Rynek

Rynek materiałów budowlanych - marzec 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Marzec bieżącego roku był słabszy od ubiegłorocznego pod względem wielkości produkcji materiałów budowlanych.

Produkcja wapna w marcu spadła o 20,4% r/r. i wynosiła 121 tys. ton przy średniej z ostatnich dziesięciu lat dla tego miesiąca na poziomie 153 tys. ton.

W marcu wyprodukowano 1 258 tys. ton cementu, o 17,2% mniej niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, ale osiągnięty poziom produkcji dorównywał średniej dziesięcioletniej dla marca.

Produkcja betonu towarowego również była niższa o 13,8% r/r. . W marcu wyprodukowano 3 mln. ton masy betonowej prefabrykowanej – to poziom powyżej średniej 10-letniej o 20,6%.

Spośród materiałów ściennych największy spadek do marca roku poprzedniego wykazali producenci betonu komórkowego – o 8,3% r/r. , niewielki spadek wykazali producenci silikatów – o 0,9% r/r. Produkcja ceramiki budowlanej, po słabszym początku roku, w marcu była wyższa od ubiegłorocznej o 4,2% r/r.  W porównaniu do średniej wyniki produkcji w marcu br. dla każdej z tych grup były lepsze od średniej z ostatnich 10 lat.

 

Produkcja materiałów budowlanych w pierwszym kwartale 2018r.

 

Sumując produkcję trzech podstawowych ściennych materiałów budowlanych w pierwszym kwartale 2018r.  wytworzoną przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników otrzymamy wielkość 2,3 mln. m3 , o 7,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W tym w pierwszym kwartale wyprodukowano:

 • 1 229 tys. m3 betonu komórkowego – wzrost o 10,8% r/r.
 • 760 tys. m3 ceramiki budowlanej – spadek o 0,4% r/r.
 • 311 tys. m3 silikatów – wzrost o 18,7% r/r.

 

Pomimo spadku produkcji cementu w marcu, wyniki pierwszego kwartału są lepsze od ubiegłorocznych. Produkcja cementu w I kwartale wzrosła o 12,1% r/r. osiągając poziom 2,9 mln. ton.

Nie udało się powtórzyć wyniku z roku 2017 producentom wapna – tu po pierwszym kwartale jest spadek o 6,9% r/r. przy poziomie produkcji 378 tys. ton.

W pierwszym kwartale 2018r. wyprodukowano 7,3 mln. ton masy betonowej prefabrykowanej i był to wynik lepszy od ubiegłorocznego o 3,8% r/r.

 


Spis treści                                                                                                                                                                                                             

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

marzec styczeń - marzec
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w marcu 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - marzec 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 495 265 110 2017 1 109 763 262
2018 454 276 109 2018 1 229 760 311
2018/2017 -8,3% 4,2% -0,9% 2018/2017 10,8% -0,4% 18,7%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej
 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja silikatów
 

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

marzec styczeń - marzec
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w marcu 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - marzec 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 519 152 2017 2 587 406
2017 1 258 121 2017 2 899 378
2017/2017 -17,2% -20,4% 2017/2017 12,1% -6,9%

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

 

Produkcja wapna
 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 

marzec styczeń - marzec
Produkcja masy betonowej w marcu 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - marzec 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 487 2017 7 049
2017 3 005 2018 7 316
2018/2017 -13,8% 2018/2017 3,8%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych  
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?