Rynek

Rynek materiałów budowlanych - wrzesień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych w trzecim kwartale 2018r.  wyższa niż w roku poprzednim. Trzeci kwartał był też lepszy od swojego poprzednika w br. – dotyczy to wszystkich analizowanych grup produktowych z wyjątkiem wapna.

 

Produkcja materiałów budowlanych – wyniki po trzech kwartałach 2018r.

Według najnowszych danych GUS w ciągu trzech kwartałów br. w firmach zatrudniających, co najmniej 50 pracowników wyprodukowano 7,6 mln m3 ściennych materiałów murowych.  W III kw. 2018r. wyprodukowano 2,8 mln m3 i był to najlepszy wynik kwartalny w bieżącym roku.

Produkcja ściennych materiałów murowych w poszczególnych kwartałach 2018r. była wyższa od ubiegłorocznej, odpowiednio w I kw. o 7,8% r/r, w II kw. o 10,4% r/r, w III kw. o 8,9% r/r.

Te dane różnią się dla poszczególnych ściennych materiałów budowlanych, i tak np. produkcja betonu komórkowego w III kw. była wyższa niż w roku poprzednim o 10,7% , ceramiki budowlanej o 1,5% a silikatów o 13,4%. Szczegółowe dane w raporcie.

 

 

Produkcja materiałów ściennych murowych w latach 2005-2018  - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji materiałów ściennych murowych

 

Produkcja cementu w bieżącym roku osiągnęła poziom z roku 2011 (boom w inwestycjach infrastrukturalnych).

Każdy z kwartałów był lepszy od roku poprzedniego, w III kw. wzrost wyniósł 8,3% r/r.

Produkcja wapna wbrew ogólnym tendencjom rynkowym nie rośnie w 2018r. Jedynie w drugim kwartale poziom produkcji był wyższy od ubiegłorocznego, produkcja w III kw. była niższa o 4,6% r/r.

Podobnie jak w cemencie rośnie produkcja betonu towarowego, a wzrost w trzecim kwartale wyniósł 11,2% r/r.

 


 

Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych we wrześniu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - wrzesień 2018
  beton
lekki
ceramika
budowlana
silikaty   beton
lekki
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 456 282 109 2017 3 694 2 385 920
2018 502 283 119 2018 4 124 2 456 1 051
2018/2017 10,1% 0,4% 9,2% 2018/2017 11,6% 3,0% 14,2%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu lekkiego

 

Wielkość produkcji betonu lekkiego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja betonu komórkowego w latach 2005-2018 - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji betonu komórkowego

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja ceramiki budowlanej w latach 2005-2018 - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji ceramiki budowlanej

 

 

Produkcja silikatów

 

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów w latach 2005-2018 - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji silikatów

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych we wrześniu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - wrzesień 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 744 156 2017 12 790 1 379
2018 1 914 147 2018 14 128 1 356
2018/2017 9,7% -5,8% 2018/2017 10,5% -1,7%

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja cementu w latach 2005-2018 - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji cementu

 

 

Produkcja wapna

 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja wapna w latach 2005-2018 - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji wapna

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja masy betonowej we wrześniu 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - wrzesień 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 606 2017 28 022
2018 3 915 2018 30 583
2018/2017 8,6% 2018/2017 9,1%

 

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja betonu towarowego w latach 2005-2018 - wyniki kwartalne

Kwartalne wyniki produkcji betonu towarowego

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?