241    33 777    42 719    51 767    60 348    68 426    75 256    79 812    82 971   
2015/2014 5,1% 4,4% -6,2% -0,9% 0,6% 0,8% 1,6% 2,4% 2,9% 3,9% 5,0% 6,0%
2015/średnia 12,0% 14,3% 3,7% -4,0% -7,9% -9,1% -9,1% -8,8% -8,1% -7,1% -6,1% -5,0%

 

Mieszkania na sprzedaż lub wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż lub wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
2014 3 666    9 172    15 215    20 178    26 071    31 804    36 931    43 205    50 759    58 485    64 323    69 723   
śr z 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2015/2014 15,8% 5,3% 7,8% 26,6% 29,8% 26,5% 26,9% 24,8% 23,7% 19,8% 21,7% 24,1%
2015/średnia 31,1% 37,6% 32,1% 35,5% 38,0% 34,9% 34,7% 34,3% 35,1% 32,6% 33,5% 36,1%

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
2014 68    498    1 148    1 470    1 725    1 947    2 266    2 537    2 705    3 249    3 811    4 031   
śr z 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2015/2014 67,6% -61,6% -54,3% -48,2% -46,7% -35,0% -29,2% -32,1% -11,5% -22,2% -26,9% -24,3%
2015/średnia -74,4% -77,6% -65,9% -66,5% -69,3% -66,0% -63,2% -65,9% -60,7% -63,5% -63,4% -62,4%

 


Mieszkania oddane do użytku


Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
2014 12 511 24 973 35 562 47 208 56 101 66 418 79 677 88 821 100 142 114 866 127 871 143 166
śr z 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2015/2014 -6,1% -14,9% -10,9% -10,7% -6,3% -3,7% -3,5% -0,8% 1,2% 1,2% 1,7% 3,2%
2015/średnia -10,3% -8,2% -5,2% -4,5% -1,3% 1,0% 1,5% 1,8% 3,5% 3,6% 3,7% 3,3%

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
2014 7 155    13 869    20 399    26 501    32 017    37 819    44 347    49 365    55 417    62 064    67 961    76 129   
śr z 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2015/2014 -7,4% -6,8% -3,4% -0,1% 0,7% 1,9% 3,4% 4,8% 4,3% 3,8% 4,7% 4,8%
2015/średnia -9,0% 0,7% 6,3% 9,3% 10,0% 11,6% 12,2% 11,2% 10,9% 9,2% 8,6% 6,8%

 

Mieszkanie na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkanie na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
2014 4 449    9 517    13 204    18 299    21 484    25 601    31 480    34 515    39 247    46 408    52 803    59 065   
śr z 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2015/2014 9,4% -17,9% -15,3% -20,8% -11,1% -6,7% -8,4% -2,6% 2,8% 3,2% 3,1% 5,7%
2015/średnia 5,9% -5,7% -8,7% -12,0% -4,3% -0,9% -0,9% 1,1% 6,2% 8,1% 9,5% 10,2%

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
2014 907    1 587    1 959    2 408    2 600    2 998    3 850    4 941    5 478    6 394    7 107    7 972   
śr z 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2015/2014 -72,1% -68,9% -58,0% -51,2% -53,2% -49,0% -43,9% -45,2% -42,2% -38,1% -37,6% -30,6%
2015/średnia -79,2% -75,4% -69,2% -65,6% -69,7% -67,4% -62,5% -60,1% -59,1% -55,9% -56,4% -52,6%

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego


Potencjał rynku szacowany jest na podstawie wyników ostatnich 12 miesięcy aby wyeliminować wpływ czynników sezonowych. Analizując poniższe wykresy możemy prognozować wyniki najbliższych miesięcy.

Pozwolenia na budowę wskazują na tendencję wzrostową zarówno w segmencie mieszkań indywidulanych jak i mieszkań na sprzedaż i wynajem a nawet wśród pozostałych mieszkań - choć tu trudno doszukiwać się zapowiedzi odwrócenia wieloletniego spadkowego trendu.

Cykl koniunkturalny dobrze widoczny jest na wykresie obrazującym mieszkania na sprzedaż i wynajem.  Od połowy 2013 roku widoczny jest wyraźny wzrost mieszkań rozpoczynanych w tym systemie, który przy spadku oddawanych mieszkań pociągnął za sobą wzrost liczby pozwoleń na budowę.

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne