Rynek

Rynek materiałów budowlanych - maj 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Większość producentów materiałów budowlanych zwiększyła produkcję w maju 2018r.  w stosunku do analogicznego miesiąca  roku poprzedniego.  Liderem wzrostów jest branża cementowa, gdzie produkcja w maju wzrosła o 18,4% r/r.

 

Długi majowy weekend, który prawdopodobnie zaważył na słabszych wynikach rynku mieszkaniowego w maju br., nie miał większego wpływu na wyniki produkcji materiałów budowlanych.

W analizowanej grupie materiałów budowlanych jedynie produkcja wapna spadła w maju w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego o 6,6% r/r.

W pozostałych przypadkach widoczny jest wzrost, od 18,4% w przypadku produkcji cementu, 7,4% w produkcji betonu komórkowego, 7,1% produkcji silikatów, 5,2% produkcji masy betonowej prefabrykowanej i 5,1% produkcji ceramiki budowlanej.

 

Sytuacja producentów materiałów budowlanych po 5 miesiącach 2018r.

 

Produkcja materiałów ściennych


W ciągu 5 miesięcy br. wyprodukowano ponad 2,1 mln. m3 betonu komórkowego, o 212 tys. m3 więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego oraz o 302 tys. m3 więcej niż wynosi średnia z ostatnich dziesięciu lat.  Dynamika wyników produkcji liczona r/r. jest dodatnia. Ta tendencja utrzymuje się już od sierpnia 2016r., a bieżący rok pokazuje nawet tendencję wzrostową.

Drugi wśród materiałów ściennych murowych pod względem wolumenu produkcji materiał – ceramika budowlana, której w br. wyprodukowano ponad 1,3 mln. m3, wykazuje również dodatnią dynamikę r/r. Stan ten utrzymuje się od 29 miesięcy czyli od stycznia 2016r., chociaż w przeciwieństwie do betonu komórkowego w ubiegłym roku dynamika słabła z miesiąca na miesiąc dopiero ostatnie dwa miesiące pokazały lekkie odbicie.

Producenci silikatów od 48 miesięcy wykazują wzrost wyników w stosunku do roku poprzedniego i chociaż tempo wzrostów od dłuższego już czasu słabnie to nadal w porównaniu z innymi materiałami jest ciągle wysokie. W ciągu 5 miesięcy 2018r. wyprodukowano 536 tys. m3 silikatów, o 64 tys. m3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i 171 tys. m3 więcej niż wynosi średnia 10-letnia dla tego okresu.

 

Produkcja cementu i wapna


Rok 2018r. jest najlepszy pod względem wielkości produkcji cementu w analizowanym okresie (od 2000r.). Wyprodukowani dotychczas  w br. ponad 6,5 mln. ton cementu, o blisko 800 tys. ton więcej niż w tym samym okresie 2017r., wynik ten jest o ponad 1 mln ton lepszy od średniej z ostatnich 10 lat.  Wzrost wyników w stosunku do roku poprzedniego utrzymuje się od lipca 2016r. a ponadto ciągle wykazuje tendencję wzrostową.

Produkcja wapna po sporym załamaniu w roku 2013 najwyższą dynamikę r/r. wykazywała w roku 2014 i początkach 2015. W pierwszym półroczu roku ubiegłego wbrew ogólnym dobrym wynikom pozostałych grup produktowych, producenci wapna wykazywali spadki produkcji a w bieżącym roku potencjał rynku wapna oscyluje wokół poziomów produkcji roku poprzedniego. Narastająco po pięciu miesiącach br. wyprodukowano 690 tys. ton wapna tj. o 5,7% mniej niż w roku 2017.

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej


Krzywa potencjału rynku betonu towarowego jest, co oczywiste zbliżona do krzywej cementu, chociaż pod względem dynamiki wyników w roku bieżącym przoduje cement. Dotychczas wyprodukowano ponad 14,7 mln ton betonu towarowego i jest to najlepszy wynik w analizowanym okresie.  Dodatnia dynamika produkcji utrzymuje się od 51 miesięcy czyli od marca 2014r., po dwóch latach (2016 /2017) od października ubiegłego roku wyraźnie przyspieszyła.

 


 

Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

maj styczeń - maj
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w maju 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - maj 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 420 272 112 2017 1 915 1 269 472
2018 451 286 120 2018 2 127 1 322 536
2018/2017 7,4% 5,1% 7,1% 2018/2017 11,1% 4,2% 13,6%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego
 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja silikatów

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

maj styczeń - maj
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w maju 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - maj 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 640 167 2017 5 732 732
2018 1 942 156 2018 6 530 690
2018/2017 18,4% -6,6% 2018/2017 13,9% -5,7%

 

 

 

Produkcja cementu

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja wapna

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 

maj styczeń - maj
Produkcja masy betonowej w maju 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - maj 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 474 2017 13 550
2018 3 654 2018 14 745
2018/2017 5,2% 2018/2017 8,8%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?