Rynek

Rynek materiałów budowlanych - maj 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Materiały ścienne murowe

Dobra koniunktura na rynku budowlanym ma swoje odzwierciedlenie również w wynikach produkcji producentów materiałów ściennych. Wzrost odnotowuje każda branża, najbardziej jest on widoczny w produkcji silikatów, gdzie po pięciu miesiącach br. wolumen produkcji jest wyższy o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W podobnym stopniu wzrosła produkcja silikatów w maju (13,4%) w porównaniu do maja 2016r. i osiągnęła poziom dotychczas nie notowany.

W podobnym stopniu jak silikatów, wzrosła w maju produkcja betonu komórkowego – 14,1% r/r. chociaż nie był to najlepszy wynik w br. – znacznie więcej wyprodukowano w marcu. Narastająco po pięciu miesiącach suma produkcji betonu komórkowego przekroczyła wynik ubiegłoroczny o 7,3%. , była też wyższa od średniej 10-letniej o 1,6%.

 Z trójki analizowanych materiałów stosowanych do wznoszenia ścian najniższy wzrost wykazuje ceramika budowlana. Wynik produkcji w maju był lepszy o 3,8% r/r., a narastająco od początku roku wzrost wynosi 6,5% r/r.   Mimo lepszego wyniku niż w roku ubiegłym i widocznym rosnącym potencjale w tej branży, osiągnięty wynik jest gorszy od średniej liczonej dla ostatnich 10 lat o 3,7%.

 

Mineralne spoiwa budowlane

Potencjał produkcji cementu wykazuje od trzech lat sporą stabilność pomimo zdarzających się miesięcznych wahań. W maju br. produkcja cementu wzrosła o 6,4% r/r., a po pięciu miesiącach 2017r. jest wyższa o 2,9% do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Przy dobrych wynikach cementu jak również pozostałych grup produktowych zastanawia spadkowa tendencja w produkcji wapna. Narastająco wielkość produkcji spadła o 4,8% do roku poprzedniego, chociaż wynik majowy był lepszy od swojego poprzednika 2016r. o 3,1% i był to najwyższy zanotowany poziom produkcji w roku 2017.

Trudno analizować wyniki produkcji spoiw gipsowych z uwagi na koleją już w tym roku korektę dokonaną przez GUS.  Jeżeli wyniki opublikowane w czerwcu przyjmiemy za poprawne to branża wykazuje wzrost zarówno wyników produkcji w maju (-44,4% r/r) jak i wyników pięciu miesięcy br. (+42,0% r/r).  

 

Masa betonowa prefabrykowana

Rośnie produkcja betonu towarowego. Produkcja w maju nie osiągnęła poziomu z marca br. ale była aż o 20,3% wyższa od maja 2016r. Narastająco po pięciu miesiącach wyprodukowano prawie 13,5 mln. ton masy betonowej prefabrykowanej i był to poziom wyższy o 7,0% od uzyskanego w roku ubiegłym.

 

 

Spis treści

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

maj styczeń - maj
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 368 262 99 2016 1 785 1 191 414
2017 420 272 112 2017 1 915 1 269 472
2017/2016 14,1% 3,8% 13,4% 2017/2016 7,3% 6,5% 14,0%

 

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

Produkcja betonu komórkowego
 

 

 

Produkcja bloków ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615 1 109 1 495 1 915              
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7% 10,2% 5,5% 7,3%              
2017/średnia 1,7% -6,0% 3,0% 0,9% 1,6%              

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku betonu komórkowego - maj 2017r.Potencjał rynku betonu komórkowego - maj 2017r.

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498   763 997 1 269              
2016 224   447   690 930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 299   2 571   2 829   3 119  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 445   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4% 10,6% 7,2% 6,5%              
2017/średnia 8,3% 4,4% 1,3% -2,8% -3,7%              

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - maj 2017r.

Potencjał rynku ceramiki budowlanej - maj 2017r.

 


Produkcja silikatów
 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152   262 360 472              
2016 61   138   214 316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1% 22,4% 13,9% 14,0%              
2017/średnia 35,1% 30,4% 34,1% 30,0% 30,7%              

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Potencjał rynku silikatów - maj 2017r.