Rynek

Rynek materiałów budowlanych - styczeń 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Producenci materiałów ściennych murowych wykazują w styczniu wysokie wzrosty w stosunku do stycznia roku ubiegłego. Produkcja betonu komórkowego była wyższa o 26,6%, silikatów wyprodukowano o 19% więcej, a ceramiki budowlanej 16,5% więcej niż w styczniu 2016r.

Producenci cementu w styczniu br. wyprodukowali 387 tys. ton cementu, co oznacza spadek  o 8,1% r/r.  Produkcja wapna była na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Wśród producentów spoiw budowlanych jedynie producenci spoiw gipsowych zwiększyli wielkość produkcji i to o 32,5% r/r.

Produkcja masy betonowej w styczniu, jak i w poprzednich latach, była wyraźnie niższa niż w kolejnych miesiącach roku, ale i tu porównując wyniki miesiąca do analogicznego miesiąca roku ubiegłego widoczny jest wzrost o 6,7%. 

 

 

Spis treści

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana
 4. Uwagi

 

  

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

styczeń
Produkcja ściennych materiałów murowych w styczniu 2017r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty
2016    229   224  61,1
2017    290   261  72,7
2017/2016 26,6% 16,5% 19,0%

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja betonu komórkowego [tys.m3]

Produkcja betonu komórkowego [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja ceramiki budowlanej [tys.m3]

Produkcja ceramiki budowlanej [tys.m3]

 


Produkcja silikatów
 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów [tys.m3]

Produkcja silikatów [tys.m3]


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

styczeń
Produkcja spoiw budowlanych w styczniu 2017r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
2016 421  134 67,6
2017 387  134 89,6
2017/2016 -8,1% 0,0% 32,5%

 

 

 

Produkcja cementu
 

Produkcja cementu  [tys.ton]

Produkcja cementu [tys.ton]

 

Produkcja cementu [tys.ton]

Produkcja cementu [tys.ton]

 


Produkcja wapna
 

Produkcja wapna [tys.ton]

Produkcja wapna [tys.ton]

 

Produkcja wapna [tys.ton]

Produkcja wapna [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

styczeń
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w styczniu 2017r.
  masa betonowa
2016  1 481
2017  1 580
2017/2016 6,7%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?