Rynek

Rynek materiałów budowlanych - sierpień 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Beton komórkowy wyodrębniony w ogólnodostępnej statystyce GUS. W sierpniu wzrost produkcji w analizowanych grupach produktowych, jedynie wapno 10% poniżej poprzedniego roku.

 

Autoklawizowany beton komórkowy w statystyce GUS

GUS po raz pierwszy opublikował dane o produkcji autokalwizowanego betonu komórkowego, wyodrębniając je z ogólnej kategorii  „bloki ścienne z betonu lekkiego”.

Jak wynika z tych danych w poprzednim roku w strukturze betonów lekkich aż 97,2% udziałów miał beton komórkowy. Po ośmiu miesiącach 2018r. udział betonu komórkowego spadł do 95,5% co świadczy o większej dynamice wzrostu lekkich betonów kruszywowych niż betonu komórkowego.

 

Struktura produkcji betonu lekkiego 2017-2018

Struktura produkcji betonu lekkiego 2017-2018

 

Narastająco w ciągu ośmiu miesięcy br. wyprodukowano 3 622 tys. m3 betonu lekkiego, o 11,9% więcej niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Potencjał rynku betonów lekkich trzeci rok z rzędu wykazuje stabilny wzrost, choć jego wolumen nie osiągnął poziomu z lat 2007-2008.

Rośnie produkcja pozostałych ściennych materiałów murowych. Druga pod względem udziałów w rynku – ceramika budowlana, przekroczyła ubiegłoroczny poziom produkcji o 3,4% ale w porównaniu do średniej 10-letniej bieżący rok kształtuje się lekko poniżej tej średniej.

Najwyższą dynamikę wzrostu mają nadal silikaty. Dotychczas wyprodukowano 932 tys. m3 i jest to poziom wyższy od ubiegłorocznego o 14,9%.  Potencjał rynku silikatów w sposób znaczący przekroczył poziom z lat 2007-2008.

 

Produkcja cementu i wapna w 2018r.

Nadal utrzymuje się wzrost produkcji cementu. W 2018r. wyprodukowano już 12,2 mln ton cementu, to o 10,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Potencjał rynku cementu osiągnął poziom z lat 2011-2012 dotychczas najlepszych dla cementu.

Od 4 – 5 lat poziom produkcji wapna utrzymuje się na niemal jednakowym poziomie z niewielkimi wahaniami. Po wysokiej zaraportowanej produkcji  wapna w czerwcu, lipiec był słabszy a w sierpniu produkcja spadła o ponad 10% w stosunku do sierpnia 2017r. co w efekcie po ośmiu miesiącach br. daje wolumen 1,2 mln. ton wapna,  spadek 1,2%  r/r.

 

Produkcja betonu towarowego w 2018r.

Nie zwalnia produkcja betonu towarowego, narastająco w 2018r. wyprodukowano w firmach zatrudniających 50 i więcej pracowników 26,6 mln ton, wzrost o 9,0% r/r. Potencjał rynku betonu towarowego zbliża się do poziomu z dotychczas najlepszych lat 2011-2012.

 


 

Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w sierpniu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - sierpień 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 437 281 111 2017 3 238 2 103 811
2018 499 292 127 2018 3 622 2 174 932
2018/2017 14,2% 3,9% 14,4% 2018/2017 11,9% 3,4% 14,9%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego

 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja silikatów

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE 
 

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w sierpniu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - sierpień 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 675 160 2017 11 046 1 223
2018 1 807 143 2018 12 214 1 208
2018/2017 7,9% -10,6% 2018/2017 10,6% -1,2%

 

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

 

Produkcja wapna

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja masy betonowej w sierpniu 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - sierpień 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 593 2017 24 416
2018 3 976 2018 26 615
2018/2017 10,7% 2018/2017 9,0%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?