Rynek

Rynek materiałów budowlanych - wrzesień 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe

W każdej kategorii produktowej III kw. był lepszy od II kw. pod względem wielkości produkcji. Dodatnia dynamika występuje jeśli porównamy wyniki roku 2016 do 2015. Najwyższe wzrosty notują silikaty – III kw. lepszy o 17,% r/r a II kw. lepszy o 13,9% r/r.  Beton komórkowy najwyższy wzrost zanotował w I kw. bieżącego roku 7,1%, w następnym wzrost 3,3% r/r., a w III kw. + 4,5% r/r.
Jeszcze wyższy wzrost do roku 2015 w I kwartale wystąpił w produkcji ceramiki – 21% , w II kw. już tylko 1,8% r/r., a w III kw. – 6,5% r/r.
Wielkość produkcji ceramiki budowlanej w poszczególnych kwartałach jest najmniej zróżnicowana, co może trochę dziwić, zdarz się że odstaje jeden kwartał. Najbardziej zróżnicowana produkcja występuje w silikatach – w strukturze rocznej wielkość produkcji kwartału może wahać się od ok. 14 do 30%. 

 

Mineralne spoiwa budowlane

W II i III kwartale roku wytwarza się ok. 60% rocznej produkcji cementu. Często poziom tych dwóch kwartałów jest bardzo zbliżony, tak też było w roku bieżącym. Wyprodukowani 4,6 mln. ton cementu, o 4,0% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wielkość produkcji wapna nie różni się znacząco w poszczególnych kwartałach.  W roku bieżącym w III kw. wyprodukowano o ok. 8% mniej niż w II kw. i 6,5% mniej niż rok wcześniej.
Również produkcja spoiw gipsowych nie jest zróżnicowana w kwartałach. Z danych historycznych wynika, że produkcja II i III kw. stanowi w strukturze całego roku od 50 do 53,5%. W bieżącym roku III kw. był lepszy od swojego poprzednika i o 8,8% lepszy od roku ubiegłego.  

 

Masa betonowa prefabrykowana

III kwartał, jest zwykle najlepszy pod względem wielkości produkcji,  wyprodukowana ponad 10 mln ton betonu towarowego, o ponad 600 tys. ton więcej niż w II kwartale i 9,2% więcej niż w III kw. roku 2015.

 

Spis treści 

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana
 4. Uwagi

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja ściennych materiałów murowych we wrześniu 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych w III kw. 2016r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2015    422   260  89,7 2015 3 296 2 119 750,9
2016    424    274    106,0 2016 3 455 2 304 835,0
2016/2015 0,5% 5,4% 18,2% 2016/2015 4,8% 8,7% 11,2%

 

Wyniki kwartału

II kw. III kw.
Produkcja ściennych materiałów murowych w II kw. 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych w III kw. 2016r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2015    1 169   764  269 2015 1 188 785 268
2016   1 207  778    306 2016 1 242 836 314
2016/2015 3,3% 1,8% 13,9% 2016/2015 4,5% 6,5% 17,0

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455      
2015 216 546 939 1 334 1 724 2 108 2 514 2 874 3 296 3 692 4 012 4 296
średnia z 10 lat 278 630 1 039 1 434 1 840 2 262 2 719 3 131 3 564 3 979 4 314 4 611
2016/2015 6,0% 10,8% 7,1% 6,2% 3,5% 5,0% 4,0% 5,5% 4,8%      
2016/średnia -17,8% -3,9% -3,2% -1,2% -3,0% -2,2% -3,8% -3,2% -3,1%      

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 224    447    690    930    1 191    1 468    1 750    2 030    2 304         
2015 150    340    570    810    1 080    1 334    1 598    1 859    2 119    2 374    2 619    2 867   
średnia z 10 lat 240    472   747   1 018   1 306   1 586   1 873   2 150    2 422   2 687    2 935   3 179   
2016/2015 49,3% 31,5% 21,1% 14,8% 10,3% 10,0% 9,5% 9,2% 8,7%      
2016/średnia -6,6% -5,4% -7,6% -8,6% -8,8% -7,5% -6,6% -5,6% -4,9%      

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 61    138    214    316    414    520    625    729    835         
2015 59    123    214    303    395    482    577    662    751    841    920    991   
średnia z 10 lat 50    109    184   261    341    422    505   583   662    742    812    869   
2016/2015 3,4% 12,0% 0,1% 4,2% 4,8% 7,8% 8,3% 10,2% 11,2%      
2016/średnia 21,6% 26,8% 16,6% 21,2% 21,5% 23,3% 23,7% 24,9% 26,1%      

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja spoiw budowlanych we wrześniu 2016r. Produkcja spoiw budowlanych w III kw. 2016r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2015  1 503   154 103,5 2015 11 405 1 358 900,0
2016   1 582   154  109,0 2016 11 827 1 363 970,6
2016/2015 5,3% 0,0% 5,3% 2016/2015 3,7% 0,4% 7,8%

 

Wyniki kwartału

II kw. III kw.
Produkcja spoiw budowlanych w II kw. 2016r. Produkcja spoiw budowlanych w III kw. 2016r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2015  4 399  485 294 2015 4 469 474 324
2016   4 659  482 326 2016 4 648 443 352
2016/2015 5,9% -0,6% 11,0% 2016/2015 4,0% -6,5% 8,8%

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 421    1 239    2 519    4 031    5 573    7 179    8 749    10 244    11 827         
2015 496   1 188   2 537   3 891    5 455   6 936    8 509   9 902   11 405    12 884   14 042   15 016  
średnia z 10 lat 552   1 178   2 286   3 730    5 387    7 030    8 760    10 395    12 046    13 672   14 945   15 827  
2016/2015 -15,1% 4,3% -0,7% 3,6% 2,2% 3,5% 2,8% 3,5% 3,7%      
2016/średnia -23,7% 5,2% 10,2% 8,1% 3,5% 2,1% -0,1% -1,5% -1,8%      

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 134    277    438    607    769    919    1 060    1 209    1 363         
2015 115    239    399    556    723    884    1 047    1 203    1 358   1 516    1 661   1 803  
średnia z 10 lat 124    250    402    563    731    892    1 060   1 222    1 383    1 552 1 701   1 835
2016/2015 16,5% 15,9% 9,8% 9,2% 6,4% 4,0% 1,2% 0,5% 0,4%      
2016/średnia 8,2% 10,9% 8,9% 7,9% 5,3% 3,0% 0,0% -1,1% -1,4%      

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych
 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 68   176   292   403   510    618    747    862   971        
2015 83   172   283   380    484    577   688    797    900    1 000   1 079   1 155  
średnia z 10 lat 89   189    304   413    518    626    740    851    963    1 074    1 164    1 251   
2016/2015 -18,8% 2,2% 3,0% 5,8% 5,3% 7,1% 8,5% 8,2% 7,8%      
2016/średnia -24,1% -7,0% -3,9% -2,4% -1,7% -1,4% 0,9% 1,2% 0,8%      

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

wrzesień styczeń - wrzesień
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej we wrześniu 2016r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w III kw. 2016r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2015   3 226 2015 24 476
2016   3 521 2016 26 185
2016/2015 9,1% 2016/2015 7,0%

 

 Wyniki kwartału

II kw. III kw.
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w II kw. 2016r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w III kw. 2016r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2015  8 663 2015 9 298
2016  9 514 2016 10 155
2016/2015 9,8% 2016/2015 9,2%

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1 481   3 760   6 516   9 724   12 593   16 030   19 252   22 664   26 185        
2015 1 751    3 807    6 515    9 434    12 304   15 178   18 498   21 250   24 476   27 773   30 589    33 217   
średnia z 10 lat 1 244   2 635    4 783    7 348    10 003   12 753   15 710   18 697   21 751   24 975   27 620   29 530   
2016/2015 -15,4% -1,2% 0,0% 3,1% 2,3% 5,6% 4,1% 6,7% 7,0%      
2016/średnia 19,0% 42,7% 36,2% 32,3% 25,9% 25,7% 22,5% 21,2% 20,4%      

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?