Rynek

Rynek materiałów budowlanych - październik 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Październik pod znakiem rekordowych wyników produkcji. Dla ściennych materiałów murowych to pierwszy taki miesiąc, w którym producenci w każdej grupie produktowej (beton komórkowy, ceramika budowlana, silikaty) zaraportowali najlepszy wynik po 2000 roku.

 

Produkcja ściennych materiałów murowych

W analizowanej grupie produktów, najwyższy wzrost w październiku w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego wykazuje beton lekki 13,9 r/r. ( w tym beton komórkowy 12,1% r/r), w następnej kolejności silikaty 13,4% r/r. Spośród ściennych materiałów murowych produkcja ceramiki budowlanej w październiku wzrosła o 5,9% r/r.

W 2018r. w ciągu 10 miesięcy wyprodukowano 4.650 tys. m3 betonu lekkiego, w tym 4.439 tys. m3 betonu komórkowego i 211 tys. m3 lekkiego betonu kruszywowego, 2.760 tys. m3 ceramiki budowlanej oraz 1.177 tys. m3 silikatów.

W stosunku do roku 2017 najbardziej wzrosła produkcja betonu komórkowego o 401 tys. m3, w następnej kolejności silikatów o 145 tys. m3, lekkiego betonu kruszywowego o 93 tys. m3 oraz ceramiki budowlanej o 89 tys. m3.

 

Potencjał produkcji ściennych materiałów murowych

 

Zmiana potencjału produkcji ściennych materiałów murowych w latach 2007-2018 (12 m-czna produkcja w tys. m3)

Zmiana potencjału produkcji ściennych materiałów murowych w latach 2007-2018 (12 m-czna produkcja w tys. m3)

 

Potencjał produkcji betonu komórkowego w ostatnich miesiącach przekroczył poziom 5 mln. m3, ale jest wciąż poniżej poziomu z lat 2007-2008, który był wyższy o ok. 700 tys. m3. (na wykresie powyżej nie uwzględniono lekkiego betonu kruszywowego). Potencjał produkcji ceramiki budowlanej waha się wokół 3,3 mln. m3 tj. ok. 400 tys. m3 poniżej najwyższego poziomu z roku 2008.  Potencjał produkcji silikatów (uwzględnione tu są wyniki produkcji miesięcznej przedsiębiorstw zatrudniających, co najmniej 50 pracowników) wynosi ok. 1,3 mln. m3 i jest wyższy od roku 2008 o ok. 300 tys. m3.

 

 

Produkcja cementu, wapna oraz betonu towarowego

Cementownie nie zwalniają tempa, produkcja cementu w październiku była wyższa niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego o 9,6%. Prefabrykowanej masy betonowej wyprodukowano w październiku o 12,2% więcej, tylko produkcja wapna była nieco gorsza o 0,6% r/r.

To będzie rekordowy rok dla producentów cementu. Dotychczas wyprodukowano 16 mln. ton cementu, wzrost o 10,3% r/r.

To może być rekordowy rok również dla producentów betonu towarowego, którego produkcja po 10 miesiącach 2018r. wynosi 34,8 mln. ton, wzrost o 9,5% r/r.

Na rynku wapna od kilku lat mamy stagnację, roczna produkcja oscyluje wokół 1,8 mln. ton i jak pokazują dotychczasowe wyniki tak będzie również w 2018r.

 


 

Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

październik styczeń - październik
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w październiku 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - październik 2018
  beton
lekki
ceramika
budowlana
silikaty   beton
lekki
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 462 286 112 2017 4 156 2 671 1 032
2018 526 303 127 2018 4 650 2 760 1 177
2018/2017 13,9% 5,9% 13,4% 2018/2017 11,9% 3,3% 14,1%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu lekkiego

Wielkość produkcji betonu lekkiego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

październik styczeń - październik
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w październiku 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - październik 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 748 164 2017 14 539 1 542
2018 1 915 163 2018 16 043 1 519
2018/2017 9,6% -0,6% 2018/2017 10,3% -1,5%

 

 

 

Produkcja cementu

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

 

Produkcja wapna

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

październik styczeń - październik
Produkcja masy betonowej w październiku 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - październik 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 736 2017 31 758
2018 4 192 2018 34 777
2018/2017 12,2% 2018/2017 9,5%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.

 


 

Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?