Rynek

Rynek mieszkaniowy - czerwiec 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Budownictwo mieszkaniowe po I półroczu 2018r. nadal na plusie, chociaż czerwiec br. był gorszy od roku poprzedniego pod względem liczby mieszkań, na które inwestorzy uzyskali pozwolenia i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

 

Wyniki rynku mieszkaniowego w pierwszym półroczu 2018r.


Budownictwo mieszkaniowe w I półroczu 2018r. najwyższą dynamikę wykazuje w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto.  Ich liczba wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 7,2%. Łącznie rozpoczęto budowę w I półroczu br. 113 666 mieszkań.

Inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 132 285 mieszkań, o 1,4% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Pierwszy kwartał zakończył się wzrostem uzyskanych pozwoleń o 10,3% r/r. ale w drugim półroczu tempo spadło i wynik drugiego półrocza jest gorszy od roku 2017 o 6,2%.

Rośnie liczba mieszkań oddawanych do użytku.  W ciągu 6 miesięcy oddano do użytku już 83 217 mieszkania, w tym 32 955 przez inwestorów indywidualnych na własny użytek oraz 48 159 mieszkania na sprzedaż i wynajem zrealizowanych głownie przez deweloperów.  Spółdzielnie mieszkaniowe oddały 1007 mieszkań, o 25,6% więcej niż w roku poprzednim. Wszyscy pozostali inwestorzy oddali w pierwszym półroczu 2018r. 1096 mieszkań przy 655 mieszkaniach w roku poprzednim, co oznacza wzrost aż o 67,3% r/r.

 

 

Mieszkania budowane przez inwestorów indywidualnych na potrzeby własne oraz mieszkania budowane na sprzedaż i wynajem

 

Zmiany w statystyce wprowadzone w styczniu br. uniemożliwiają porównanie wyników do roku poprzedniego dla mieszkań indywidualnych oraz mieszkań na sprzedaż i wynajem w zakresie pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów.

Przyjmując założenie, że inwestorzy indywidualni angażują się w budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem na poziomie roku ubiegłego można skorygować podawane przez GUS dane i oszacować wyniki roku bieżącego, aby porównać je do lat poprzednich.

Z analizy tej wynika, że pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych spadły w I półroczu o 1,3% r/r.  a deweloperzy uzyskali o 3,3% więcej pozwoleń na budowę mieszkań niż w I półroczu 2017r.  

Zarówno inwestorzy indywidualni jak i deweloperzy zwiększyli liczbę mieszkań, których budowy rozpoczęli odpowiednio o 6,2% r/r. i 8,0% r/r.

 

 

Budownictwo indywidualne - porównanie wyników  I półrocza w latach 2005-2018 z korektą zmian w statystyce
 

Budownictwo indywidualne w I półroczu 2018r.

 

Budownictwo na sprzedaż i wynajem - porównanie wyników  I półrocza w latach 2005-2018 z korektą zmian w statystyce
 

Budownictwo na sprzedaż i wynajem w I półroczu 2018r.

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Na koniec czerwca 2018r. potencjał rynku mieszkaniowego w zakresie pozwoleń na budowę osiągnął poziom porównywalny z latami 2007-2008 i wykazuje tendencję spadkową.  Rozpoczynane budowy utrzymują się na wysokim poziomie, a mieszkania oddane do użytku osiągnęły nienotowany dotychczas poziom.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

   

Wyniki miesiąca

Mieszkania ogółem

czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2018r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - czerwiec 2018r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 23 758 22 364 12 846 2017 130 417 106 036 78 286
2018 22 807 22 228 13 275 2018 132 285 113 666 83 217
2018/2017 -4,0% -0,6% 3,3% 2018/2017 1,4% 7,2% 6,3%

 

Mieszkania indywidualne

czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2018r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - czerwiec 2018r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 10 215 9 986 4 862 2017 56 341 49 941 32 590
2018 8 922 8 543 5 073 2018 46 503 44 751 32 955
2018/2017 -12,7% -14,5% 4,3% 2018/2017 -17,5% -10,4% 1,1%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania na sprzedaż i wynajem

czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - czerwiec 2018r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 13 108 11 952 7 816 2017 71 142 53 786 44 239
2018 13 391 12 926 7 932 2018 82 607 66 363 48 159
2018/2017 2,2% 8,1% 1,5% 2018/2017 16,1% 23,4% 8,9%

* na żółto zaznaczono dane objęte zmianami w statystyce od 1.01.2018r., które nie są porównywalne do wyników z lat poprzednich

Mieszkania pozostałe

czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2018r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - czerwiec 2018r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 310 309 114 2017 2 065 1 249 655
2018 117 475 160 2018 2 149 1 327 1 096
2018/2017 -62,3% 53,7% 40,4% 2018/2017 4,1% 6,2% 67,3%

 

Mieszkania spółdzielcze

czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2018r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń - czerwiec 2018r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2017 125 117 54 2017 869 1 060 802
2018 377 284 110 2018 1 026 1 225 1 007
2018/2017 201,6% 142,7% 103,7% 2018/2017 18,1% 15,6% 25,6%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 20 783 41 193 66 432 87 475 109 478 132 285            
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 417 151 066 169 179 190 529 213 218 230 993 250 218
śr - 10 lat 11 063 24 689 40 930 58 262 74 556 92 284 109 529 125 569 142 879 159 472 172 526 187 906
2018/2017 37,8% 10,5% 10,3% 4,8% 2,6% 1,4%            
2018/śr 87,9% 66,9% 62,3% 50,1% 46,8% 43,3%            

 

 

Mieszkania rozpoczęte

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 13 949 27 800 47 978 70 902 91 438 113 666            
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036 124 319 143 862 160 850 177 125 193 797 205 990
śr - 10 lat 6 972 15 944 31 523 49 239 65 167 80 821 95 573 110 460 126 142 140 082 151 387 160 350
2018/2017 24,5% 20,3% 8,5% 14,6% 9,3% 7,2%            
2018/średnia 100,1% 74,4% 52,2% 44,0% 40,3% 40,6%            

 

 

Mieszkania oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 15 024 29 959 44 797 57 984 69 942 83 217            
2017 15 330 26 831 40 503 51 799 65 440 78 286 95 620 110 024 124 234 141 643 159 772 178 342
śr - 10 lat 13 870 24 529 35 710 47 278 57 374 68 199 81 544 93 056 105 147 120 228 134 311 152 256
2018/2017 -2,0% 11,7% 10,6% 11,9% 6,9% 6,3%            
2018/średnia 8,3% 22,1% 25,4% 22,6% 21,9% 22,0%            

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?