Rynek

Rynek materiałów budowlanych - sierpień 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Sierpień nie przyniósł zasadniczych zmian na rynku materiałów budowlanych.

W obserwowanych grupach produktowych wyniki sierpnia były lepsze od tych uzyskanych w sierpniu 2016r. Narastająco po 8 miesiącach również produkcja roku bieżącego jest wyższa od ubiegłorocznej.

 

Poziom wzrostów produkcji materiałów budowlanych jest daleki od tych obserwowanych na rynku mieszkaniowym, co potwierdza fakt, że na rynku niemieszkaniowy optymizmu nie widać. Ta część rynku budowlanego nie rozwija się w bieżącym roku, chociaż jest to rynek na tyle zróżnicowany, że również i tu można znaleźć takie kategorie i regiony, w których występuje wzrost inwestycji – szczegóły w odrębnym raporcie.

 

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2017r. w stosunku do roku poprzedniego przekłada się na wzrost zapotrzebowania na materiały budowlane. Można na przykład, oszacować  że zapotrzebowanie na ścienne materiały wzrosło o ok. 800 tys. m3. Czego nie widać w wynikach produkcji ściennych materiałów murowych. Według najnowszych danych GUS produkcja tych materiałów wzrosła r/r o 362 tys. m3.   Skąd taka różnica? Jest to efekt mniejszego zapotrzebowania na ścienne materiały ze strony rynku niemieszkaniowego, nie podawania przez GUS w wynikach miesięcznych produkcji realizowanej przez małe firmy o zatrudnieniu poniżej 50 pracowników oraz tego, że szacunek dotyczy ścian nowo budowanych mieszkań, które są wykonywane również w innych technologiach nie tyko z drobnowymiarowych elementów murowych.

 

Sprawdźmy, która branża zyskała najwięcej.

 

Beton komórkowy

W ciągu 8 miesięcy br. wyprodukowano 3.238 tys. m3 betonu lekkiego (głównie betonu komórkowego) o 207 tys. m3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Analiza wyników miesięcznych pokazuje spore wahania, w lutym i kwietniu br. produkcja była niższa od ubiegłorocznej, w czerwcu niemal identyczna z ubiegłoroczną a w pozostałych miesiącach wyższa od 5 do nawet 26%.

 

Ceramika budowlana

Dotychczas wyprodukowano 2.103 tys. m3 ceramiki budowlanej, o 73 tys. m3 więcej niż w roku ubiegłym.  W kwietniu i czerwcu produkcja była nieco niższa niż w tych samych miesiącach 2016r. Najlepsze wyniki zanotowano w pierwszym kwartale, kiedy produkcja rosła w poszczególnych miesiącach r/r od 6% do 16,5%. W lipcu i sierpniu wyprodukowani nieznacznie więcej niż w tych samych miesiącach ubiegłego roku.

 

Silikaty

Produkcja silikatów wzrosła po 8 miesiącach r/r o 82 tys. m3 osiągając poziom 811 tys. m3. Warto zaznaczyć, że jest to produkcja przedsiębiorstw zatrudniających min. 50 pracowników a w tej branży nawet 1/3 silikatów produkowana jest przez firmy mniejsze o mniejszym zatrudnieniu.

Również i tu produkcja kwietniowa była niższa od ubiegłorocznej wynika to z przerwy świątecznej – wielkanocnej. W pozostałych miesiącach wyprodukowano więcej niż w 2016r. a wzrosty wahały się od 3% do nawet 44%.

 

Cement

W 2017r. wyprodukowano dotychczas 11 mln. ton cementu,  o 802 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, oznacza to wzrost o 7,8% r/r. Pierwszy kwartał był gorszy niż rok wcześniej, produkcja w styczniu i lutym była niższa od ubiegłorocznej. Również kwiecień był nieco gorszy. W pozostałych miesiącach produkcja cementu była wyższa w bieżącym roku od 6% do prawie 19% r/r.

 

Wapno

Narastająco po 8 miesiącach produkcja wapna osiągnęła poziom 1.223 tys. ton zaledwie o 14 tys. ton więcej r/r. Produkcja wapna w pierwszych 4 miesiącach br. była niższa niż w roku ubiegłym. Dopiero od maja widoczne są wzrosty od, 3% do 15%, co w efekcie pozwoliło dopiero w sierpniu przekroczyć poziom ubiegłoroczny o 1,2%.

 

Beton towarowy

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej jest wyższa po 8 miesiącach o 2,2 mln. ton, co oznacza wzrost o 10,1% r/r.

Mniej niż w roku poprzednim wyprodukowano w lutym i kwietniu. W pozostałych miesiącach produkcja była wyższa od ubiegłorocznej od 7% do 26% .

 

Spis treści        

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

  

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w sierpniu 2017 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - sierpień 2017
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 416 280 104 2016 3 031 2 030 729
2017 437 281 111 2017 3 238 2 103 811
2017/2016 5,0% 0,4% 6,7% 2017/2016 6,8% 3,6% 11,2%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego


 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915 2 347 2 801 3 238        
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3% 6,1% 7,1% 6,8%        
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6% 1,9% 1,9% 2,7%        

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji betonu komórkowego wg miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego wg miesięcy [tys.m3]

 

Potencjał rynku betonu komórkowego - sierpień 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - sierpień 2017r.

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269 1 538 1 822 2 103        
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5% 4,8% 4,1% 3,6%        
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7% -3,9% -3,6% -3,2%        

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej wg miesięcy [tys.m3]

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - sierpień 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - sierpień 2017r.

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472 584 700 811        
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0% 12,3% 12,0% 11,2%        
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7% 30,8% 31,1% 31,7%        

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów wg miesięcy [tys.m3]

 

Potencjał rynku silikatów - sierpień 2017r.

Potencjał rynku silikatów - sierpień 2017r.

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w sierpniu 2017 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - sierpień 2017
  cement wapno   cement wapno
2016 1 496  149 2016 10 244 1 209
2017 1 675   160 2017 11 046 1 223
2017/2016 12,0% 7,4% 2017/2016 7,8% 1,2%

 

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092 5 732 7 553 9 371 11 046        
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5% 2,9% 5,2% 7,1% 7,8%        
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0% 3,2% 4,9% 5,0% 4,8%        

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu wg miesięcy [tys.ton]

 

Potencjał rynku cementu - sierpień 2017r.

Potencjał rynku cementu - sierpień 2017r.

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566 732 901 1 063 1 223        
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8% -4,8% -2,0% 0,3% 1,2%        
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0% -0,9% 0,3% -0,1% 0,0%        

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna wg miesięcy [tys.ton]

 

 

Potencjał rynku wapna - sierpień 2017r.

Potencjał rynku wapna - sierpień 2017r.

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja masy betonowej w sierpniu 2017 Produkcja masy betonowej styczeń - sierpień 2017
  masa betonowa    masa betonowa   
2016 3 101 2016 22 058
2017 3 574 2017 24 290
2017/2016 15,3% 2017/2016 10,1%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1 590   3 562   7 049 10 029 13 482 17 199 20 716 24 290        
2016 1 481   3 758  6 516  9 726   12 596   16 031   18 957   22 058   25 245   28 045   30 910  33 365  
średnia z 10 lat 1 350   2 910   5 237   7 980   10 738   13 642   16 697  19 803   22 956   26 225   28 961   30 956  
2017/2016 7,4% -5,2% 8,2% 3,1% 7,0% 7,2% 8,0% 10,1%        
2017/średnia 17,8% 22,4% 34,6% 25,7% 25,6% 26,0% 22,6% 22,7%        

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja betonu towarowego według miesięcy [tys.ton]