Rynek

Rynek materiałów budowlanych - wrzesień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja materiałów budowlanych po trzech kwartałach nadal na plusie w stosunku do ubiegłego roku we wszystkich analizowanych grupach, chociaż poziom wzrostu jest zróżnicowany.

 

Wzrost produkcji po III kw. 2017r. do analogicznego okresu roku poprzedniego

beton komórkowy (beton lekki)

+  6,9%

ceramika budowlana                  

+  3,7%

silikaty

+ 10,2%

cement

+  8,1%

wapno

+  1,2%

masa betonowa prefabrykowana

+ 10,4%

Jak widzimy najwyższe wzrosty są na poziomie ok. 10% podczas gdy na rynku mieszkaniowym inwestorzy w tym samym czasie zwiększyli liczbę rozpoczętych budów mieszkań o 21%. 
Oczywiście nie można tych wielkości bezpośrednio porównywać, chociażby dlatego że analizowane materiały budowlane wykorzystywane są nie tylko do budowy mieszkań, a jeżeli już to w różnym stopniu i na różnych etapach realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Niemniej, wszyscy wiemy, inwestycje mieszkaniowe pokonały w tym roku barierę poprzedniego boomu z lat 2007-2008. To były też najlepsze lata dla producentów materiałów budowlanych. Rodzi się pytanie jak wygląda w tym kontekście produkcja? Czy komuś udało się pokonać wyznaczony wtedy poziom?

Poniżej zamieszczam wykresy pokazujące jak zmieniał się potencjał produkcji w poszczególnych grupach produktowych. Za punkt odniesienia przyjmuję XII 2007r. Potencjał jest sumą produkcji z 12 poprzednich miesięcy, a skoro tak to uwzględniona jest tylko produkcja raportowana do GUS przez firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników.

Powyżej bariery z XII 2007r. jest produkcja betonu towarowego, która od 10 lat nigdy nie spadła poniżej tego poziomu, a najwyższy wartości osiągnęła na przełomie 2011-2012r.

Aktualnie powyżej poziomu z XII 2007r. jest produkcja silikatów, chociaż poziom ten osiągnięto w połowie 2016r. a wcześniej zanotowano dwa ponad 30% spadki.

Poziom 2007 roku przekroczył jeszcze cement na przełomie 2011 – 2012r. i aktualnie zbliża się do tego punktu.

Najbardziej oddalona od poziomu wielkiego boomu jest produkcja betonu komórkowego – aktualnie 18% poniżej granicy.

 

Spis treści          

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych we wrześniu 2017 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń -wrzesień 2017
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 424 269 106 2016 3 455 2 299 835
2017 456 282 109 2017 3 694 2 385 920
2017/2016 7,5% 4,8% 2,8% 2017/2016 6,9% 3,7% 10,2%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Zmiany potencjału rynku wybranych ściennych materiałów budowlanych 2006 - 2017 w odniesieniu do poziomu z XII 2007

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915 2 347 2 801 3 238 3 694      
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3% 6,1% 7,1% 6,8% 6,9%      
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6% 1,9% 1,9% 2,7% 3,2%      

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3

 

 

Potencjał rynku betonu komórkowego - wrzesień 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - wrzesień 2017r.

 

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269 1 538 1 822 2 103 2 385      
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5% 4,8% 4,1% 3,6% 3,7%      
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7% -3,9% -3,6% -3,2% -2,5%      

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - wrzesień 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - wrzesień 2017r.

 

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472 584 700 811 920      
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0% 12,3% 12,0% 11,2% 10,2%      
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7% 30,8% 31,1% 31,7% 31,6%      

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku silikatów - wrzesień 2017r.

Potencjał rynku silikatów - wrzesień 2017r.

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE 

 

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych we wrześniu 2017 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - wrzesień 2017
  cement wapno   cement wapno
2016 1 582  154 2016 11 827 1 363
2017 1 744   156 2017 12 790 1 379
2017/2016 10,2% 1,3% 2017/2016 8,1% 1,2%

 

Zmiany potencjału rynku spoiw budowlanych 2006 - 2017 w odniesieniu do poziomu z XII 2007

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092 5 732 7 553 9 371 11 046 12 790      
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5% 2,9% 5,2% 7,1% 7,8% 8,1%      
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0% 3,2% 4,9% 5,0% 4,8% 4,9%      

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 

Potencjał rynku cementu - wrzesień 2017r.

Potencjał rynku cementu - wrzesień 2017r.

 

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566 732 901 1 063 1 223 1 379      
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8% -4,8% -2,0% 0,3% 1,2% 1,2%      
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0% -0,9% 0,3% -0,1% 0,0% -0,2%      

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 

Potencjał rynku wapna - wrzesień 2017r.

Potencjał rynku wapna - wrzesień 2017r.

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja masy betonowej we wrześniu 2017 Produkcja masy betonowej styczeń - wrzesień 2017
  masa betonowa    masa betonowa   
2016 3 187 2016 25 245
2017 3 588 2017 27 883
2017/2016 12,6% 2017/2016 10,4%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1 590   3 562   7 049 10 029 13 482 17 199 20 716 24 290 27 883      
2016 1 481   3 758  6 516  9 726   12 596   16 031   18 957   22 058   25 245   28 045   30 910  33 365  
średnia z 10 lat 1 350   2 910   5 237   7 980   10 738   13 642   16 697  19 803   22 956   26 225   28 961   30 956  
2017/2016 7,4% -5,2% 8,2% 3,1% 7,0% 7,2% 8,0% 10,1% 10,4%      
2017/średnia 17,8% 22,4% 34,6% 25,7% 25,6% 26,0% 22,6% 22,7% 21,5%      

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]