Rynek

Rynek materiałów budowlanych - luty 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Cementownie z energią rozpoczęły nowy rok. Produkcja cementu po dwóch miesiącach 2018r. wynosi 1641 tys. ton i jest wyższa od ubiegłorocznej aż o 53,7% , to najlepszy wynik od 2008r. który był najlepszy dla tej branży w ostatnich latach.  Produkcja w lutym była wyższa od ubiegłorocznej o 32,1% a w styczniu zanotowano wzrost powyżej 90% r/r.

W innych analizowanych grupach produktowych wyniki były w większości również dobre, choć daleko im do branży cementowej.

Wśród materiałów ściennych murowych najlepsze wyniki po dwóch miesiącach w porównaniu do roku poprzedniego raportują producenci silikatów – wzrost wyniósł prawie 33% r/r. a wolumen produkcji 202 tys. m3.

W następnej kolejności jest produkcja betonu komórkowego, którego produkcja na koniec lutego wyniosła 775 tys. m3, co daje wzrost 26% r/r.

Najgorszy wynik zanotowali producenci ceramiki budowlanej, którym nie udało się utrzymać poziomu roku poprzedniego, wytworzono 480 tys. m3 ceramiki budowlanej, co oznacza spadek 3,6% r/r., ale jest to poziom nieco wyższy od średniej z ostatnich dziesięciu lat.

Producenci wapna powtórzyli wynik produkcji z roku ubiegłego – wzrost 0,4% r/r. , wynik lepszy od średniej 10-letnej o 2,7%.

Bardzo dobrym wynikiem mogą pochwalić się producenci betonu towarowego. Produkcja po dwóch miesiącach 2018r. wyniosła 4 276 tys. ton, wzrost o 20,0% r/r. to najlepszy wynik w okresie zimowym dotychczas zanotowany.

 


 

Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

luty styczeń - luty
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w lutym 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - luty 2018
  beton
komórkowy
ceramika
budowlana
silikaty   beton
komórkowy
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 324 237 80 2017 615 498 152
2018 415 227 97 2018 775 480 202
2018/2017 28,1% -4,2% 21,7% 2018/2017 26,0% -3,6% 32,9%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu komórkowego

 

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 


Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Produkcja silikatów


Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE
 

luty styczeń - luty
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w lutym 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - luty 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 682 120 2017 1 068 254
2018 901 109 2018 1 641 255
2018/2017 32,1% -9,2% 2018/2017 53,7% 0,4%

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja wapna

 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 

luty styczeń - luty
Produkcja masy betonowej w lutym 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - luty 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 1 972 2017 3 562
2018 2 059 2018 4 276
2018/2017 4,4% 2018/2017 20,0%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

 


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?