Rynek

Rynek mieszkaniowy - czerwiec 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Inwestorzy indywidualni

 

Taki poziom optymizmu wśród inwestorów indywidualnych obserwowaliśmy 9 lat temu w roku 2008r. W pierwszym półroczu br. uzyskali oni 56,5 tys. pozwoleń na budowę mieszkań (łącznie ze zgłoszeniami budowy z projektem budowlanym), jest to wynik lepszy o 21,3% do tego uzyskanego w roku poprzednim, jest on również lepszy od średniej liczonej dla 10 ostatnich lat o 20,4%.

Większość z tych pozwoleń dość szybko zamienia się w rozpoczęte budowy mieszkań. Rozpoczęte budowy w I półroczu stanowią 88,3% uzyskanych w tym samym czasie pozwoleń na budowę.
W ciągu 6 miesięcy 2017r. inwestorzy rozpoczęli budowę prawie 50 tys. mieszkań – więcej o 19,9% r/r. i jest to poziom wyższy od średniej 10-letniej o 14,6%. 

Wzrosła również liczba mieszkań oddawanych do użytku przez inwestorów indywidualnych – w dwóch pierwszych kwartałach br. oddano 39,4 tys. mieszkań do użytku – wzrost 6,6% r/r.

To drugi rok wyraźnego odbicia na rynku mieszkań indywidualnych – potencjał rynku pokazuje obiecujące wzrosty.

 

Deweloperzy – mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Gdy wydawało się, że w roku ubiegłym poziom uzyskiwanych pozwoleń na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem osiągnął swoje maksimum (poziom rekordowych lat 2007-2008) , rok bieżący pokazał, że taka bariera nie istnieje. Deweloperze uzyskali w I półroczu 71,2 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, o 44,5% więcej niż w roku 2016 i aż o 79,7% więcej niż średnia z ostatnich 10 lat.

Pomimo znacznie krótszego cyklu realizacji inwestycji deweloperskich niż indywidualnych, tu widzimy większą dysproporcję pomiędzy mieszkaniami na które uzyskano pozwolenia a tymi których budowę już rozpoczęto.  W pierwszym półroczu 2017 rozpoczęte budowy stanowiły 75,5% uzyskanych w tym czasie pozwoleń na budowę mieszkań.

Deweloperzy rozpoczęli budowę 53,8 tys. mieszkań, wzrost o 26,1% r/r. a w stosunku do średniej 10-letniej wzrost wyniósł 67,8%.

Tempo wzrostu mieszkań oddawanych do użytku przez deweloperów jest niższe w stosunku do pozwoleń czy rozpoczynanych budów. Tu udział deweloperów w strukturze wynosi 47,8% i jest niższy niż inwestorów indywidualnych.  W br. deweloperzy oddali do użytku 37,4 tys. mieszkań, o 7,6% więcej niż w roku poprzednim i 44% ponad średnią 10-letnią.

Potencjał rynku bazujący na pozwoleniach na budowę czy też na rozpoczętych budowach mieszkań wskazuje wyraźne wzrosty a co najważniejsze deweloperzy chwalą się wysoką sprzedażą mieszkań.

 

Pozostali inwestorzy – mieszkania spółdzielcze, społeczne-czynszowe, zakładowe …

 

Pozostali inwestorzy również wykazują wyższą aktywność inwestycyjną, widać wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Na przykład pozwolenia uzyskane przez spółdzielnie wzrosły o 88,5% r/r. ale było to zaledwie 869 mieszkań w pierwszym półroczu.  Nawet znaczące wzrosty w tej kategorii nie mają większego wpływu na wyniki całego rynku mieszkaniowego, pozostali inwestorzy łącznie realizują aktualnie ok. 2% wszystkich mieszkań.

 

 

Spis treści

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego
  4. Wyniki kwartalne

 

Wyniki miesiąca

 

Mieszkania ogółem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2017r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-czerwiec 2017r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 20 866 17 566 11 700 2016 98 136 86 305 73 741
2017 24 028 22 364 14 373 2017 130 687 106 036 78 276
2017/2016 15,2% 27,3% 22,8% 2017/2016 33,2% 22,9% 6,1%

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2017r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-czerwiec 2017r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 10 143 8 107 6 324 2016 46 610 41 655 36 990
2017 10 429 9 986 6 445 2017 56 555 49 941 39 439
2017/2016 2,8% 23,2% 1,9% 2017/2016 21,3% 19,9% 6,6%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-czerwiec 2017r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 10 549 9 209 5 146 2016 49 265 42 649 34 769
2017 13 164 11 952 7 765 2017 71 198 53 786 37 423
2017/2016 24,8% 29,8% 50,9% 2017/2016 44,5% 26,1% 7,6%

 

Mieszkania pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2017r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-czerwiec 2017r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 172 139 169 2016 1 800 920 966
2017 310 309 118 2017 2 065 1 249 655
2017/2016 80,2% 122,3% -30,2% 2017/2016 14,7% 35,8% -32,2%

 

Mieszkania spółdzielcze
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2017r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego styczeń-czerwiec 2017r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2016 2 111 61 2016 461 1 081 1 016
2017 125 117 45 2017 869 1 060 759
2017/2016 6150,0% 5,4% -26,2% 2017/2016 88,5% -1,9% -25,3%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań

 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 086 37 264 60 234 83 440 106 659 130 687                       
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136 116 475 135 603 154 349 174 063 190 034 211 565
śr - 10 lat 10 885 23 672 39 397 56 529 72 910 90 683 108 052 124 621 142 116 158 810 172 281 187 651
2017/2016 47,8% 44,5% 42,8% 36,8% 38,0% 33,2%            
2017/śr 38,6% 57,4% 52,9% 47,6% 46,3% 44,1%            

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 6 754   15 335  25 414 34 796 46 126 56 555            
2016 5 250 11 448 19 212 27 970 36 467 46 610 55 846 64 831 74 227 82 494 90 334 98 571
śr - 10 lat 5 367 11 409 19 651 28 354 37 494 46 968 56 593 65 179 73 757 81 532 88 063 95 011
2017/2016 28,6% 34,0% 32,3% 24,4% 26,5% 21,3%            
2017/śr 25,9% 34,4% 29,3% 22,7% 23,0% 20,4%            

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 8 020   21 327   33 165 46 351 58 034 71 198            
2016 4 725 13 173 21 426 31 065 38 716 49 265 57 675 67 329 75 729 86 253 94 053 106 643
śr - 10 lat 5 096 11 114 17 659 25 255 31 922 39 630 46 745 54 086 62 026 69 950 76 430 84 201
2017/2016 69,7% 61,9% 54,8% 49,2% 49,9% 44,5%            
2017/śr 57,4% 91,9% 87,8% 83,5% 81,8% 79,7%            

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 312   602   1 655 2 293 2 499 2 934            
2016 229 1 159 1 545 1 942 2 087 2 261 2 954 3 443 4 393 5 316 5 647 6 351
śr - 10 lat 429 1 150 2 087 2 931 3 534 4 096 4 714 5 356 6 313 7 294 7 783 8 440
2017/2016 36,2% -48,1% 7,1% 18,1% 19,7% 29,8%            
2017/śr -27,3% -47,6% -20,7% -21,8% -29,3% -28,4%            

 

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 11 208 23 116 44 206 61 846 83 672 106 036            
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305 101 336 117 521 133 089 148 656 161 732 173 932
śr - 10 lat 6 731 15 332 30 232 48 053 63 700 78 837 93 661 108 444 124 158 138 229 149 462 158 263
2017/2016 55,0% 24,1% 28,9% 12,9% 21,7% 22,9%            
2017/średnia 66,5% 50,8% 46,2% 28,7% 31,4% 34,5%            

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 3 528 8 640 19 875 29 134 39 955 49 941            
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655 49 337 58 032 66 752 73 513 79 118 83 580
śr - 10 lat 2 742 6 798 15 307 25 264 34 655 43 594 52 620 61 292 69 517 76 427 81 144 84 389
2017/2016 20,7% 2,2% 19,0% 12,8% 19,1% 19,9%            
2017/średnia 28,7% 27,1% 29,8% 15,3% 15,3% 14,6%            

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 294  13 877 23 191 31 158 41 834 53 786            
2016 4 058 9 332 16 480 27 368 33 440 42 649 49 129 56 486 63 099 70 992 78 109 85 497
śśr - 10 lat 3 534 7 689 13 484 20 687 26 410 32 048 37 241 42 813 49 322 55 819 61 728 66 818
2017/2016 79,7% 48,7% 40,7% 13,8% 25,1% 26,1%            
2017/średnia 106,4% 80,5% 72,0% 50,6% 58,4% 67,8%            

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 386  599  1 140 1 554 1 883 2 309            
2016 249 843 1 129 1 563 1 751 2 001 2 870 3 003 3 238 4 151 4 505 4 855
śr - 10 lat 440 836 1 442 2 102 2 635 3 226 3 800 4 346  5 298 6 083 6 590 7 035
2017/2016 55,0% -28,9% 1,0% -0,6% 7,5% 15,4%            
2017/średnia -12,2% -28,3% -21,0% -26,1% -28,5% -28,4%            

 

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 15 355 26 899 40 587 51 178 63 903 78 276            
2016 12 771 25 027 37 423 51 134 62 041 73 741 86 624 99 352 112 017 128 637 145 210 163 325
śr - 10 lat 13 355 23 736 34 357 45 671 55 245 65 654 78 418 89 645 101 419 116 357 129 983 147 792
2017/2016 20,2% 7,5% 8,5% 0,1% 3,0% 6,1%            
2017/średnia 15,0% 13,3% 18,1% 12,1% 15,7% 19,2%            

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 324   13 648  20 616 26 675 32 994 39 439            
2016 6 159 12 403 18 911 25 176 30 666 36 990 43 029 48 912 55 137 62 316 69 499 78 062
śr - 10 lat 7 384 13 143 19 045 24 958 30 168 35 611 42 105 47 899 53 706 60 723 67 449 76 717
2017/2016 18,9% 10,0% 9,0% 6,0% 7,6% 6,6%            
2017/średnia -0,8% 3,8% 8,3% 6,9% 9,4% 10,7%            

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 7 643   12 443   18 959 23 402 29 658 37 423            
2016 6 086 11 749 17 319 24 415 29 623 34 769 41 107 47 294 53 331 61 627 70 175 79 160
śr - 10 lat 4 924 8 912 13 074 17 761 21 600 25 986 31 311 35 810 40 906 47 688 53 531 60 768
2017/2016 25,6% 5,9% 9,5% -4,1% 0,1% 7,6%            
2017/średnia 55,2% 39,6% 45,0% 31,8% 37,3% 44,0%            

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017  388   808 1 012 1 101 1 251 1 414            
2016 526 875 1 193 1 543 1 752 1 982 2 488 3 146 3 549 4 694 5 536 6 103
śr - 10 lat 1 047 1 682 2 239 2 953 3 477  4 056 5 003 5 936 6 807 7 946 9 003 10 307
2017/2016 -26,2% -7,7% -15,2% -28,6% -28,6% -28,7%            
2017/średnia -62,9% -52,0% -54,8% -62,7% -64,0% -65,1%            

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze

 

 

Wyniki kwartalne

 

MIESZKANIA  OGÓŁEM - wyniki kwartalne

 

 

 

 

MIESZKANIA INDYWIDUALNE - wyniki kwartalne