Rynek

Rynek mieszkaniowy - czerwiec 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Wyniki pierwszego półrocza 2016r. prezentują się następująco:

  • pozwolenia na mieszkania ogółem 98136 – wzrost o 13,5% r/r
  • rozpoczęte budowy mieszkań ogółem 86305 – wzrost o 7,5% r/r
  • mieszkania oddane do użytku ogółem 73773 – wzrost o 15,3%  r/r


Najwięcej pozwoleń na budowę uzyskali deweloperzy - 49265 mieszkań, co stanowi 50,2% wszystkich mieszkań na budowę których wydano pozwolenia. Analogiczny poziom był w roku poprzednim. Udział inwestorów indywidulanych wynosi 47,5%, był nieco niższy niż w ubiegłym roku, chociaż inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 46610 mieszkań – o 12,3% więcej niż w I półroczu 2015r.

Również w kategorii mieszkań rozpoczętych dominowali deweloperzy, którzy rozpoczęli budowę 42649 mieszkań, o 6% więcej niż w roku ubiegłym co w strukturze rozpoczynanych mieszkań ogółem stanowi 49,4% (blisko 1% spadek w stosunku do 2015r.).
Wzrost r/r rozpoczynanych mieszkań przez inwestorów indywidualnych był wyższy i wynosił 7,3%, przy 41655 mieszkaniach, których budowę rozpoczęto. Udział inwestorów indywidualnych w strukturze wszystkich mieszkań, których budowy rozpoczęto w I półroczu wyniósł 48,3% i był identyczny jak rok wcześniej.

Istotne zmiany widać w strukturze mieszkań oddanych do użytku. Udział inwestorów indywidualnych spadł z 60,3% w I półroczu 2015r. do 50,2% w roku 2016. Inwestorzy indywidualni oddali do użytku 37005 mieszkań – spadek 4,0% r/r. Udział deweloperów w tym samym okresie wzrósł z 37,4% w I półroczu 2015r. do 47,1% w 2016r. Co oznacza że deweloperzy w pierwszych 6 miesiącach 2016r. oddali do użytku 34774 mieszkania, o 45,5% więcej niż w tym samym okresie 2015r.

Pozostali inwestorzy wykazali wysokie wzrosty zarówno mieszkań na, które uzyskali pozwolenia jak i mieszkań, których budowę rozpoczęli jak też mieszkań oddanych do użytku (odpowiednio wzrost r/r o 56,3%, 58,2% i 30,5%). Mimo to ich udział w strukturze wszystkich mieszkań wynosi ok. 2,5%.

Analiza wyników w ujęciu kwartalnym pokazuje wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W II kwartale 2016r. deweloperzy rozpoczęli budowę największej liczby mieszkań w całym analizowanym okresie.  

 

 

Spis treści 

  1. Wyniki miesiąca
  2. Wyniki narastająco w skali roku
  3. Potencjał rynku mieszkaniowego

 

 

Wyniki miesiąca

czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2016r. – mieszkania ogółem Wyniki rynku mieszkaniowego I - VI. 2016r. – mieszkania ogółem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015     16 380       14 433     11 418  2015 86 430 80 310 63 966
2016   20 866      17 566     11 702 2016 98 136 86 305 73 773
2016/2015 27,4% 21,7% 2,5% 2016/2015 13,5% 7,5% 15,3%

 

Mieszkania indywidualne
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2016r. – mieszkania indywidualne Wyniki rynku mieszkaniowego I - VI. 2016r. – mieszkania indywidualne
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 8 618 7 701 6 311 2015 41 521 38 820 38 542
2016 10 143 8 107 6 325 2016 46 610 41 655 37 005
2016/2015 17,7% 5,3% 0,2% 2016/2015 12,3% 7,3%       -4,0%

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem Wyniki rynku mieszkaniowego I - VI. 2016r. – mieszkania na sprzedaż i wynajem
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 7 638 6 387 4 797 2015 43 462 40 225 23 896
2016 10 549 9 209 5 147 2016 49 265 42 649 34 774
2016/2015 38,1% 44,2% 7,3% 2016/2015 13,4% 6,0% 45,5%

 

Mieszkania pozostałe
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2016r. – mieszkania pozostałe Wyniki rynku mieszkaniowego I - VI.  2016r. – mieszkania pozostałe
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 81 123 294 2015 798 524 1 017
2016 172 139 169 2016 1 800 920 978
2016/2015 112,3% 13,0% -42,5% 2016/2015 125,6% 75,6% -3,8%

 

Mieszkania spółdzielcze
czerwiec styczeń - czerwiec
Wyniki rynku mieszkaniowego w czerwcu 2016r. – mieszkania spółdzielcze Wyniki rynku mieszkaniowego I - VI. 2016r. – mieszkania spółdzielcze
  pozwolenia rozpoczęte oddane   pozwolenia rozpoczęte  oddane   
2015 43 222 16 2015 649 741 511
2016 2 111 61 2016 461 1 081 1 016
2016/2015 -95,3% -50,0% 281,3% 2016/2015 -29,0% 45,9% 98,8%

 

Wyniki narastająco w skali roku

 

Pozwolenia na budowę mieszkań
 

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem

Pozwolenia na budowę mieszkań ogółem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 10 204 25 780 42 183 60 977 77 270 98 136                       
2015 10 587 22 063 38 448 53 945 70 050 86 430 103 835 119 292 138 105 157 538 171 407 188 822
śr - 10 lat 10 654 22 774 38 259 54 762 71 103 88 309 105 234 121 401 138 720 155 164 168 608 183 325
2016/2015 -3,6% 16,8% 9,7% 13,0% 10,3% 13,5%            
2016/śr -4,2% 13,2% 10,3% 11,3% 8,7% 11,1%            

 

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych

Pozwolenia na budowę mieszkań indywidualnych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 5 250    11 448    19 212    27 970    36 467    46 610               
2015 4 621    9 684    17 614    25 330    32 903    41 521    51 004    58 872    66 930    74 353    80 708    87 577   
śr - 10 lat 5 172    11 034    19 100    27 617    36 647    45 947    55 328    63 726    72 117    79 773    86 129    92 844   
2016/2015 13,6% 18,2% 9,1% 10,4% 10,8% 12,3%            
2016/śr 1,5% 3,7% 0,6% 1,3% -0,5% 1,4%            

 

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem

Pozwolenia na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 725    13 173    21 426    31 065    38 716    49 265               
2015 5 840    11 998    20 226    27 490    35 824    43 462    51 300    58 548    68 717    79 818    87 312    97 248   
śr - 10 lat 4 994    10 486    16 816    23 868    30 511    37 754    44 637    51 673    59 554    67 315    73 775    80 987   
2016/2015 -19,1% 9,8% 5,9% 13,0% 8,1% 13,4%            
2016/śr -5,4% 25,6% 27,4% 30,2% 26,9% 30,5%            

 

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych

Pozwolenia na budowę mieszkań pozostałych i spółdzielczych [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229    1 159    1 545    1 942    2 087    2 261               
2015 126    381    608    1 125    1 323    1 447    1 531    1 872    2 458    3 185    3 387    3 997   
śr - 10 lat 496    1 254    2 342    3 287    3 986    4 620    5 269    6 001    7 029    8 043    8 699    9 495   
2016/2015 81,7% 204,2% 154,1% 72,6% 57,7% 56,3%            
2016/śr -53,9% -7,5% -34,0% -40,9% -47,6% -51,1%            

 

Mieszkania rozpoczęte
 

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania ogółem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 7 229 18 627 34 306 54 762 68 739 86 305            
2015 7 236 16 981 31 794 49 576 65 877 80 310 95 540 110 699 128 059 142 521 156 025 168 403
śr - 10 lat 6 268 14 121 28 308 45 363 61 292 76 237 90 938 105 527 121 010 134 954 146 039 154 660
2016/2015 -0,1% 9,7% 7,9% 10,5% 4,3% 7,5%            
2016/średnia 15,3% 31,9% 21,2% 20,7% 12,2% 13,2%            

 

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto

Mieszkania indywidualne, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 2 922 8 452 16 697 25 831 33 548 41 655            
2015 2 878 7 134 14 887 23 265 31 119 38 820 47 053 55 064 62 868 69 917 74 964 78 855
śr - 10 lat 2 570 6 243 14 353 24 241 33 777 42 719 51 767 60 348 68 426 75 256 79 812 82 971
2016/2015 1,5% 18,5% 12,2% 11,0% 7,8% 7,3%            
2016/średnia 13,7% 35,4% 16,3% 6,6% -0,7% -2,5%            

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto

Mieszkania na sprzedaż i wynajem, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 4 058    9 332    16 480    27 368    33 440    42 649               
2015 4 244    9 656    16 397    25 549    33 838    40 225    46 883    53 912    62 798    70 075    78 276    86 498   
śśr - 10 lat 3 238    7 016    12 416    18 849    24 515    29 823    34 808    40 140    46 471    52 860    58 627    63 558   
2016/2015 -4,4% -3,4% 0,5% 7,1% -1,2% 6,0%            
2016/średnia 25,3% 33,0% 32,7% 45,2% 36,4% 43,0%            

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze, których budowę rozpoczęto [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 249    843    1 129    1 563    1 751    2 001               
2015 114    191    525    762    920    1 265    1 604    1 723    2 393    2 529    2 785    3 050   
śr - 10 lat 445    853    1 541    2 273    3 000    3 725    4 363    5 047    6 089    6 938    7 600    8 110   
2016/2015 118,4% 341,4% 115,0% 105,1% 90,3% 58,2%            
2016/średnia -44,0% -1,1% -26,7% -31,2% -41,6% -46,3%            

 

Mieszkania oddane do użytku
 

Mieszkania ogółem oddane do użytku

Mieszkania ogółem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 12 776 25 059 37 442 51 158 62 071 73 773            
2015 11 748 21 241 31 703 42 138 52 548 63 966 76 852 88 067 101 331 116 296 130 032 147 711
śr - 10 lat 13 097 23 128 33 444 44 118 53 261 63 316 75 746 86 551 97 875 112 276 125 398 142 995
2016/2015 8,8% 18,0% 18,1% 21,4% 18,1% 15,3%            
2016/średnia -2,5% 8,3% 12,0% 16,0% 16,5% 16,5%            

 

Mieszkania indywidualne oddane do użytku

Mieszkania indywidualne oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 162    12 406    18 922    25 190    30 680    37 005               
2015 6 627    12 930    19 698    26 470    32 231    38 542    45 855    51 751    57 798    64 434    71 175    79 758   
śr - 10 lat 7 285    12 835    18 524    24 226    29 289    34 527    40 878    46 530    52 130    58 985    65 532    74 671   
2016/2015 -7,0% -4,1% -3,9% -4,8% -4,8% -4,0%            
2016/średnia -15,4% -3,3% 2,1% 4,0% 4,7% 7,2%            

 

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku

Mieszkania na sprzedaż i wynajem oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 6 087    11 773    17 322    24 420    29 627    34 774               
2015 4 868    7 818    11 182    14 493    19 099    23 896    28 839    33 606    40 365    47 902    54 425    62 420   
śr - 10 lat 4 598    8 290    12 249    16 472    19 955    24 103    29 108    33 225    38 004    44 319    49 703    56 648   
2016/2015 25,0% 50,6% 54,9% 68,5% 55,1% 45,5%            
2016/średnia 32,4% 42,0% 41,4% 48,2% 48,5% 44,3%            

 

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku

Mieszkania pozostałe i spółdzielcze oddane do użytku [szt.]
  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 527    880    1 198    1 548    1 764    1 994               
2015 253    493    823    1 175    1 218    1 528    2 158    2 710    3 168    3 960    4 432    5 533   
śr - 10 lat 1 214    2 003    2 671    3 420    4 018    4 685    5 760    6 796    7 741    8 972    10 164    11 676   
2016/2015 108,3% 78,5% 45,6% 31,7% 44,8% 30,5%            
2016/średnia -56,6% -56,1% -55,1% -54,7% -56,1% -57,4%            

 

Potencjał rynku mieszkaniowego
 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania ogółem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania indywidualne

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania na sprzedaż i wynajem

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania pozostałe

 

Potencjał rynku mieszkaniowego - mieszkania spółdzielcze