Rynek

Rynek materiałów budowlanych - luty 2017

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Produkcja betonu komórkowego w lutym wyniosła 324 tys. m3, o 13,8% mniej niż w lutym 2016r. Był to wynik gorszy od średniej dla tego miesiąca liczonej dla ostatnich 10 lat. Wyniki po dwóch miesiącach narastająco są o 6% gorsze od średniej 10-letniej, ale porównując do wyników ubiegłorocznych mamy niewielki wzrost (1,7%).
Produkcja silikatów kolejny miesiąc z rzędu zanotowała wzrost r/r. Luty 2017 był lepszy o 3,1% r/r, a narastająco od początku roku produkcja wzrosła o 10,1% r/r.  Poziom wzrostu silikatów oddaje porównanie aktualnych wielkości do średniej 10-letniej, który wynosi 30,4%.
Wielkość produkcji ceramiki budowlanej w lutym na poziomie średniej z ostatnich lat, odnosząc wynik miesiąca do roku poprzedniego zanotowano wzrost o 6,3% a narastająco od początku roku wynik jest lepszy już o 11,4%.

Produkcja spoiw budowlanych w lutym była niższa od uzyskanej rok wcześniej i to o kilkanaście procent.  Produkcja cementu była niższa o 16,8% r/r., chociaż sam wynik produkcji w lutym był dokładnie na poziomie średniej z ostatnich 10 lat. Wyniki po dwóch miesiącach są jednak gorsze od roku 2016 o 13,8%  i od średniej 10-letniej o 14,4%.
Wapno mimo niższej produkcji w lutym o 16,1% r/r, po dwóch miesiącach utrzymuje spadek do wyników ubiegłorocznych o 8,3%, jednak jest to poziom bardzo zbliżony do średniej 10-letniej.
Spoiwa gipsowe utrzymały skumulowaną nadwyżkę produkcji do roku 2016 ale jest to poziom o 2,8% niższy od średniej 10-lteniej.

Niesprzyjająca aura miała wpływ na wyniki produkcji masy betonowej - o 13,5% wynik gorszy r/r., a po dwóch miesiącach gorszy o 5,4%, chociaż w stosunku do średniej 10-letniej wielkość wyprodukowanej masy betonowej była wyższa i to aż o 22,2%.

 

 

Spis treści

 1. Materiały ścienne murowe
 2. Mineralne spoiwa budowlane
 3. Masa betonowa prefabrykowana
 4. Uwagi

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

luty styczeń - luty
Produkcja ściennych materiałów murowych w lutym 2017r. Produkcja ściennych materiałów murowych I - II. 2017r.
  beton lekki ceramika
budowlana
silikaty   beton lekki ceramika
budowlana
 silikaty 
2016 376 223  77,2 2016 605 447 138
2017  324 237  79,6 2017 615 498 152
2017/2016 -13,8% 6,3% 3,1% 2017/2016 1,7% 11,4% 10,1%

 

Produkcja elementów murowych ściennych [tys.m3]

Produkcja elementów murowych ściennych [tys.m3]

 

Produkcja betonu komórkowego

 

 

Produkcja elementów ściennych z betonu lekkiego (w tym betonu komórkowego) [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 290 615                    
2016 229 605 1 006 1 417 1 785 2 213 2 615 3 031 3 455 3 841 4 202 4 505
średnia z 10 lat 285 655 1 077 1 482 1 885 2 304 2 750 3 153 3 578 3 986 4 318 4 609
2017/2016 26,6% 1,7%                    
2017/średnia 1,7% -6,0%                    

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja ceramiki budowlanej

 

Produkcja elementów ściennych z ceramiki budowlnej [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 261   498                      
2016 224   447   690   930   1 191   1 468   1 750   2 030   2 304   2 575   2 833   3 123  
średnia z 10 lat 241  477   753   1 026   1 317   1 601   1 891   2 172   2 446   2 713   2 962   3 209  
2017/2016 16,5% 11,4%                    
2017/średnia 8,3% 4,4%                    

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


Produkcja silikatów

 

Produkcja elementów ściennych silikatowych [tys.m3]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 73  152                      
2016 61   138   214    316   414   520   625  729  835   934   1 030   1 118 
średnia z 10 lat 54   117   195   277   361   446   534   616   699   782   855   915 
2017/2016 19,0% 10,1%                    
2017/średnia 35,1% 30,4%                    

 

 

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

 

luty styczeń - luty
Produkcja spoiw budowlanych w lutym 2017r. Produkcja spoiw budowlanych I - II. 2017r.
  cement wapno spoiwa
gipsowe
  cement wapno  spoiwa
gipsowe
2016 818   143 108,0 2016 1 239 277 176
2017  682   120 95,3 2017 1 068 254 185
2017/2016 -16,6% -16,1% -11,8% 2017/2016 -13,8% -8,3% 5,4%

 

 

Produkcja cementu
 

 

Produkcja cementu [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 387  1 068                     
2016 421   1 239   2 519   4 031   5 573  7 179   8 749  10 244  11 827   13 265   14 493  15 516 
średnia z 10 lat 569   1 248   2 432   3 899   5 557   7 200   8 921   10 545  12 195   13 810   15 071   15 941  
2017/2016 -8,1% -13,8%                    
2017/średnia -32,0% -14,4%                    

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja wapna
 

 

Produkcja wapna [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 134    254                     
2016 134  277 438   607  769   919   1 060   1 209   1 363    1 524   1 677  1 826  
średnia z 10 lat  125    254   409   572    739   898   1 064   1 223   1 382   1 548 1 692   1 824
2017/2016 0,0% -8,3%                    
2017/średnia 7,2% -0,1%                    

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja spoiw gipsowych

 

 

Produkcja spoiw gipsowych [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 90   185                      
2016 68   176   292   403   510  618   747   862  971   1 078   1 176   1 261  
średnia z 10 lat 88   190   307   418   524   632   748   859   970   1 082   1 174   1 260  
2017/2016 32,5% 5,4%                    
2017/średnia 2,2% -2,8%                    

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

luty styczeń - luty
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej w lutym 2017r. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej I - II. 2017r.
  masa betonowa    masa betonowa   
2016   2 279 2016 3 760
2017   1 972 2017 3 556
2017/2016 -13,5% 2017/2016 -5,4%

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [tys.ton]
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1 580   3 556                      
2016 1 481   3 760  6 516  9 724   12 593   16 030   19 252   22 664   26 185   29 284   32 448  35 167  
średnia z 10 lat 1 350   2 911   5 237   7 980   10 737   13 642   16 727  19 863   23 050   26 349   29 115   31 136  
2017/2016 6,7% -5,4%                    
2017/średnia 17,0% 22,2%                    

 

 

Produkcja według miesięcy [tys.ton]

Produkcja według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

 • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
 • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
 • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
 • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
 • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
 • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?