Rynek

Rynek materiałów budowlanych - marzec 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe

Wyjątkowo pracowity marzec dla producentów elementów murowych. W stosunku do marca 2016r. produkcja silikatów wzrosła aż o 44,5%, betonu komórkowego 23,4% a ceramiki budowlanej 9,1%.  Jeśli zsumujemy produkcję tych trzech grup produktowych i porównamy udział procentowy w I kwartale w roku bieżącym i poprzednim, mimo tych znaczących różnic w tempie wzrostu, nie są widoczne istotne zmiany - nieznacznie wzrósł udział silikatów. (Uwaga: udziały te nie odzwierciedlają udziałów w całym rynku materiałów murowych).

W I kwartale wyprodukowano ponad 1,1 mln m3 betonu lekkiego, o 10,2% więcej niż w roku ubiegłym, o 3,0% lepiej od średniej 10-letniej, to wynik nienotowany od 2008r. 

Producenci ceramiki budowlanej z wynikiem 763 tys. m3 poprawili wynik ubiegłoroczny o 10,6%, przekroczyli poziom średniej z ostatnich 10 lat o 1,3%. Jest to wynik porównywalny z osiągniętym w roku 2012.

Silikaty biją rekordy produkcji w ostatnich dwóch latach, wynik I kwartału był bardzo zbliżony do osiągniętego w I kw., 2008 ale jednak nieco niższy. Produkcja w I kw. 2017r. (262 tys. m3) była wyższa od analogicznego okresu roku poprzedniego o 22,4% i aż o 34,1% wyższa od średniej 10-letniej.

 

Spoiwa mineralne

Produkcja cementu w marcu wzrosła do marca 2016r. o 18,7% a, spoiw gipsowych jeszcze więcej – 23,3%. W tej ogólnej atmosferze optymizmu zastanawia spadek produkcji wapna, w marcu o 5,6% r/r. a w całym kwartale - 7,3% r/r.  Na tle wyników I kw. od roku 2007 (prezentowanych na wykresie poniżej) produkcja w bieżącym roku na poziomie 406 tys. ton wapna nie przedstawia się najgorzej, jest porównywalna z 2012r. ale odniesienie do średniej 10-letniej pokazuje że jest to wynik gorszy o 0,8%.

Produkcja cementu w marcu była najwyższa, wyższa niż w latach 2007 i 2008. W całym I kw. br. wyprodukowano ponad 2,5 mln. ton cementu, o 2,7% więcej niż w roku poprzednim, jest to też wynik lepszy o 6,4% od średniej dla tego kwartału w ostatnich 10 latach.

 

Beton towarowy

Marzec to również rekordowy miesiąc dla produkcji betonu towarowego. Produkcja marca br. była wyższa o 24,8% od marca 2016r. Pierwszy kwartał z wynikiem 7 mln. ton był lepszy o 7,5% r/r. i aż o 33,7% lepszy od średniej liczonej dla ostatnich 10 lat.  Potwierdza to porównanie produkcji I kw. w latach 2007 -2017 (wykres poniżej).

 

 

Spis treści 

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

marzec styczeń - marzec
Produkcja ściennych materiałów murowych w marcu 2017r. Produkcja ściennych materiałów murowych w I kw. 2017r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2016    401   243  76 2016 1 006 690 214
2017    495  265  110 2017 1 109 763 262
2017/2016 23,4% 9,1% 44,5% 2017/2016 10,2% 10,6% 22,4%

 

Wyniki kwartału

styczeń - marzec 2016 styczeń - marzec 2017
Produkcja ściennych materiałów murowych w I kw. 2016r. Produkcja ściennych materiałów murowych w I kw. 2017r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
struktura 52,7% 36,1% 11,2% struktura 52,0% 35,8% 12,3%

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Produkcja betonu komórkowego
 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109                  
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2%                  
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0%                  

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji betonu komórkowego w I kwartale roku [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego w I kwartale roku [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlanej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763                  
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 304   2 575   2 833   3 123  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 446   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6%                  
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3%                  

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej w I kwartale roku [tys.m3]

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej w I kwartale roku [tys.m3]

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262                  
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4%                  
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1%                  

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji silikatów w I kwartale roku [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów w I kwartale roku [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

 

marzec styczeń - marzec
Produkcja spoiw budowlanych w marcu 2017r. Produkcja spoiw budowlanych w I kw. 2017r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2016 1 280   161 116 2016 2 519 438 292
2017 1 519   152 143 2017 2 587 406 328
2017/2016 18,7% -5,6% 23,3% 2017/2016 2,7% -7,3% 12,5%

 

 

Produkcja cementu

Produkcja cementu [tys.ton]

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068  2 587                  
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8% 2,7%                  
2017/średnia -32,0% -14,4% 6,4%                  

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

Wielkość produkcji cementu w I kwartale roku [tys.ton]

Wielkość produkcji cementu w I kwartale roku [tys.ton]

 


Produkcja wapna
 

Produkcja wapna [tys.ton]

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254  406                  
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3% -7,3%                  
2017/średnia 7,2% -0,1% -0,8%                  

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

Wielkość produkcji wapna w I kwartale roku [tys.ton]

Wielkość produkcji wapna w I kwartale roku [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 90   185   328                  
2016 68   176   292   403   510  618   747   862  971   1 078   1 176   1 261  
średnia z 10 lat 88   190   307   418   524   632   748   859   970   1 082   1 174   1 260  
2017/2016 32,5% 5,4% 12,5%                  
2017/średnia 2,2% -2,8% 6,7%                  

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

Wielkość produkcji spoiw gipsowych w I kwartale roku [tys.ton]

Wielkość produkcji spoiw gipsowych w I kwartale roku [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

marzec styczeń - marzec
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w marcu 2017r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w I kw. 2017r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2016   2 756 2016 6 516
2017  3 440 2017 7 002
2017/2016 24,8% 2017/2016 7,5%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1 590   3 556   7 002                  
2016 1 481   3 760  6 516  9 724   12 593   16 030   19 252   22 664   26 185   29 284   32 448  35 167  
średnia z 10 lat 1 350   2 911   5 237   7 980   10 737   13 642   16 727  19 863   23 050   26 349   29 115   31 136  
2017/2016 7,4% -5,4% 7,5%                  
2017/średnia 17,8% 22,2% 33,7%                  

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 

Wielkość produkcji betonu towarowego w I kwartale roku [tys.ton]

Wielkość produkcji betonu towarowego w I kwartale roku [tys.ton]

 


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?