Rynek

Rynek materiałów budowlanych - październik 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

W październiku produkcja materiałów budowlanych pod znakiem pokaźnych wzrostów we wszystkich analizowanych grupach produktowych w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Produkcja betonu towarowego wzrosła o 32,3% r/r,  cementu o 21,6% r/r,  betonu komórkowego o 19,7% r/r.  – to najwyższe wzrosty.

W każdej branży uzyskane wyniki po 10 miesiącach bieżącego roku są lepsze od ubiegłorocznych.

 

Poniżej na wykresach można między innymi prześledzić jak wyglądała produkcja 10 miesięcy w latach 2005 -2017 i porównać ją ze średnią 10-letnią. Nie w każdej branży udało się przekroczyć barierę średniej w bieżącym roku, ale też niektórzy przekroczyli ją z dużym zapasem, a nawet osiągnęli najlepszy wynik w analizowanym okresie.

 

 

Spis treści                                                  

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

październik styczeń - październik
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w październiku 2017 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - październik 2017
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 386 272 99 2016 3 841 2 571 934
2017 462 286 112 2017 4 156 2 671 1 032
2017/2016 19,7% 5,1% 13,4% 2017/2016 8,2% 3,9% 10,5%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915 2 347 2 801 3 238 3 694 4 156    
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3% 6,1% 7,1% 6,8% 6,9% 8,2%    
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6% 1,9% 1,9% 2,7% 3,2% 4,3%    

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku betonu komórkowego - październik 2017r.

Potencjał rynku betonu komórkowego - październik 2017r.

 

 

Porównanie produkcji betonu komórkowego styczeń - październik w latach 2005- 2017 do średniej 10-letniej

 


Produkcja ceramiki budowlanej
 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlanej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269 1 538 1 822 2 103 2 385 2 671    
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5% 4,8% 4,1% 3,6% 3,7% 3,9%    
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7% -3,9% -3,6% -3,2% -2,5% -1,5%    

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - październik 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - październik 2017r.

 

 

Porównanie produkcji ceramiki budowlanej styczeń - październik w latach 2005- 2017 do średniej 10-letniej

 

Porównanie produkcji pustaków ściennych ceramicznych styczeń - październik w latach 2005- 2017
do średniej 10-letniej


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472 584 700 811 920 1 032    
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0% 12,3% 12,0% 11,2% 10,2% 10,5%    
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7% 30,8% 31,1% 31,7% 31,6% 32,0%    

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

 

Potencjał rynku silikatów - październik 2017r.

Potencjał rynku silikatów - październik 2017r.

 

 

Porównanie produkcji silikatów styczeń - październik w latach 2005- 2017 do średniej 10-letniej

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

październik styczeń - październik
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w paźdzerniku 2017 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - paźdzernik 2017
  cement wapno   cement wapno
2016 1 438  161 2016 13 265 1 524
2017 1 748   164 2017 14 539 1 542
2017/2016 21,6% 1,9% 2017/2016 9,6% 1,2%

 

 

Produkcja cementu
 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587 4 092 5 732 7 553 9 371 11 046 12 790 14 539    
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7% 1,5% 2,9% 5,2% 7,1% 7,8% 8,1% 9,6%    
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4% 5,0% 3,2% 4,9% 5,0% 4,8% 4,9% 5,3%    

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 

Potencjał rynku cementu - październik 2017r.

Potencjał rynku cementu - październik 2017r.

 

Porównanie produkcji cementu styczeń - październik w latach 2005- 2017 do średniej 10-letniej

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406 566 732 901 1 063 1 223 1 379 1 542    
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3% -6,8% -4,8% -2,0% 0,3% 1,2% 1,2% 1,2%    
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8% -1,0% -0,9% 0,3% -0,1% 0,0% -0,2% -0,4%    

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

 

Potencjał rynku wapna - październik 2017r.

Potencjał rynku wapna - październik 2017r.

 

Porównanie produkcji wapna styczeń - październik w latach 2005- 2017 do średniej 10-letniej

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 

październik styczeń - październik
Produkcja masy betonowej w paźdzerniku 2017 Produkcja masy betonowej styczeń - paźdzernik 2017
  masa betonowa    masa betonowa   
2016 2 800 2016 28 045
2017 3 705 2017 31 589
2017/2016 32,3% 2017/2016 12,6%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1 590   3 562   7 049 10 029 13 482 17 199 20 716 24 290 27 883 31 589    
2016 1 481   3 758  6 516  9 726   12 596   16 031   18 957   22 058   25 245   28 045   30 910  33 365  
średnia z 10 lat 1 350   2 910   5 237   7 980   10 738   13 642   16 697  19 803   22 956   26 225   28 961   30 956  
2017/2016 7,4% -5,2% 8,2% 3,1% 7,0% 7,2% 8,0% 10,1% 10,4% 12,6%    
2017/średnia 17,8% 22,4% 34,6% 25,7% 25,6% 26,0% 22,6% 22,7% 21,5% 20,5%    

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]