Rynek

Rynek materiałów budowlanych - listopad 2018

Przeczytaj cały raport
Raport bezpłatny

Zbliża się koniec roku, w niektórych kategoriach materiałów budowlanych w ciągu 11 miesięcy 2018r. wyprodukowano już więcej niż w całym poprzednim roku, a listopad mimo że gorszy od października był rekordowy pod względem wielkości produkcji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

 

Produkcja ściennych materiałów murowych

W okresie styczeń-listopad 2018 r. przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników wyprodukowały 9,4 mln m3 materiałów ściennych murowych, to więcej niż w całym 2017r.

W tym 4872 tys. m3 betonu komórkowego, o 63 tys. m3 więcej niż wynosiła produkcja w 2017r., a w stosunku do 11 miesięcy roku poprzedniego wzrost wynosi 9,5% r/r.

Dotychczas wyprodukowano 3049 tys. m3 ceramiki budowlanej. W stosunku do roku poprzedniego produkcja wzrosła o 3,8% ale do poziomu całego roku 2017 brakuje jeszcze 166 tys. m3.  

Produkcja silikatów po 11 miesiącach wynosi 1290 tys. m3, już przekroczyła poziom 2017r. o 60 tys. m3. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 13,5%.

Najmniej wśród ściennych materiałów murowych wyprodukowano lekkiego betony  kruszywowego 227 tys. m3, tu wzrost do roku poprzedniego jest najwyższy i wynosi 74,6% r/r. a poziom ubiegłoroczny produkcja betonu kruszywowego osiągnęła już w sierpniu br.

 

Produkcja cementu, wapna oraz betonu towarowego

Produkcja cementu w każdym miesiącu bieżącego roku z wyjątkiem marca była wyższa od ubiegłorocznej, również w listopadzie, który dodatkowo był rekordowy w analizowanym okresie po 2000 roku. Narastająco w ciągu 11 miesięcy br. wyprodukowano 17,7 mln. ton cementu, o 10,4% więcej niż w analogicznym okresie 2017r. Produkcja cementu przekroczyła już poziom ubiegłoroczny o 0,5 mln. ton.

Również produkcja betonu towarowego przekroczyła poziom ubiegłoroczny. Dotychczas wyprodukowano 38,2 mln. ton masy betonowej prefabrykowanej, w porównaniu z tym samym okresem 2017r. wzrost wynosi 8,4% r/r.

W analizowanych grupach produktowych tylko całoroczna produkcja wapna może być niższa niż w roku ubiegłym. W poszczególnych miesiącach 2018r. tylko produkcja w styczniu i w czerwcu była wyraźnie wyższa od ubiegłorocznej. Narastająco w br. wyprodukowana 1664 tys. ton wapna, o 2,2% mniej niż w ciągu 11 miesięcy 2017r.

 


Spis treści                                                                                                                                                                                                             

  1. Materiały ścienne murowe
  2. Mineralne spoiwa budowlane
  3. Masa betonowa prefabrykowana

 

 

MATERIAŁY  ŚCIENNE  MUROWE

 

Wyniki miesiąca

listopad styczeń - listopad
Produkcja ściennych materiałów budowlanych w listopadzie 2018 Produkcja ściennych materiałów budowlanych styczeń - listopad 2018
  beton
lekki
ceramika
budowlana
silikaty   beton
lekki
ceramika
budowlana
 silikaty 
2017 425 267 105 2017 4 581 2 938 1 137
2018 449 290 112 2018 5 099 3 049 1 290
2018/2017 5,6% 8,6% 6,7% 2018/2017 11,3% 3,8% 13,5%

 

 

Produkcja ściennych materiałów murowych wg miesięcy [tys. m3]

Produkcja ściennych materiałów murowych [tys. m3]

 

 

Produkcja betonu lekkiego

 

Wielkość produkcji betonu lekkiego według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji betonu komórkowego według miesięcy [tys.m3]

 

 

Produkcja ceramiki budowlanej

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

Wielkość produkcji ceramiki budowlanej według miesięcy [tys.m3]

 

 

 

Produkcja silikatów

 

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

Wielkość produkcji silikatów według miesięcy [tys.m3]

 


MINERALNE  SPOIWA  BUDOWLANE

 

listopad styczeń - listopad
Produkcja mineralnych spoiw budowlanych w listopadzie 2018 Produkcja mineralnych spoiw budowlanych styczeń - listopad 2018
  cement wapno   cement wapno
2017 1 486 159 2017 16 025 1 701
2018 1 654 145 2018 17 696 1 664
2018/2017 11,3% -8,8% 2018/2017 10,4% -2,2%

 

 

Produkcja cementu

 

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

Produkcja cementu według miesięcy [tys.ton]

 

Produkcja wapna

 

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

Produkcja wapna według miesięcy [tys.ton]

 


Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

listopad styczeń - listopad
Produkcja masy betonowej w listopadzie 2018 Produkcja masy betonowej styczeń - listopad 2018
  masa betonowa    masa betonowa   
2017 3 520 2017 35 278
2018 3 452 2018 38 230
2018/2017 -1,9% 2018/2017 8,4%

 

 

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej według miesięcy [tys.ton]


UWAGI

  • miesięczne dane pokazują wielkość produkcji zrealizowanej przez przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników;
  • roczne informacje o wielkości produkcji zbierane są od przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, (dlatego produkcja roczna nie jest sumą produkcji 12 miesięcy);
  • w grupie produktowej beton lekki największy udział (ok. 95%) stanowi autoklawizowany beton komórkowy, dlatego omawiając wyniki czasami odnosimy je bezpośrednio do betonu komórkowego;
  • wykres potencjału rynku pokazuje wielkość produkcji będącej sumą 12 miesięcy wstecz, co pozwala wyeliminować wahania sezonowe a jednocześnie wskazuje kierunek zmian w danej branży;
  • wielkość produkcji w raporcie zaokrąglana jest do pełnych jednostek stąd czasami wielkość dynamiki (%) może wydawać się nieadekwatna do podanych danych;
  • dane zawarte w raportach archiwalnych (wcześniejszych) mogą różnic się od tych aktualnych  (późniejszych), wynika to z korekt, jakie dokonuje GUS do wyników już opublikowanych.
Polecane WARTO PRZECZYTAĆ
ikona polecane Komentarze i publikacje
17 celów zrównoważonego rozwoju

Rozwój zrównoważony, czyli taki który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, a jednocześnie nie ogranicza możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Takie podejście wymaga wspólnych działań wszystkich państw na świecie w zakresie rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Rynek budownictwa niemieszkaniowego

Budownictwo niemieszkaniowe to drugi segment rynku budowlanego, niezwykle zróżnicowany zarówno pod względem liczby realizowanych obiektów, ich powierzchni użytkowej, kubatury jak i lokalizacji.

Energia i klimat – w Polsce i w UE

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi politykę na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyznaczając coraz to bardziej ambitne cele. W 2019 r. przyjęta została strategia, której celem jest osiągniecie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku tzw. Europejski Zielony Ład.

Technologia wznoszenia budynków mieszkalnych

W jakie technologii realizowane są w naszym kraju budynki mieszkalne? Czy tradycyjna technologia murowa wciąż jest najpopularniejsza? Ile budynków mieszkalnych realizowanych jest w wielkiej płycie czy też technologii monolitycznej?

Ceny mieszkań - raporty

Na naszym portalu publikujemy informacje na temat cen mieszkań. Raporty są aktualizowane w cyklu kwartalnym bądź rocznym. Znajdziecie tam Państwo informacje opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł ( GUS, NBP, Eurostat ).

POLSKA w EUROPIE

Jak na tle Europy prezentuje się Polska pod względem warunków mieszkaniowych, społecznych i gospodarczych? Czy nasze warunki mieszkaniowe odbiegają od europejskich standardów, a jeżeli tak to jak dalece?