Rynek

Rynek materiałów budowlanych - sierpień 2016

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe

Niespotykane wzrosty wielkości produkcji w sierpniu w stosunku do roku ubiegłego. Produkcja silikatów wzrosła aż o 24% r/r, produkcja betonu komórkowego o 15,6% r/r, a produkcja ceramiki budowlanej o 7,3% r/r.  Narastająco po 8 miesiącach również wszyscy na plusie, najwyższy wzrost w silikatach 10,2% r/r., nieco niższy wzrost w ceramice budowlanej - 9,2% r/r., a w betonie komórkowym +5,5% r/r.  Tylko produkcja silikatów jest powyżej średniej 10-letniej (w sierpniu 24,9%), mimo dodatniej dynamiki produkcji w 2016r. zarówno beton komórkowy jak i ceramika budowlana ciągle poniżej tej średniej.

 

Spoiwa mineralne

Takiego optymizmu nie widać w produkcji spoiw mineralnych. Produkcja cementu wzrosła o 7,4% r/r, spoiw gipsowych o 5,5% r/r, a produkcja wapna spadła o 4,5% r/r.  Wyniki po 8 miesiącach są lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najbardziej wzrosła produkcja spoiw gipsowych 8,2% r/r., najmniej produkcja wapna - 0,5% r/r. Analiza wyników do średniej z ostatnich 10 lat w każdej grupie produktowej pokazuje wahania zarówno na plus jak i minus.

 

Beton towarowy

Wzrost produkcji masy betonowej w sierpniu wyniósł aż 24% r/r., wzrost w całym roku nie jest aż tak spektakularny +6,7% r/r.

 

 

Spis treści

 1. Materiały ścienne murowe

 2. Mineralne spoiwa budowlane

 3. Masa betonowa prefabrykowana

 4. Uwagi

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja ściennych materiałów murowych w sierpniu 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych I - VIII. 2016r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2015    360   261  83,9 2015 2 874 1 859 661,5
2016    416    280    104,0 2016 3 031 2 030 729,0
2016/2015 15,6% 7,3% 24,0% 2016/2015 5,5% 9,2% 10,2%

 

 

Produkcja betonu komórkowego

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031        
2015 216 546 939 1 334 1 724 2 108 2 514 2 874 3 296 3 692 4 012 4 296
średnia z 10 lat 278 630 1 039 1 434 1 840 2 262 2 719 3 131 3 564 3 979 4 314 4 611
2016/2015 6,0% 10,8% 7,1% 6,2% 3,5% 5,0% 4,0% 5,5%        
2016/średnia -17,8% -3,9% -3,2% -1,2% -3,0% -2,2% -3,8% -3,2%        

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 224    447    690    930    1 191    1 468    1 750    2 030           
2015 150    340    570    810    1 080    1 334    1 598    1 859    2 119    2 374    2 619    2 867   
średnia z 10 lat 240    472   747   1 018   1 306   1 586   1 873   2 150    2 422   2 687    2 935   3 179   
2016/2015 49,3% 31,5% 21,1% 14,8% 10,3% 10,0% 9,5% 9,2%        
2016/średnia -6,6% -5,4% -7,6% -8,6% -8,8% -7,5% -6,6% -5,6%        

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja silikatów

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 61    138    214    316    414    520    625    729           
2015 59    123    214    303    395    482    577    662    751    841    920    991   
średnia z 10 lat 50    109    184   261    341    422    505   583   662    742    812    869   
2016/2015 3,4% 12,0% 0,1% 4,2% 4,8% 7,8% 8,3% 10,2%        
2016/średnia 21,6% 26,8% 16,6% 21,2% 21,5% 23,3% 23,7% 24,9%        

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

 

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja spoiw budowlanych w sierpniu 2016r. Produkcja spoiw budowlanych I - VIII. 2016r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2015  1 393   156 109 2015 9 902 1 203 796,5
2016   1 496   149  115 2016 10 244 1 209 861,6
2016/2015 7,4% -4,5% 5,5% 2016/2015 3,5% 0,5% 8,2%

 

 

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 421    1 239    2 519    4 031    5 573    7 179    8 749    10 244            
2015 496   1 188   2 537   3 891    5 455   6 936    8 509   9 902   11 405    12 884   14 042   15 016  
średnia z 10 lat 552   1 178   2 286   3 730    5 387    7 030    8 760    10 395    12 046    13 672   14 945   15 827  
2016/2015 -15,1% 4,3% -0,7% 3,6% 2,2% 3,5% 2,8% 3,5%        
2016/średnia -23,7% 5,2% 10,2% 8,1% 3,5% 2,1% -0,1% -1,5%        

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja wapna


 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 134    277    438    607    769    919    1 060    1 209           
2015 115    239    399    556    723    884    1 047    1 203    1 358   1 516    1 661   1 803  
średnia z 10 lat 124    250    402    563    731    892    1 060   1 222    1 383    1 552 1 701   1 835
2016/2015 16,5% 15,9% 9,8% 9,2% 6,4% 4,0% 1,2% 0,5%        
2016/średnia 8,2% 10,9% 8,9% 7,9% 5,3% 3,0% 0,0% -1,1%        

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych
 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 68   176   292   403   510    618    747    862          
2015 83   172   283   380    484    577   688    797    900    1 000   1 079   1 155  
średnia z 10 lat 89   189    304   413    518    626    740    851    963    1 074    1 164    1 251   
2016/2015 -18,8% 2,2% 3,0% 5,8% 5,3% 7,1% 8,5% 8,2%        
2016/średnia -24,1% -7,0% -3,9% -2,4% -1,7% -1,4% 0,9% 1,2%        

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

sierpień styczeń - sierpień
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w sierpniu 2016r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej I - VIII. 2016r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2015 2 752 2015 21 250
2016 3 412 2016 22 664
2016/2015 24,0% 2016/2015 6,7%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1 481   3 760   6 516   9 724   12 593   16 030   19 252   22 664           
2015 1 751    3 807    6 515    9 434    12 304   15 178   18 498   21 250   24 476   27 773   30 589    33 217   
średnia z 10 lat 1 244   2 635    4 783    7 348    10 003   12 753   15 710   18 697   21 751   24 975   27 620   29 530   
2016/2015 -15,4% -1,2% 0,0% 3,1% 2,3% 5,6% 4,1% 6,7%        
2016/średnia 19,0% 42,7% 36,2% 32,3% 25,9% 25,7% 22,5% 21,2%        

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?